Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

VvE ZakenWettelijke verplichtingen

Wettelijke VvE VS niet-wettelijke VvE

Op VvE Centraal staat de Vereniging van Eigenaars centraal alleen, de ene VvE is de andere niet op basis van de wet. Als eerste denken we natuurlijk aan de VvE voor een appartement, maar er zijn er meer. In dit artikel behandel ik de “wettelijke” VS de “niet-wettelijke” Vereniging van Eigenaars. Als eerste de Wettelijke VvE.

Wettelijke VVE

Bij de splitsing van een gebouw in appartementsrechten bestaat de wettelijke verplichting om een VvE op te richten. Ook het lidmaatschap van deze VvE is bij de wet verplicht gesteld. Daarom wordt deze VvE ook wel de wettelijke VvE genoemd

Een wettelijke VvE heeft in ieder geval de volgende kerntaken en verplichtingen:

1. Beheer

De VvE voert het beheer over gemeenschappelijke zaken. Hieronder valt mede het aanbrengen van veranderingen en vernieuwingen, zoals nieuwe installaties. Daarnaast dient de VvE een reservefonds aan te houden voor andere kosten dan de gebruikelijke jaarlijkse kosten. Het aanhouden van zo’n reservefonds is bij de wet verplicht gesteld. Tot slot dient de VvE ervoor zorg te dragen dat de eigenaren jegens elkaar hun verplichtingen, voortvloeidende uit de wet of de statuten, nakomen.

 2. VvE vergadering

Alle appartementseigenaren hebben toegang tot een vergadering van eigenaars. De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen tenzij de statuten anders bepalen. het aantal stemmen dat een eigenaar mag uitbrengen is geregeld in het reglement. Meestal zal het stemrecht in evenredigheid zijn met het aandeel waarvoor iedere eigenaar in de gemeenschap gerechtigd is. Notabene; huurders hebben geen toegang tot de vergadering tenzij de statuten anders bepalen.

Tijdens een VvE vergadering wordt onder meer de hoogte van de VvE bijdrage bepaald. Daarnaast kunnen er regels worden opgesteld voor het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes.

 3. De voorzitter

Tenzij de statuten anders bepalen wordt de voorzitter van de vergadering uit de leden van de vergadering benoemd. De statuten kunnen ook bepalen dat een buitenstaander als voorzitter worden aangewezen. Een voorzitter van een vereniging kan niet tegelijkertijd bestuurder zijn. De voorzitter van een VvE leidt de vergadering en kan de VvE bijeen roepen.

 4. Het bestuur en commissies

Het bestuur van een vereniging wordt gevormd door een bestuurder, tenzij uit de statuten blijkt dat het er twee of meer zullen zijn. Benoeming, van het bestuur gebeurt tijdens een VvE vergadering. Zowel een van de leden als een buitenstaander kan als bestuurder worden benoemd. De vergadering kan het bestuur te allen tijde schorsen of ontslaan.  Het bestuur van de VvE heeft in beginsel tot taak de middelen te beheren, het innen van de VvE bijdrage en te zorgen dat de besluiten van de VvE ten uitvoer worden gelegd.

Naast het bestuur kunnen er ook commissies worden gevormd. Te denken valt aan bijvoorbeeld een onderhouds- of kascommissie.

 5. Inschrijving Kamer van Koophandel

Een VVE is wettelijk verplicht om zich in te schrijven bij de kamer van koophandel. Niet inschrijving is een overtreding van de Wet economische delicten. Meer informatie is te vinden op de site van de kamer van koophandel (link ?)

 6. Vertegenwoordiging

 ‘Niet-wetttelijke’ VVE

Naast de ‘wettelijke’ VVE zijn er situaties denkbaar waarin het handig is om een VVE op te richten zonder dat hiervoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit wordt ook wel de ‘niet-  wettelijke’ VVE genoemd. Vaak gaat het om meerdere eigenaren die gebruik maken van een gezamelijke infrastructuur zoals riolering, toegangswegen etc. Om de kosten en het onderhoud voor deze gezamenlijke infrastructuur goed te regelen kan het handig zijn om een VVE op te richten. In de praktijk komt deze niet-wettelijke VVE onder meer voor bij vakantieparken en winkelcentra.

Over de auteur

Deze artikelen zijn door de redactie van VvE Centraal gepubliceerd.
  Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
  Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

  Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

  Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.