Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

IncassoVvE Rechtspraak - BesluitvormingVvE Rechtspraak - Geldzaken

Missen Incassomachtiging leidt tot falen voeren procedure

Missen Incassomachtiging leidt tot falen voeren procedure

In deze zaak staan een eigenaar en de VvE tegenover elkaar in verband met een achterstand in de betalingen. De VvE meent dat zij een gerechtelijke procedure kan voeren voor het incasseren van achterstallige bijdrage. Dit besluit is echter niet genomen op basis van een incassomachtiging verkregen in de Vergadering van Eigenaars, maar is door de bestuurder afgegeven aan de beheerder.

Het bestuur van de VvE bestaat uit een persoon en deze persoon is tevens de directeur van de beheerder. Er zijn ook geen herinneringen of aanmaningen verstuurd en is de eigenaar niet in gebreke gesteld.

De rechter concludeert dat de VvE de niet ontvankelijk is en dat er geen basis is voor een procedure. De VvE wordt veroordeelt  in de kosten.

Conclusie

Wilt u zeker weten dat u alle juiste stappen heeft genomen, gebruik dan onze Incasso Checklist.

Uitspraak RECHTBANK ROTTERDAM vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Dordrecht,

in de zaak van

de vereniging Vereniging van Eigenaren [VVE] (oneven nummers), gevestigd te [plaatsnaam], eiseres, gemachtigde: Finesse Incasso Services B.V.,

tegen

[gedaagde], wonende te [plaatsnaam], gedaagde, gemachtigde: mr. H. Akbaba.

Partijen worden hierna aangeduid als VvE en [gedaagde].

Verloop van de procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 1. het exploot van dagvaarding van 22 mei 2018, met producties;
 2. de conclusie van antwoord, met producties;
 3. de conclusie van repliek, met productie;
 4. de conclusie van dupliek, met productie.

Omschrijving van het geschil

1. De feiten

1.1 [gedaagde] is sinds augustus 2017 eigenaar van een appartement aan de [straat- en plaatsnaam] en in die hoedanigheid lid van de VvE. Als eigenaar is hij een maandelijkse bijdrage van € 140,72 verschuldigd aan de VvE.

1.2 Ter zake van de maandelijkse bijdrage is een betalingsachterstand ontstaan, welke tot en met de maand mei 2018 € 1.407,20 bedroeg.

1.3 Na het uitbrengen van de dagvaarding heeft [gedaagde] een bedrag van € 1.139,37 (de achterstand over de maanden augustus 2017 tot en met februari 2018, de tot 22 mei 2017 verschenen rente en de buitengerechtelijke incassokosten) en een bedrag van € 140,72 voldaan.

2. De vordering, de grondslag en het verweer

2.1 VvE vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde] te veroordelen aan haar te betalen een bedrag van € 1.628,83, te vermeerderen met de wettelijke rente over € 1.407,20 vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening, met veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten.

2.2 Aan haar vordering legt VvE – zakelijk weergegeven – ten grondslag dat [gedaagde] zijn betalingsverplichting van de maandelijkse VvE-bijdrage niet of niet geheel nakomt. Naast een hoofdsom van € 1.407,20 vordert zij een bedrag van € 10,55 aan vastgestelde rente en een bedrag van € 255,41 aan buitengerechtelijke incassokosten. De onder 1.3 genoemde betalingen dienen hierop in mindering te worden gebracht.

2.3 [gedaagde] betwist de vordering. VvE is niet gemachtigd tot het voeren van een procedure zodat zij niet ontvankelijk is. Daarnaast is [gedaagde] geen kosten verschuldigd. Hij heeft nooit betalingsherinneringen of aanmaningen ontvangen. [gedaagde] verkeert dus niet in verzuim en is rauwelijks gedagvaard.

Beoordeling van het geschil

3.1 [gedaagde] heeft gemotiveerd geconcludeerd tot niet-ontvankelijkverklaring van VvE stellende dat een machtiging van de vergadering tot het instellen van onderhavige procedure ontbreekt. VvE betwist dit en stelt dat zij toestemming heeft verleend door middels haar bestuurder, de heer [B.], aan haar beheerder, [B.] Beheer waarvan dezelfde [B.] directeur is, een incassomandaat te verstrekken.

3.2 Artikel 5:126 lid 5 BW bepaalt dat de vereniging van eigenaars binnen de grenzen van haar bevoegdheid de gezamenlijke appartementseigenaren in en buiten rechte kan vertegenwoordigen. De grenzen van de bevoegdheid van een vereniging van eigenaars blijken hoofdzakelijk uit de statuten en het reglement. Wat in deze procedure precies de grenzen van de bevoegdheid zijn van VvE respectievelijk haar bestuur kan niet worden vastgesteld nu geen van de partijen de relevante delen van de splitsingsakte of het reglement heeft overgelegd.

Dat het bestuur de vereniging onbeperkt en onvoorwaardelijk mag vertegenwoordigen is bij een vereniging van eigenaars niet wenselijk, zeker niet als in dit geval het bestuur maar uit één persoon bestaat. De appartementseigenaar heeft in zoverre een gedwongen lidmaatschap van de vereniging van eigenaars dat hij niet vrijwillig kan toetreden, noch vrijwillig kan terugtreden. Dit maant al tot voorzichtigheid bij de vaststelling van de omvang van de bestuursbevoegdheid. Daarbij komt dat, anders dan bij een gewone vereniging, de appartementseigenaren binnen bepaalde grenzen mede hoofdelijk verbonden zijn voor de schulden van de vereniging en dat beslissingen door het bestuur als vertegenwoordiger van de vereniging als bijvoorbeeld het instellen van een rechtsvordering tot aanzienlijke verenigingsschulden kunnen leiden. De (doorlopende) toestemming in de vorm van een incassomandaat van [B.] in zijn hoedanigheid als bestuurder van de VvE aan zichzelf in hoedanigheid als directeur van de beheerder van VvE, waarop VvE in deze procedure doelt, kan dan ook niet zover strekken dat daaronder ook het instellen van rechtsvorderingen valt. VvE heeft daar een expliciete machtiging van de vergadering van eigenaren voor nodig. Nu deze ontbreekt, althans daar geen stukken van in het geding zijn gebracht noch aangeboden terwijl dit gelet op het verweer wel in de rede lag, moet het er voor gehouden worden dat VvE niet-ontvankelijk is in haar vordering.

3.3 VvE zal worden veroordeeld in de proceskosten van [gedaagde], deze worden begroot op

€ 300,- aan salaris advocaat.

De beslissing

De kantonrechter:

 • verklaart VvE niet-ontvankelijk in haar vordering;
 • veroordeelt VvE in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [gedaagde] vastgesteld op € 300,- aan salaris voor de gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.R. Roukema en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

745

Bronvermelding

Rechtspraak.nl

Verrijkte uitspraak

Over de auteur

Deze artikelen zijn door de redactie van VvE Centraal gepubliceerd.
  Gerelateerde artikelen
  Onderhoud

  Vervangende machtinging herstel van fundering

  VvE Rechtspraak - BesluitvormingGeschillen

  Schorsing over en weer binnen VvE bestuur op Curaçao

  Onderhoud & RenovatieVvE Rechtspraak - Onderhoud & MJOP

  Mag zonnescherm aan houten kozijn worden bevestigd

  VvE Rechtspraak - Onderhoud & MJOPVvE Rechtspraak - Overig

  Te hoog loodgehalte in drinkwater reden voor forse huurkorting

  Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  VvE Centraal stopt!Op 15 maart
  Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
  Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

  Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

  Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.