Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

Financieel

Mini-cursus Boekhouden voor VvE-leden (Deel 1: Kosten & Uitgaven)

Mini-cursus Boekhouden voor VvE-leden (Deel 1 Kosten & Uitgaven)

Wat is het verschil tussen kosten en uitgaven?

De tijd dat veel middelbare scholieren de boekhoudkunst machtig waren, ligt al ver achter ons. Vroeger werd op de MULO en HBS “boekhouden” als vak gegeven. Daarna werd  ook op de HAVO en op het VWO “boekhouden” op een behoorlijk hoog niveau onderwezen als onderdeel van het vak “Handelswetenschappen” resp. “Economie 2”.

Maar schoolverlaters van nu hebben geen weet meer van begrippen als debet en credit. Daardoor zijn voor veel VvE-leden ook de jaarrekeningen van hun VvE niet makkelijk te begrijpen.

Vooral over het verschil tussen kosten en uitgaven ontvangt VvE-Centraal frequent vragen.

Maarten den Ouden, bedrijfseconoom en controle-expert, geeft hieronder uitleg. Een meer uitgebreide uitleg is te vinden in zijn boek VvE-financiën, gids voor VvE-bestuurders en appartementseigenaren.

 

Kosten = uitgaven ?

In de eeuwigheid gezien zijn alle kosten inderdaad uitgaven. Maar wij zijn gewend om  die eeuwigheid op te splitsen in jaren van 1 januari tot en met 31 december… Elk jaar stelt de VvE dus een jaarrekening op, bestaande uit een balans, een exploitatierekening en een toelichting daarop.In de exploitatierekening staan de kosten en baten van het afgelopen jaar. Dat is iets anders dan de uitgaven (betalingen) en inkomsten (ontvangsten) van dat jaar!

Voorbeelden

Een paar voorbeelden om dit duidelijk te maken:

  1. Verzekeringspremies moeten meestal vooruit worden betaald. Als de VvE in december 2018 de premie voor de opstalverzekering voor het jaar 2019 vooruit betaalt, zijn dit kosten voor 2019. Dus: wel uitgaven in 2018, maar (nog) geen kosten. U ziet deze kosten wél op de exploitatierekening 2019 verschijnen, maar niet op de exploitatierekening 2018. (Op de exploitatierekening 2018 zullen óók kosten voor de opstalverzekering staan, maar deze zijn dan waarschijnlijk in december 2017 betaald.)
  2. Een schoonmaakbedrijf   verricht in december 2018 allerlei schoonmaakklussen, maar stuurt de factuur pas in januari 2019. De schoonmaak is gebeurd in 2018 en daarom moeten de kosten in de exploitatierekening 2018 worden verantwoord. De betaling van de factuur (= de uitgave) geschiedt echter pas in 2019. Dus: wel kosten in 2018, maar (nog) geen uitgaven. In 2019 zijn er wel uitgaven, maar geen kosten.

In deze voorbeelden ziet u dus dat kosten inderdaad ook altijd uitgaven zijn, alleen in een ander jaar!

Balans

Ook voor de balans heeft dit consequenties. Vooruitbetaalde bedragen en schulden staan immers op de balans. In het voorbeeld van het schoonmaakbedrijf heeft de VvE op 31 december 2018 een schuld aan dit schoonmaakbedrijf. Deze schuld staat als “crediteuren” (moeilijk woord voor “schuldeisers”, mensen of bedrijven aan wie de VvE nog geld schuldig is) in de balans aan de creditkant (rechterkant van de balans). De vooruitbetaalde verzekeringspremie staat in de balans per 31 december 2018 aan de debetkant (linkerkant van de balans) onder het kopje “vooruitbetaalde bedragen”.

Zijn baten altijd inkomsten ?

Voor baten en inkomsten geldt een soortgelijke redenering en handelwijze als voor kosten en uitgaven. In een volgend artikel hierover méér!

 

Gerelateerde artikelen
Administratie en Financiën

Mini Cursus Boekhouden voor VvE leden Deel 2 Baten en ontvangsten.

VvE Rechtspraak - GeldzakenServicekostenVvE Zaken

Borrelen op kosten van de VvE?

Bijeenkomsten

Cursus: startende kopers - 27 September 2017 Amsterdam

Financieel

Voldoet de jaarrekening van uw VvE aan de wettelijke eisen?

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.