Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

VvE BeheerBestuurBestuurstakenModelreglementWettelijke verplichtingen

Ontstentenis of belet. De afwezigheid van een bestuurder bij een vergadering van de VvE.

Ontstentenis of belet van een VvE Bestuurder

Is het mogelijk om een vergadering van eigenaars te hebben waar het gehele bestuur bij afwezig is. Op zich een aparte situatie, maar het komt voor. Denk maar aan de eerste vergadering om een slapende vereniging weer te activeren, of waarbij leden van een VvE een vergadering hebben belegd zonder de aanwezigheid van een bestuurder. De vraag is, wat is er voor dergelijke situaties van ontstentenis of belet geregeld?

Laten we lezen wat de in wet en vervolgens in de documenten die voor een VvE die met deze situatie te maken heeft staat beschreven. 

Wat staat er in de wet?

We beginnen bij het appartementsrecht wat beschreven staat in Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek Titel 9. Van toepassing voor de beantwoording van de vraag is artikel 133 lid 1. Hier staat het volgende beschreven:

Bij belet of ontstentenis van het bestuur wordt dit vervangen door de voorzitter van de vergadering van eigenaars, tenzij in de statuten of door de vergadering een andere voorziening is getroffen.

Er is dus een mogelijkheid waarin het kan dat een bestuur niet aanwezig is tijdens de vergadering van eigenaars. Er wordt, als het gaat over afwezigheid, gesproken over ontstentenis of belet. Wat betekenen deze woorden in relatie tot de VvE?

Wat is ontstentenis of belet?

Het zal niet vaak voorkomen dat deze woorden voor de dagelijkse gang van zaken gebruikt worden binnen uw VvE. De VanDale geeft de volgende omschrijving:

ont·sten·te·nis (de; v)

gemis, gebrek: bij ontstentenis van opvolgers

be·let·ten (belette, heeft belet)

verhinderen, onmogelijk maken: iem. iets beletten

Dit kunnen we voor de Vereniging van Eigenaars dus als volgt vertalen.

 • Er is sprake van ontstentenis als een vacature ontstaat, door bijvoorbeeld aftreden, ontslag of overlijden van de bestuurder. 
 • Er is sprake van belet als de bestuurder zijn functie tijdelijk niet kan of mag uitoefenen, bijvoorbeeld bij schorsing, ziekte of afwezigheid. 

Wat zegt de Akte van Splitsing?

In de Akte van Splitsing of in het Huishoudelijk reglement kan nader worden aangegeven wanneer sprake is van belet en hoe hier mee om te gaan.

In de Modelreglementen staan beperkte bepalingen opgenomen, deze refereren met name naar ontstentenis en beletten van de Voorzitter van de Vergadering. Deze zijn te vinden in:

Modelreglement 1973 artikel 32 (gerelateerd aan voorzitter van de vergadering)

Lid 7. De plaatsvervangend voorzitter treedt op ingeval van ontstentenis of belet van de voorzitter

Modelreglement 1983 artikel 33 (gerelateerd aan voorzitter van de vergadering)

Lid 7. De plaatsvervangend voorzitter treedt op ingeval van ontstentenis of belet van de voorzitter.

Modelreglement 1992 artikel 33 (hier wordt gesproken over afwezigheid) 

Lid 6. De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

Modelreglement 2006 artikel 53 (gerelateerd aan bestuurder en aan commissarissen)

Lid 3. De bestuurders worden door de vergadering voor onbepaalde tijd benoemd en zij kunnen te alle tijde door de vergadering worden geschorst en ontslagen. Bij belet of ontstentenis van een bestuurder kan de vergadering in diens vervanging voorzien.

Artikel 57 lid 3. De commissarissen worden door de vergadering voor onbepaalde tijd benoemd en zij kunnen te allen tijde door de vergadering worden geschorst en ontslagen. Bij belet of ontstentenis van een commissaris kan de vergadering in diens vervanging voorzien.

Modelreglement 2017 artikel 57 (gerelateerd aan bestuurder en commissarrissen)

Lid 3. De bestuurders worden door de Vergadering voor onbepaalde tijd, al dan niet uit de leden van de Vereniging, benoemd en zij kunnen te allen tijde door de Vergadering worden geschorst en ontslagen. Bij belet of ontstentenis van een bestuurder kan de Vergadering in diens vervanging voorzien.

Artikel 62 lid 3. De commissarissen worden door de Vergadering voor onbepaalde tijd benoemd en zij kunnen te allen tijde door de Vergadering worden geschorst en ontslagen. Bij belet of ontstentenis van een commissaris kan de Vergadering in diens vervanging voorzien.

In het modelreglement 1973, 1983 en 1992 is er specifiek een bepaling opgenomen voor de voorzitter van de vergadering. Voor de bestuurders is de bepaling opgenomen in boek 5 van het burgerlijk wetboek waarmee voor deze functie duidelijk is beschreven of het mogelijk is en wat de actie van de vergadering is.

De strekking is dat bij belet of ontstentenis van een bestuurder/voorzitter, of de Vergadering kan beslissen wie hem vervangt of de plaatsvervangend voorzitter kan zijn plaats innemen.

Het is daarmee dus mogelijk dat het bestuur niet aanwezig hoeft te zijn om de Vergadering te laten plaats vinden.

Over de auteur

Deze artikelen zijn door de redactie van VvE Centraal gepubliceerd.
  Gerelateerde artikelen
  VvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

  VvE rechtspraak: Uitleg akte van Splitsing

  FinancieelWettelijke verplichtingen

  Is sparen voor groot onderhoud normaal? Of toch niet?

  ServicekostenWetboekWettelijke verplichtingen

  Servicekosten van de VvE hoe zit dat nu precies?

  Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Interessant om te lezen
  Besluiten in kleine VvE teruggedraaid ivm redelijkheid & billijkheid
  Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
  Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

  Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

  Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.