Als docent bij het VvE Educatie platform ben je zelf volledig verantwoordelijk voor het bepalen van de course prijs die je wilt rekenen voor de door jou ontwikkelde VvE Courses. Je gaat ermee akkoord dat deze prijs alleen geld voor de door jou aangedragen content. VvE Centraal zal de volledige afhandeling van facturatie en collectie met de studenten op zich nemen.

Wanneer er een student een course aanschaft hanteren we de volgende financiële verdeelsleutel:

  • Standaard krijgt VvE Centraal veertig (40%) van de netto verkoopwaarde van jouw course. De netto waarde van jouw course komt overeen met waarde die is ontvangen van de student minus “retouren” en belastingen die we moeten heffen en aanvullende bijdragen die overeengekomen zijn.
  • Je kunt jouw eigen verdiensten verhogen door zelf de course te promoten door middel van de couponcode(s) die wij aan jou verstrekken. Voor alle studenten die via jou of door middel van jouw coupon code een course starten ontvang je honderd procent (100%) van de Netto Waarde.
  • De Netto Waarde is de Course Prijs minus BTW en minus vijf procent (5%) voor transactie en afwikkelingskosten.

Je stemt ermee in dat VvE Centraal de benodigde calculaties voor je mag uitvoeren en inhoudingen mag verrichten om zodoende het saldo aan je over te kunnen maken zoals hier boven is beschreven.

Door deel te nemen stem je in dat VvE Centraal marketing campagnes mag opzetten waarin gebruik gemaakt wordt van jouw course en de informatie die je met VvE Centraal gedeeld hebt. Tevens mag VvE Centraal jouw course en de door jou verstrekte gegevens beschikbaar stellen aan de door haar geselecteerde partners of voor marketing doeleinden die niet gecompenseerd zullen worden.

Wanneer er restitutie wordt gegeven dan zal VvE Centraal deze met eventuele openstaande gelden verrekenen. VvE Centraal zal ervoor zorg dragen dat dit saldo binnen dertig dagen (30) na het einde van de maand dat de betaling voor de Course is ontvangen over zal maken. Je bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens aan VvE Centraal om deze betaling te kunnen doen. Betalingen worden alleen gedaan op Nederlandse bankrekeningen.