Administratie en Financiën

Mini Cursus Boekhouden voor VvE leden Deel 2 Baten en ontvangsten.

Baten en ontvangesten van de VvE. Deel 2 Mini Cursus Boekhouden voor VvE leden

Wat is het verschil tussen baten en ontvangsten?

De tijd dat veel middelbare scholieren de boekhoudkunst machtig waren, ligt al ver achter ons. Vroeger werd op de MULO en HBS “boekhouden” als vak gegeven. Daarna werd  ook op de HAVO en op het VWO “boekhouden” op een behoorlijk hoog niveau onderwezen als onderdeel van het vak “Handelswetenschappen” resp. “Economie 2”.

Maar schoolverlaters van nu hebben geen weet meer van begrippen als debet en credit. Daardoor zijn voor veel VvE-leden ook de jaarrekeningen van hun VvE niet makkelijk te begrijpen.

In deel 1 van deze mini-cursus legde Maarten den Ouden, de auteur van het boek VvE-financiën, gids voor VvE-bestuurders en appartementseigenaren, het verschil tussen kosten en uitgaven uit. Een soortgelijk verschil bestaat tussen baten en ontvangsten. Hoe dat zit leest u hieronder in deel 2 van de mini-cursus.

Verwarring: exploitatierekening of staat van baten en lasten?

Dat er bij veel VvE-bestuurders en appartementseigenaren verwarring bestaat over een aantal begrippen, is niet zo vreemd. De regelgeving is immers ook niet zo consequent in de gebruikte benamingen:

de wet spreekt in artikel 48 Burgerlijk wetboek 2 over een “staat van baten en lasten”, terwijl dezelfde staat van baten en lasten in artikel 112 van boek 5 een “exploitatierekening” wordt genoemd. En in het Modelreglement 2006 staat dan weer dat die exploitatierekening “de baten en lasten over het boekjaar” moet bevatten.

Maar exploitatierekening is hetzelfde als een staat van baten en lasten!

Bij meer commerciële organisaties spreken we van een “Verlies- en winstrekening” of van een “Resultatenrekening”. Vier begrippen die eigenlijk hetzelfde betekenen.

Baten  = inkomsten = ontvangsten = opbrengsten ?

In de exploitatierekening moeten dus de “baten en lasten” staan. Oftewel de “opbrengsten en de kosten”.

Baten en opbrengsten zijn twee benamingen die hetzelfde betekenen.

Ook inkomsten en ontvangsten zijn twee benamingen die dezelfde betekenis hebben. Maar iets anders dan baten (of opbrengsten)!

In het eerste artikel schreef ik: “In de eeuwigheid gezien zijn alle kosten inderdaad uitgaven. Maar wij zijn gewend om  die eeuwigheid op te splitsen in jaren van 1 januari tot en met 31 december…”

Iets soortgelijks geldt ook voor ontvangsten (en dus ook voor inkomsten): in de eeuwigheid zijn alle baten ook ontvangsten. Maar omdat we die eeuwigheid splitsen in boekjaren, ontstaan er verschillen.

Voorbeelden

Een paar voorbeelden om dit duidelijk te maken:

1) Eigenaarsbijdragen voor januari 2019 die al in december 2018 vooruitbetaald zijn, zijn baten voor 2019 maar ontvangsten in 2018.

Ze worden immers weliswaar door de VvE ontvangen in 2018, maar hebben betrekking op (januari) 2019.

Dus: wel ontvangsten  in 2018, maar (nog) geen baten.

U ziet deze vooruitbetaalde bedragen op de exploitatierekening 2019 als bate. U ziet deze bedragen niet op de exploitatierekening 2018, wel op de balans van 31 december 2018 (aan de rechterkant = creditkant als “vooruitontvangen eigenaarsbijdragen”).

2) Veel banken vergoeden de rente over spaartegoeden in januari. Dus de rente die is opgebouwd in 2018, wordt pas in januari 2019 bijgeschreven.

De situatie is andersom als bij voorbeeld 1: wel baten in 2018, maar (nog) geen ontvangsten.

In 2019 zijn er wel ontvangsten, maar dat zijn geen baten die op 2019 betrekking hebben. De rente krijgt de VvE immers omdat de VvE in 2018 een spaartegoed had.

In de exploitatierekening 2018 staat het rentebedrag als bate. En op de balans van 31 december 2018 aan de linkerkant = debetkant als “nog te ontvangen rente”.

In deze voorbeelden ziet u dus dat baten ook ontvangsten zijn, maar dat soms de baten in een ander jaar worden verantwoord dan het jaar van ontvangst.

Is dit nu allemaal zo belangrijk voor mijn VvE?

Wellicht vraagt u zich af of en waarom dit boekhoudkundig “geschuif in de tijd” (want dat is het eigenlijk) voor uw situatie en voor uw VvE belangrijk is?

Nou en of! – voor 99% van de VvE’s is het onderscheid tussen baten en ontvangsten maar vooral ook  tussen kosten (lasten) en uitgaven van groot belang.

In een volgend artikel leg ik u uit waarom.

Kunt u zo lang niet wachten: in het boek Financiën van de VvE staat het ook uitgelegd! En speciaal voor penningmeesters en leden van kascommissies is er de Kascommissiegids voor Verenigingen van Eigenaars – ook in deze gids staat een meer uitgebreide uitleg.

Over de auteur

Deze artikelen zijn door de redactie van VvE Centraal gepubliceerd.
  Gerelateerde artikelen
  Financieel

  Mini-cursus Boekhouden voor VvE-leden (Deel 1: Kosten & Uitgaven)

  Het laatste nieuws wekelijks in je mailbox!

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

  Interessant om te lezen
  Mini-cursus Boekhouden voor VvE-leden (Deel 1: Kosten & Uitgaven)