Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

FinancieelKascommissieNieuwsVvE Zaken

Goed nieuws voor VvE-vrijwilligers

Goed nieuws voor de VvE Vrijwilliger de vergoeding gaat omhoog

Het kabinet heeft -eindelijk– de bedragen voor onbelaste vrijwilligersvergoedingen iets verhoogd. 
Dat is goed nieuws voor VvE’s die meer participatie van hun eigenaars verwachten en vrijwilligers willen betalen voor hun inspanningen. VvE’s kunnen hun vrijwilligers een belastingvrije vergoeding geven en ook goed nieuws voor de vele VvE vrijwilligers in de verschillende commissies en de besturen.

Betalingen aan vrijwilligers

De kosten die vrijwilligers maken bij het werk dat ze voor de VvE doen kunnen ze door die VvE vergoed krijgen. Zo zal bijvoorbeeld de secretaris in redelijkheid de aanschafkosten van een nieuwe inktcartridge vergoed krijgen en de vrijwillige klusjesman kan zijn voor de VvE aangeschafte elektrische boormachine declareren.

Soms wil een VvE niet alleen de uitgaven vergoeden die een vrijwilliger heeft gehad, maar ook een vergoeding geven voor de bestede tijd. Bij vergoeding van tijd krijgt men dan al snel te maken met begrippen als dienstbetrekking, loonbelasting en sociale verzekeringen. Om dat bij betaling van geringe vergoedingen te voorkomen, bestaat al jaren de zogenaamde vrijwilligersregeling.

Vrijwilligersregeling

De vrijwilligersregeling geldt momenteel in de gevallen dat aan vrijwilligers een vergoeding wordt betaald van maximaal:

  • € 4,50 per uur (€ 2,50 voor vrijwilligers jonger dan 23 jaar)
  • € 150 per maand én
  • € 1.500 per jaar.

Als aan al deze drie voorwaarden wordt voldaan, hoeft de VvE geen loonbelasting en premies sociale verzekering af te dragen en geen loonadministratie of urenadministratie bij te houden. De genoemde bedragen gelden al sinds 2006.

Voorstel wijziging wet

Het kabinet wil nu per 1 januari 2019 het maandbedrag verhogen van € 150 naar € 170 en het maximale jaarbedrag van € 1.500 naar € 1.700. Voorwaar geen ontzettend forse verhoging, zeker na 13 jaar stilstand. Maar toch goed nieuws.

Betaalt uw VvE vrijwilligers?

Het staat elke VvE natuurlijk vrij om de vrijwilligers al dan niet een vergoeding te geven voor hun tijd. Het betalen van een geringe vergoeding kan VvE-leden misschien nét dat ene duwtje extra geven waardoor ze toch bereid zijn om een bestuursfunctie te aanvaarden. Ook kan een vergoeding een blijk van waardering zijn voor bijv. de vrijwilliger die altijd de klusjes of het onderhoud van de tuin voor zijn rekening neemt.

En als bestuurstaken niet worden uitbesteed aan een –vaak kostbare- VvE-beheerder maar VvE- leden zélf het bestuur op zich nemen, is het helemaal niet raar dat die leden daar een vergoeding voor krijgen.

Let op!

De regels moeten strikt worden toegepast. De bedragen gelden voor vergoedingen (en verstrekkingen) van kosten én tijd tezamen. Bij overschrijding van de bedragen met bijv. slechts € 1 is de totale vergoeding niet meer onbelast.

Stel bijvoorbeeld uw VvE betaalt de penningmeester een bedrag van € 120 per maand voor zijn ‘werk’ – dat is € 1.440 per jaar. Indien het bestuur zou besluiten om de penningmeester daarbij ook een kerstpakket te geven van € 75, wordt het totaal van € 1.500 overschreden en is de vrijwilligersregeling helemaal niet meer van toepassing.

De tekst uit de Memorie van toelichting bij hetBelastingplan 2019:

6.2. Verhogen maxima vrijwilligersregeling


In verband met het grote maatschappelijke belang van vrijwilligerswerk stelt het kabinet voor omhet voor een kalenderjaar geldende plafond van de regeling voor vrijwilligers met € 200 te 25 verhogen. Op dit moment geldt dat personen die als vrijwilliger werkzaam zijn en vergoedingen en  verstrekkingen ontvangen van in totaal maximaal € 150 per maand en € 1500 per kalenderjaar hierover geen belasting en premie voor de volksverzekeringen zijn verschuldigd. De organisatie waarvoor zij als vrijwilliger werkzaam zijn, is hierover ook geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd. De genoemde bedragen zijn sinds 1 januari 2006 niet aangepast. Daarom wordt voorgesteld met ingang van 1 januari 2019 het plafond van de vrijwilligersregeling te verhogen tot € 170 per maand en € 1700 per kalenderjaar. De in de vrijwilligersregeling gehanteerde bedragen worden geacht ten hoogste de kosten te dekken die een vrijwilliger maakt om zijn vrijwilligerswerk te verrichten.

Meer over de Financien van de VvE lezen?

In het boekje Financiën van de VvE, gids voor bestuurders en appartementseigenaren vindt u meer informatie over zaken die met belasting temaken hebben. Én informatie over allerlei andere zaken die elke VvE-bestuurderen appartementseigenaren zou moeten weten.

Zeker omdat het strikt naleven van de regelgeving zo belangrijk is, zal ook een goede kascommissie deze naleving in haar controle betrekken. In de Kascommissiegids voor de VvE staat beschreven hoe die controle kan worden aangepakt.

Meer artikelen lezen van drs. Maarten den Ouden, bedrijfseconoom en controle-expert.

Gerelateerde artikelen
Nieuws

VvE’s onbewust financier van “VvE Beheerder vertrekt naar Spanje”

FinancieelKascommissie

Wie mag een controleverklaring afgeven?

NieuwsFraude

Piraterij op bankrekening Rijswijkse VvE kon waarschijnlijk jaren lang doorgaan

VvE Rechtspraak - GeldzakenVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

Wijziging van de splitsingsakte kan niet via de rechter

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

3 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.