Uncategorized

VvE van een Recreatiepark

  Een belangrijke taak van de Vereniging van Eigenaars is het zorg dragen voor goed onderhoud van het complex. Dat geld ook voor een recreatiepark. Toch zijn er grote verschillen tussen de reguliere VvE en…
Energie

Welk tarief mag de parkeigenaar rekenen voor elektriciteit

Geschil tussen eigenaar/beheerder recreatiepark en een chalet/kaveleigenaar. Welk tarief geldt voor de levering van elektriciteit? Uitleg beheerovereenkomst die is gesloten tussen rechtsvoorganger van de parkeigenaar en de VvE. Geobjectiveerde variant Haviltex maatstaf. Beroep parkeigenaar op derdenbescherming ex 3:36 BW, rechtsverwerking en beperkende werking redelijkheid en billijkheid. 
VerhurenRecreatieparkVvE Rechtspraak - Recreatieparken

Waar stopt zelfbeheer en begint verhuurbemiddeling?

Uitleg beding in leveringsakte. De eigenaar van een vakantiebungalow op een recreatiepark is gehouden om verhuurbemiddeling alleen door een door de VvE aangewezen verhuurbemiddelaar te doen plaatsvinden. Zelfverhuur is echter ook toegestaan. Is van zelfverhuur nog sprake indien een eigenaar zijn bungalow via het online boekingssysteem van de VVV Texel (TOR) te huur aanbiedt?
Uncategorized

Bijzondere VvE's

Bij de Vereniging van Eigenaars denkt iedereen vrijwel direct aan de VvE die bestaat uit een gestapelde bouw met twee of meer appartementesrechten. Dit is de meest voorkomende vorm. Er zijn veel meer meer of…
Uncategorized

Uitspraken Besluitvorming

Alle aan VvE Rechtspraak gerelateerde uitspraken met betrekking tot besluitvorming binnen de vereniging van eigenaars overzichtelijk weergegeven. Of u nu op zoek bent naar jurisprudentie met betrekking tot een wetsartikel of op basis van de…