ModelreglementNieuws

Modelreglement 2017

Op 19 december 2017 is het Modelreglement bij Splitsing in appartementsrechten 2017 ingeschreven in het Kadaster , het register van onroerende zaken Hyp4: 72212/160. Wanneer we refereren aan dit Modelreglement gebruiken we Modelreglement 2017 of MR 2017.
Uncategorized

De Rechter

Na bestuderen van deze leest weet u: Wat de gang van zaken is als u een besluit wenst terug te draaien Vervangende machtiging Waarom de gang naar de rechter niet altijd mogelijk is Besluiten nemen…

Lees meer
Uncategorized

Modelreglementen

Een van de belangrijkste onderdelen van de splitsingsakte is het reglement van splitsing. In dit reglement zijn de spelregels voor de bewoners van het gebouw omschreven. Voor alle gemeenschappelijke zaken als trappenhuizen, gangen, entrees, daken…
SplitsingsakteVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

VvE Rechtspraak: Afwijzing verzoek tot wijziging van hoofdsplitsingsakte

Afwijzing verzoek tot wijziging van hoofdsplitsingsakte. Een van de hoofdappartementsrechten is gesplitst in onderappartementsrechten. De gerechtigde tot dit hoofdappartementsrecht, VVE Woningen, heeft niet zonder redelijk grond haar medewerking tot wijziging van de hoofdsplitsingsakte geweigerd. De voorgestelde wijziging impliceert een inbreuk op haar gerechtigdheid, hetgeen op een lijn is te stellen met een inbreuk op een eigendomsrecht. Niet voldoende aannemelijk is geworden dat sprake van omstandigheden die meebrengen dat zij deze inbreuk – de aanwezigheid van een ontluchtingskanaal in haar ruimten – zou moeten dulden.