Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

InstallatiesOnderhoud & Renovatie

Hemelwaterafvoer, wat geldt voor de VvE?

Het regent nog al eens in Nederland en dus heb je te maken met de afvoer van al het hemelwater. Maar hoe zit het met de afvoer van het hemelwater, wat is hierover vastgelegd?

Bouwbesluit 2012

Veel van de bepalingen die gelden voor gebouwen is vastgelegd in het bouwbesluit en als men het hier over heeft spreekt men eigenlijk altijd over het Bouwbesluit 2012. Hierin zijn de verschillende regels en voorschriften vastgelegd die betrekking hebben op gebouwen. Het doel van het bouwbesluit is drieledig.

 1. Het vergroten van de samenhang binnen de bouwregelgeving
 2. Het verminderen van de regeldruk
 3. Het verbeteren van de toegankelijkheid van regels en voorschriften

Het resultaat van het bouwbesluit is dat er één landelijk geldende algemeen geldende set van technische voorschriften is vastgelegd die geldt voor het slopen, (ver)bouwen en gebruiken van gebouwen en daarmee dus ook van toepassing is op de VvE. Deze set van voorschriften omvat oa. bepalingen over brandveiligheid, ventilatie en ook bepalingen gerelateerd aan hemelwaterafvoer.

Voorschriften gerelateerd aan hemelwater

De voorschriften gerelateerd aan hemelwater zijn ondergebracht in Afdeling 6.4. Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater, nieuwbouw en bestaande bouw van het bouwbesluit. Het doel van deze voorschriften is als volgt vastgelegd. Een bouwwerk heeft een zodanige voorziening voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater of hemelwater dat het water zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid kan worden afgevoerd.

En specifiek voor de afvoer van hemelwater is het volgende vastgelegd.

Artikel 6.17. Afvoer van hemelwater

1. Een dak van een te bouwen bouwwerk heeft een voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater met een volgens NEN 3215 bepaalde capaciteit van ten minste de volgens die norm bepaalde belasting van die voorziening.

2. Een binnen een bouwwerk gelegen voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater is, bepaald volgens NEN 3215, lucht- en waterdicht.

NEN 3215

In Afdeling 6.4 artikel 17 wordt verwezen naar de NEN 3215 norm. Hierin zijn alle vereisten vastgelegd die gaan over het afvoeren van hemelwater. Deze bevat regels over Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelsgrenzen en bevat bepalingsmethoden voor de afvoercapaciteit, water- en luchtdichtheid en afstand van dakuitmondingen. De NEN heeft deze norm als volgt omschreven:

Deze norm geeft bepalingsmethoden voor de gebouwriolering en de buitenriolering binnen de perceelsgrenzen ten aanzien van de afvoercapaciteit, water- en luchtdichtheid en afstand van de dakuitmonding tot de ventilatietoevoeropeningen en buitenruimten.

Hemelwater afvoeren via het riool

In oudere gebouwen wordt het hemelwater vaak afgevoerd via het riool. Steeds vaker wordt de afvoer van het hemelwater los gekoppeld van deze rioolafvoer. Dit heeft een aantal voordelen.

 • het riool wordt minder belast
 • minder wateroverlast  
 • het (sloot)water in uw buurt wordt aangevuld

Wat voor subsidie wordt er gegeven?

Hier is in sommige gemeenten ook subsidie voor te verkrijgen. In het artikel over Vergroenen van Daken hebben we geschreven over de subsidiewijzer waar per gemeente inzichtelijk is welke regelingen aanwezig zijn. Ook de subsidiemogelijkheden die in de verschillende gemeenten beschikbaar zijn kunt u hier terug vinden.

In de gemeente Woerden bijvoorbeeld is er een subsidie die per vierkante meter dak waarvan regenpijp is losgekoppeld geld:

 • € 3,- voor afvoeren naar tuin of naar plek die al van riool is losgekoppeld
 • € 6,- voor opslag in regenton of grindkoffer of afvoer naar sloot
 • € 12,- voor ondergrondse voorzieningen (zoals infiltratiekratten) of vaste voorzieningen (zoals regenwaterschutting of regenwaterput)

Het is dus zeker de moeite waard om even voor uw gemeente te bekijken welke subsidiemogelijkheden u heeft.

Conclusie

Het antwoord op de vraag of er regels van toepassing zijn is met ja te beantwoorden. De regels en voorschriften zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012 en er wordt verwezen naar de NEN 3215 norm waar exact vastgelegd is hoe de afvoer van het regenwater verzorgd moet worden.

Over de auteur

Deze artikelen zijn door de redactie van VvE Centraal gepubliceerd.
  Gerelateerde artikelen
  DakOnderhoudVerzekeringenVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

  Bepaalt erfdienstbaarheid of natrekking het bezit?

  VerzekeringenVvE Rechtspraak - Onderhoud & MJOP

  Zijn bovenburen aansprakelijk voor schade door lekkage of is het zware regenval?

  Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Interessant om te lezen
  Op welke dakbedekkingsconstructie plaats je een daktuin?
  Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
  Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

  Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

  Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.