NieuwsDuurzaamheid & Milieu

Start aan Haverkamp bouw betaalbare en duurzame appartementen

Op woensdag 16 september jl. hebben bestuursvoorzitter Willem Krzeszewski van woningcorporatie Staedion en directeur Bart Maas van Thunnissen het bouwbord van Haverkamp onthuld. Op deze locatie in Mariahoeve realiseert Staedion 43 duurzame appartementen in de sociale huursector. De woningen zijn bijna energieneutraal. Thunnissen is verantwoordelijk voor de nieuwbouw van de appartementen. Het ontwerp is van Bureau 070.
Verhuren

Beëindigen huurovereenkomst, wat mag wel en niet ingehouden worden?

In deze rechtspraak staan een verhuurder en een huurder tegenover elkaar. Het betreft het beëindigen huurovereenkomst. De verhuurder vordert kosten van de huurder. De huurder erkent een deel van de kosten, inclusief een maand onbetaalde huur, als toewijsbaar aan hem. Het merendeel van de in rekening gebrachte kosten zijn volgens de huurder niet voor zijn rekening.