VvE Rechtspraak - BesluitvormingVvE Rechtspraak - GeldzakenVvE Rechtspraak - SplitsingsreglementVvE Rechtspraak - Vergadering van EigenaarsWettelijke verplichtingen

VvE Rechtspraak: Regeling in splitsingsakte dat wijziging gemeenschappelijke kosten in huishoudelijk reglement kan is in strijd met artikel 5:113 BW.

Beroep tegen besluit Vereniging van Eigenaren (VvE) tot wijziging huishoudelijk reglement. Belang eigenaar bij verzoek. Wijziging houdt in een andere verdeling van de kosten dan opgenomen in de splitsingsakte. Regeling in splitsingsakte dat wijziging gemeenschappelijke kosten in huishoudelijk reglement kan is in strijd met artikel 5:113 BW. Besluit nietig.
Uncategorized

Verzekeringen van de VvE

Na bestudering van dit onderwerp weet u: Waarom een VvE zich moet verzekeren Waarvoor de VvE zich moet verzekeren Waarvoor de VvE zich kan verzekeren Stappenplan voor het verzekeren van de VvE Verzekeren en de…

Lees meer
Huishoudelijk reglementModelreglement

Het Huishoudelijk Reglement inschrijven in het openbaar register, moet dat?

In het modelreglement van 2006 staat expliciet dat op het moment dat, wanneer dit reglement van toepassing is voor uw VvE, u een huishoudelijk reglement wilt invoeren, dit ingeschreven moet worden in de openbare registers (het Kadaster). Dat het moet is duidelijk, maar hoe doe je dat dan? Zijn er voorwaarden die gesteld worden aan het Huishoudelijk Reglement? en wellicht ook belangrijk wat is de consequentie als je het niet doet?
Uncategorized

Les 4: VvE Verzekeringen

Na bestudering van dit onderwerp weet u:

  • Wie de verzekeringen afsluit en ‘hoe’ deze afgesloten moeten worden.
  • Welke verzekeringen verplicht zijn. 
  • Welke zaken uitgesloten worden van een verzekeringspolis. 
  • Wat er met het eigenarenbelang bedoeld wordt. 
  • Wie het eigen risico betaalt bij schade. 
Lees meer
Uncategorized

Les 3: VvE Organen

Na bestudering van dit onderwerp weet u: Welke organen er binnen de VvE zijn en wat het hoogste orgaan is. Welke bestuurdersfuncties te onderscheiden zijn.  Welke commissies te onderscheiden zijn en welke commissie verplicht is.  Welk orgaan aansprakelijk is bij grove- fouten en/of wanbeleid.  Welke organisatievormen kunnen voorkomen bij een VvE. 
Nieuws

Nieuw de KOK Classic polis!

Nieuw de KOK Classic polis! Voor gebouwen, gebouwd voor 1980 Een complete gebouwenverzekeringen voor de VVE met dekking voor: Opstal (hele gebouw incl. gemeenschappelijke ruimten, woonappartementen, bedrijfsruimten en/of parkeergarage) Individueel eigenaarsbelang (optioneel) Glasbreuk Wettelijke aansprakelijkheid In…