VvE Rechtspraak - BesluitvormingVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

Beslag leggen om besluiten terug te draaien

Gedaagde heeft een aantal panden verkocht aan eiseres. Een deel wordt gesplitst in appartementen. Gedaagde blijft eigenaar van een garage en is voor 1/10e lid van de VvE. In de daaropvolgende jaren ontstaat een langdurig geschil tussen eiseres en gedaagde over een door eiseres uitgevoerde verbouwing. Gedaagde vordert als lid van de VvE een bouwstop (o.a. vanwege strijd met de splitsingsakte) en vordert later in rechte vernietiging van VvE-besluiten tot wijziging van de splitsingsakte. In conventie ligt de vraag voor of gedaagde daarmee misbruik van recht heeft gemaakt. In reconventie wordt opheffing van de door eiseres gelegde beslagen gevorderd.
ModelreglementNieuws

Modelreglement 2017

Op 19 december 2017 is het Modelreglement bij Splitsing in appartementsrechten 2017 ingeschreven in het Kadaster , het register van onroerende zaken Hyp4: 72212/160. Wanneer we refereren aan dit Modelreglement gebruiken we Modelreglement 2017 of MR 2017.
Uncategorized

De Rechter

Na bestuderen van deze leest weet u: Wat de gang van zaken is als u een besluit wenst terug te draaien Vervangende machtiging Waarom de gang naar de rechter niet altijd mogelijk is Besluiten nemen…
Uncategorized

Modelreglementen

Een van de belangrijkste onderdelen van de splitsingsakte is het reglement van splitsing. In dit reglement zijn de spelregels voor de bewoners van het gebouw omschreven. Voor alle gemeenschappelijke zaken als trappenhuizen, gangen, entrees, daken…