Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

Administratie en FinanciënComplex en documenten

Heeft het fuseren van VvE’s een toekomst?

Stel je bent eigenaar van een appartement in een kleine VvE met 2 of drie leden. Je krijgt het maar niet voor elkaar om alle zaken goed te regelen doordat een lid de VvE niet serieus neemt. Hij is niet aanwezig op vergaderingen of stemt structureel tegen. Het gevolg is dat er binnen de VvE geen belangrijke beslissingen genomen worden. 
Uiteindelijk krijg je dan te maken met achterstallig onderhoud of erger, verval en wellicht wel een ingrijpen van de gemeente. Het resultaat van dit alles is dat je onnodig veel meer kosten moet gaan maken voor het onderhoud en renovatie en dat de waarde van je appartement minder snel stijgt of zelfs daalt. De hamvraag is dan, hoe kun je je van deze situatie verlossen. Natuurlijk kun je iedere keer de weg naar de rechter zoeken en een vervangende machtiging aanvragen. Iets wat je niet graag wilt. Hoe kun je ervoor zorgen dat het gewicht van de stem van deze ene eigenaar minder wordt en het besluitvormingsproces niet meer vertraagt. Is fuseren een optie en zijn er nog andere opties?

Is fuseren de toekomst?

Het antwoord hierop lijkt simpel, FUSEREN, ofwel het samenvoegen van twee of meer aan elkaar grenzende VvE’s. Je hebt meer eigenaars met een stem waardoor het makkelijker is om tot een besluit te komen. Is het wel zo makkelijk om VvE’s samen te voegen en volledig te laten fuseren?

Een volledige fusie van VvE’s is niet een, twee, drie te realiseren. Je laat twee VvE’s volledig met elkaar versmelten en er ontstaat een nieuwe VvE. Er kleven wel wat nadelen aan de fusie.

 • Er zitten hoge kosten aan
 • De uitgangspositie moet voor alle deelnemende VvE’s gelijk zijn
 • Er moet een unaniem besluit genomen worden
 • Ook alle hypotheeknemers (banken) moeten akkoord gaan

In eerdere experimenten van het fuseren van kleine VvE’s werden door de deelnemers de volgende voor en nadelen opgesomd.

Mogelijke voordelen van een fuseren:

 • Structurele kostenbesparing
 • Stabiliteit in bestuur en besluitvorming
 • Meer invloed bij bv gemeenten
 • Maatschappelijk belang: betere onderhoudssituatie
 • Beter beheer en onderhoud leidt tot waardebehoud

Mogelijke nadelen of belemmeringen van fuseren:

 • Inleveren van vrijheid en invloed binnen VvE
 • Geen beleving van urgentie op onderhoud
 • Zelf beter geregeld dan buur-VvE
 • Administratieve rompslomp
 • Hoge kosten aan opschaling
 • Structurele kostenbesparing soms beperkt
 • Bewoners: vaak mobiele doelgroep

Overige vormen van samenwerken

Als een fusie van VvE’s niet mogelijk is omdat aan een van de voorwaarden niet kan worden voldaan, welke andere vormen van samenwerken hebben kleine VvE’s dan wel tot hun beschikking om zichzelf beter te kunnen beschermen tegen een dwarsliggende eigenaar?

Overkoepelende VvE

Mocht een fusie niet mogelijk zijn dan kunnen VvE’s kunnen een overkoepelende VvE oprichten die boven de bestaande VvE’s komt te staan. Dit vergt wel een aanpassing van de splitsingsakte. Het belangrijkste verschil is dat er geen nieuwe hypotheek op de deelnemende appartementsrechten gevestigd hoeven te worden. De gebouwen hoeven ook niet direct aan elkaar te grenzen.

Onderhoudsstichting

VvE’s kunnen een onderhoudsstichting oprichten wanneer een overkoepelende VvE niet gewenst is. Met een gezamenlijke beheerstichting bepalen deelnemende VvE’s per moment welke werkzaamheden wel of niet door de beheerstichting worden uitgevoerd. Door clustering van werkzaamheden wordt structuur aangebracht en kunnen ze financiële voordelen realiseren.

Kennisplatform

VvE’s kunnen structureel kennis gaan delen en daarmee een platform voor kennisdeling gaan creëren. Ook kunnen ze hiervoor een vereniging oprichten waar een lidmaatschap aan verbonden is.

Incidentele samenwerking

Vaak begint het samen van VvE’s met een incidentele samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud van een dak of van funderingsherstel. Door dit samen met de buren te doen kan vaak bespaard worden op de kosten. Hiervoor zijn geen bijzondere voorwaarden verbonden.

Deel uw ervaring

Welke vorm van samenwerking heeft u binnen uw VvE toegepast en wat zijn de voordelen hiervan voor u en uw VvE geweest? Delen kan hieronder.

Over de auteur

Deze artikelen zijn door de redactie van VvE Centraal gepubliceerd.
  Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
  Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

  Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

  Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.