Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

VvE Rechtspraak - Onderhoud & MJOPLiftOnderhoud

VvE Recht VvE dient redelijk voorstel te doen voor onbereikbaar appartement

VvE Recht VvE dient redelijk voorstel te doen voor onbereikbaar appartement

“In deze kwestie speelde de vraag of de VvE een redelijk voorstel heeft gedaan aan de bewoner van een appartement. Er zijn renovatiewerkzaamheden gedaan waardoor een appartement onbereikbaar is. De VvE hoort hiervoor een redelijk voorstel te doen aan de bewoner. De VvE meent dat ze dat gedaan heeft, echter de bewoner heeft aangetoond dat het alternatief in de vorm van een geldsom niet toereikend is. Onder andere hierom worden de werkzaamheden niet toegestaan tot er een redelijk alternatief is”

 

Uitspraak Rechtbank Amsterdam proces-verbaal van mondelinge uitspraak in de zaak van

[verzoekster], wonende te [woonplaats], verzoekster, gemachtigde: mr. E. Zondervan

t e g e n

de vereniging Vereniging van Eigenaars [naam VvE] gevestigd te [vestigingsplaats], statutair gevestigd te [vestigingsplaats], verweerster, gemachtigde: mr. T. Delmée

Partijen worden hierna [verzoekster] en de VVE genoemd.

Tegenwoordig zijn mr. C.W. Inden kantonrechter, en dhr. T. Weller griffier.

Na uitroeping van de zaak verschijnen:

 • [verzoekster] voornoemd, vergezeld door de gemachtigde.
 • Voor de VVE [naam 1] (namens de beheerder van de VVE) en [naam 2] (voorzitter), vergezeld door de gemachtigde.

1 De mondelinge behandeling:

Partijen hebben hun standpunten toegelicht en op elkaars standpunten gereageerd.

De kantonrechter sluit de behandeling van de zaak en deelt partijen mee dat hij mondeling uitspraak zal doen in het incident.

De kantonrechter doet de volgende uitspraak.

2 De gronden van de beslissing in het incident

Naar het oordeel van de kantonrechter kan de vordering in het incident niet anders begrepen worden dan dat een verbod tot aanvang van de werkzaamheden is gevraagd totdat in de hoofdzaak is beslist. De VVE heeft zich hierover ook voldoende kunnen uitlaten.

De verhouding tussen de eigenaren binnen een VVE worden beheerst door de redelijkheid en billijkheid. Dat brengt met zich dat als door een renovatie een lid van de VVE diens appartement niet kan gebruiken, de VVE als collectief belanghebbende bij die renovatie een redelijk voorstel moet doen. Het antwoord op de vraag wat een redelijk voorstel is hangt af van alle omstandigheden van het geval, waaronder de kosten van de verschillende mogelijke oplossingen. Van het betrokken lid van de VVE , in dit geval [verzoekster] , mag verwacht worden dat zij in beginsel het minst dure en bezwarende alternatief aanvaardt, ook als dat voor haar overlast – bijvoorbeeld door een verhuizing – met zich brengt en ook als zij daardoor tijdelijk niet alle voorzieningen ter beschikking heeft die zij thuis heeft.

Het enige voorstel dat de VVE aan mevrouw [verzoekster] heeft gedaan is betaling van een bedrag van het equivalent in euro’s van 2500 gulden. Dat is in ieder geval geen redelijk voorstel, nu gesteld noch gebleken is dat [verzoekster] hiermee een alternatieve woonruimte kan betalen, terwijl voorts niet is gebleken dat een dergelijke ruimte beschikbaar is.

De kantonrechter acht het gevorderde verbod de werkzaamheden aan te vangen totdat in de hoofdzaak is beslist dan ook toewijsbaar. Daaraan zal worden toegevoegd dat het verbod ook eindigt indien door de VVE een traplift tot de woning van [verzoekster] wordt geplaatst, nu de VVE terecht heeft aangevoerd dat die oplossing door [verzoekster] in ieder geval als redelijk voorstel wordt beschouwd, zo blijkt uit het verzoek ten gronde. Dat sluit overigens niet uit dat van [verzoekster] kan worden gevergd een ander – minder duur – redelijk voorstel te accepteren.

3 De beslissing

De kantonrechter:

in het incident:

3.1. verbiedt bij voorlopige voorziening de VVE de voorgenomen werkzaamheden aan de liften uit te voeren totdat ofwel in de hoofdzaak is beslist, ofwel een traplift is geplaatst waarmee [verzoekster] de verdieping kan bereiken waarop haar appartement gevestigd is, op straffe van een dwangsom van € 30.000,00;

3.2. verklaart deze beslissing uitvoerbaar bij voorraad;

3.3. houdt iedere verdere beslissing aan;

In de hoofdzaak:

3.4. houdt iedere beslissing aan tot 22 juni 2018.

Waarvan proces-verbaal,

De griffier De kantonrechter

 

Bronvermelding

Rechtspraak.nl

Verrijkte uitspraak

Over de auteur

Deze artikelen zijn door de redactie van VvE Centraal gepubliceerd.
  Gerelateerde artikelen
  Onderhoud

  Vervangende machtinging herstel van fundering

  VvE Rechtspraak - BesluitvormingGeschillen

  Schorsing over en weer binnen VvE bestuur op Curaçao

  Onderhoud & RenovatieVvE Rechtspraak - Onderhoud & MJOP

  Mag zonnescherm aan houten kozijn worden bevestigd

  VvE Rechtspraak - Onderhoud & MJOPVvE Rechtspraak - Overig

  Te hoog loodgehalte in drinkwater reden voor forse huurkorting

  Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  VvE Centraal stopt!Op 15 maart
  Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
  Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

  Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

  Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.