Wil je jouw kennis delen op VvE Centraal?

Bij VvE Centraal is het mogelijk om auteur te worden je kennis of ervaring met onze achterban te delen. We zijn altijd op zoek naar zowel specialisten als ervaringsdeskundigen die een goed artikel willen schrijven. Wanneer  we je verwelkomen als auteur voor VvE Centraal dan krijg je ook een auteursprofiel waarin je jezelf kunt profileren en linkjes kunt opnemen naar je website, je profiel op LinkedIn of Facebook en natuurlijk ook naar verschillende social media accounts. Echter een auteur worden bij VvE Centraal is niet volledig vrijblijvend. We verwachten dat je minimaal eens per kwartaal een artikel aanlevert wat te koppelen is aan het onderwerp Vereniging van Eigenaars. Daarnaast zal elk artikel ook dienen te voldoen aan een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn:

 • Het is unieke door jezelf geschreven content voor VvE Centraal. Natuurlijk vinden we het leuk als je het na 2 weken ook op je eigen site publiceert met een link naar het origineel op VvE Centraal.
 • Het is inhoudelijk interessante content die begrijpelijk is geschreven
 • Een artikel bestaat uit minimaal 500 woorden en is opgedeeld in alinea’s met titels en een duidelijke structuur
 • Er wordt in het artikel verwezen naar andere artikelen binnen VvE Centraal of andere kennisplatforms en bevat links naar deze artikelen.
 • Gebruik goed en net taalgebruik. Aanstootgevende artikelen zullen nooit gepubliceerd worden.
 • Op het moment dat er een reactie op uw artikel wordt gegeven verwachten we ook dat u hier netjes op in gaat.

Kunt u uzelf vinden in de bovenstaande richtlijnen en wilt u graag een bijdrage leveren, dan is het tijd om de stap te zetten.


Hoe werkt het

Het meest eenvoudig is om een bericht te sturen aan [email protected] met daarin uw gegevens, het artikel wat u graag via ons platform wilt delen samen met uw  aanvullende gegevens. Dit artikel zullen we zorgvuldig doornemen en we zullen u op de hoogte brengen onze reactie. Wanneer we uw artikel gaan publiceren dan zullen we of zelf passend beeldmateriaal verzorgen of het door u aangeleverde beeldmateriaal gebruiken. Ook hier vinden we het belangrijk dat u het gebruiksrecht heeft van dit beeldmateriaal. Onze hoofdredacteur heeft het recht enige wijzigingen aan te brengen in het ingestuurde artikel, zoals het verbeteren van spelfouten.

 Beleid mbt Copyright

VvE Centraal respecteert intellectuele eigendom van anderen en heeft de bescherming hiervan hoog in het vaandel staan. We vragen en verwachten dit ook van onze auteurs en anderen die gebruik maken van deze website en onze diensten (“Site”). Misbruik van intellectueel eigendom in welke vorm dan ook zal niet worden getolereerd.VvE Centraal’s intellectueel eigendom beleid is om het materiaal waarvan VvE Centraal het vermoeden heeft, of door melding van een eigenaar van het intellectuele eigendom of haar agent, dat het misbruikt wordt door een auteur op de Site te verwijderen en zal al het bestaande materiaal dat door een “recidivist” te verwijderen. VvE Centraal beschouwt iedere gebruiker die meer dan twee keer materiaal heeft geüpload/gebruikt waarvan misbruik van intellectueel eigendom is vastgesteld als recidivist. VvE Centraal behoud zich het recht voor om een account van iedere gebruiker waar misbruik van intellectueel eigendom wordt gemeld te verwijderen.

Wat te doen bij melding Misbruik Intellectueel Eigendom

Wanneer u een bericht van VvE Centraal ontvangt van vermeende schending/misbruik van intellectueel eigendom in content die door u is aangedragen, dan heeft u natuurlijk het recht om VvE Centraal bewijs voor weerlegging te sturen. Om deze te kunnen verwerken dient de weerlegging schriftelijk per mail of per post te worden ingediend en minimaal het volgende te bevatten:

 • Een fysiek of elektonische ondertekend document waarin vermeld staat dat u mag handelen in naam van de eigenaars van het werk waar het intellectueel eigendom op rust.
 • Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is ontzegt.
 • Melding dat u het een misverstand betreft en bewijs dat u het materiaal mocht gebruiken.
 • Uw contactgegevens zodat VvE Centraal u kan benaderen denk aan Organisatie, Contactpersoon, Adres, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Een bericht dat de informatie die is aangeleverd correct is en dat u op basis hiervan verzoekt tot verwijdering van het bewuste materiaal.

U kunt uw bericht per email sturen aan [email protected]

Melden van mogelijk misbruik van Intellectueel Eigendom.

Wanneer u het vermoeden heeft dat enig deel gebruikt op de Site inbreuk maakt op uw intellectueel eigendom of die u beheert, dan verzoeken we u om een “Notificatie Inbreuk Intellectueel Eigendom” aan ons te sturen waarin u minimaal de volgende gegevens opneemt:

 • Een fysiek of elektronisch ondertekend document waarin vermeld staat dat u mag handelen in naam van de eigenaars van het werk waar het intellectueel eigendom op rust.
 • Identificatie van het werk of werken waar het intellectueel eigendom op rust.
 • Identificatie van het werk waar het vermeende werk met intellectueel eigendom in verwerkt is dat verwijderd dient te worden op een dusdanige manier dat VvE Centraal het werk kan identificeren en verwijderen.
 • Uw contactgegevens zodat VvE Centraal u kan benaderen denk aan organisatie, contactpersoon, adres, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Een melding waarin u aangeeft dat er geen toestemming is verleend door de eigenaar, haar agent of de wet om het materiaal in haar huidige vorm te gebruiken.
 • Een bericht dat de informatie die is aangeleverd correct is en dat u op basis hiervan verzoekt tot verwijdering van het bewuste materiaal.

U kunt uw bericht per email sturen aan [email protected].