Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

VvE Rechtspraak - Besluitvorming

Hoger beroepstermijn besluit VvE

Samenvatting

In deze VvE Rechtspraak staat de vraag centraal of een lid het verzoek tot hoger de beroepstermijn voor het vernietigen van VvE besluiten heeft ingediend. Het gaat om art. 5:130 lid 3 BW. 3.

De verzoeker, alle andere stemgerechtigden en de vereniging van eigenaars worden bij name opgeroepen om op het verzoek te worden gehoord. Hoger beroep kan slechts worden ingesteld binnen een maand na de dagtekening der eindbeschikking.

De conclusie van de rechter is dat de verzoekster het verzoek niiet binnen de gegeven beroepstermijn eeft ingediend en dat daarmee ook de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan is vervallen.

Uitspraak GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN beschikking van 9 september 2020 inzake

[verzoekster] , wonende te [A] , verzoekster in hoger beroep, verzoekster in eerste aanleg, hierna: [verzoekster] , advocaat: mr. C. Claessens,

tegen:

de vereniging Vereniging van Eigenaren van het Serviceflatgebouw “Biltsteyn” gelegen te De Bilt Biltsteyn 2 tot en met 156 (even nummers), gevestigd te De Bilt, verweerster in, hoger beroep, verweerster in eerste aanleg, hierna: de VvE, advocaat: mr. R.W. Nederveen.

1 De procedure bij de kantonrechter

Voor de procedure bij de kantonrechter verwijst het hof naar de inhoud van de beschikking van de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland zoals opgenomen in het proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de kantonrechter van 9 maart 2020.

2 De procedure in hoger beroep

2.1 Bij beroepschrift van (per fax) 8 juni 2020 en (per post) 11 juni 2020 is [verzoekster] in hoger beroep gekomen van de beschikking van de kantonrechter. Ze verzoekt het hof om de uitspraak van de kantonrechter te vernietigen en haar verzoeken alsnog toe te wijzen.

2.2 Bij brief van 24 juli 2020 heeft het hof partijen gevraagd zich uit te laten over de tijdigheid van het door [verzoekster] ingediende beroepschrift, gelet op de beroepstermijn van één maand zoals bepaald in artikel 5:130 lid 3 BW.

2.3 In een akte bij brief van 28 juli 2020 heeft de VvE aangevoerd dat het beroepschrift te laat is ingediend; zij concludeert tot niet-ontvankelijkheid van [verzoekster] .

2.4 Bij (fax)brief van (eveneens) 28 juli 2020 heeft [verzoekster] aangevoerd dat op de (eerst) voorliggende vraag of op de vergadering van 30 januari 2019 een ‘besluit’ is genomen door de VvE in de zin van artikel 5:130 lid 1 BW de reguliere hoger beroepstermijn van artikel 358 Rv van toepassing is, zodat haar beroepschrift tijdig is ingediend.

2.5 Partijen hebben bij (fax)brieven van 17 augustus 2020 respectievelijk 19 augustus 2020 aan het hof medegedeeld om proceseconomische redenen af te zien van een mondelinge behandeling over de ontvankelijkheid van [verzoekster] .

2.6 Het hof heeft vervolgens uitspraak bepaald.

3 De motivering van de beslissing in hoger beroep

3.1 De vraag die in deze zaak voorligt, is of [verzoekster] ontvankelijk is in haar hoger beroep. Anders dan [verzoekster] betoogt, is het hof van oordeel dat [verzoekster] te laat hoger beroep heeft ingesteld nu de termijn van artikel 5:130 lid 3 BW van één maand op dat moment reeds geruime tijd was verstreken.

3.2 Artikel 5:130 lid 1 BW bepaalt, kort weergegeven, dat de vernietiging van een besluit van een orgaan van de vereniging van eigenaars geschiedt door een uitspraak van de kantonrechter op verzoek van degene die vernietiging kan vorderen. Artikel 5:130 lid 3 BW bepaalt, samengevat, dat hoger beroep slechts kan worden ingesteld binnen een maand na de dagtekening van de eindbeschikking. [verzoekster] heeft in haar verzoekschrift in eerste aanleg op grond van artikel 5:130 lid 1 BW verzocht om vernietiging van het besluit van de VvE van 30 januari 2019. De kantonrechter heeft mondeling op 9 maart 2020 uitspraak gedaan (eindbeschikking gegeven) en het verzoek van [verzoekster] daarbij afgewezen. Op grond van artikel 5:130 lid 3 BW had [verzoekster] tegen deze (afwijzende) eindbeschikking binnen een maand na dagtekening daarvan hoger beroep moeten instellen. Op welke inhoudelijke gronden het verzoek van [verzoekster] door de kantonrechter is afgewezen (namelijk dat er volgens de kantonrechter geen sprake is van een ‘besluit’ in de zin van artikel 5:130 lid 1 BW zodat er niets te vernietigen is), doet daarbij niet ter zake. Artikel 5:130 lid 3 BW maakt geen onderscheid in de duur van de hoger beroepstermijn op grond van de inhoud van de eindbeschikking en [verzoekster] heeft ook niet toegelicht waarom artikel 5:130 lid 3 BW op deze wijze (die rechtsonzekerheid met zich brengt) moet worden uitgelegd.

3.3 Gelet op het voorgaande zal het hof [verzoekster] niet-ontvankelijk verklaren omdat zij te laat hoger beroep heeft ingesteld. Aan een inhoudelijke beoordeling van de zaak wordt door het hof niet toegekomen.

3.4 Omdat [verzoekster] niet-ontvankelijk zal worden verklaard, zal het hof haar veroordelen in de kosten van het hoger beroep. Deze worden aan de zijde van de VvE begroot op een halve procespunt aan salaris voor advocaat conform liquidatietarief nu de VvE (enkel) een korte akte heeft ingediend in het kader van de ontvankelijkheid van [verzoekster] .

4 De beslissing

Het hof, beschikkende in hoger beroep:

verklaart [verzoekster] niet-ontvankelijk in haar hoger beroep van de beschikking van

9 maart 2020;

veroordeelt [verzoekster] in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van de VvE vastgesteld op € 537,= voor salaris overeenkomstig het liquidatietarief.

Deze beschikking is gegeven door mrs. R. Prakke-Nieuwenhuizen, S.C.P. Giesen en

D.M.I. de Waele en is in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 september 2020.

Bron: Rechtspraak.nl

Gerelateerde artikelen
Onderhoud

Vervangende machtinging herstel van fundering

VvE Rechtspraak - BesluitvormingGeschillen

Schorsing over en weer binnen VvE bestuur op Curaçao

Onderhoud & RenovatieVvE Rechtspraak - Onderhoud & MJOP

Mag zonnescherm aan houten kozijn worden bevestigd

VvE Rechtspraak - Onderhoud & MJOPVvE Rechtspraak - Overig

Te hoog loodgehalte in drinkwater reden voor forse huurkorting

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Interessant om te lezen
Geen vergadering door Corona? Wat kun je doen.
VvE Centraal stopt!Op 15 maart
Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.