Financieel

Uitsplitsing van de reserves van de VvE naar appartementsrecht

Uitsplitsing van de reserves van de VvE naar appartementsrecht

Iedere maand besteden we extra aandacht aan een specifiek onderwerp wat grote invloed heeft op het functioneren van de Vereniging van Eigenaars. In de  maand fabruari staat de Vergadering van Eigenaars samen met de kascontrole centraal. Wat nu als er niet geen kascommissieleden meer zijn?

Wij ontvingen de volgende vraag van een van onze leden:

Ons bestuur heeft aan een externe accountant gevraagd om de boekhouding te controleren en de jaarrekening op te maken in overleg met de penningmeester en de kascommissie. In de jaarrekening wordt ook uitgesplitst hoe de reserves per appartement zijn opgebouwd. Nu komt men er na vele jaren achter, dat deze uitsplitsing niet klopt: bij gelijke appartementen (en gelijke aandelen) staan verschillende bedragen voor de reservedelen.

Mijn vraag is: kan dit nog gecorrigeerd worden? En wat zou dan de consequentie zijn voor de (al goedgekeurde) jaarrekeningen van de afgelopen jaren?

Deze vraag hebben we voorgelegd aan Maarten den Ouden, bedrijfseconoom en controlespecialist, auteur van o.a. De Kascommissiegids voor de VvE, beantwoordt hieronder de vraag:

Voordat ik uw eigenlijke vraag beantwoord, wil ik eerst opmerken dat de door het bestuur georganiseerde samenwerking tussen een accountant, de penningmeester en de kascommissie al snel het gevaar oproept van onduidelijke taak- en verantwoordelijkheidsverdeling en onvoldoende functiescheiding.

Een accountant kan de jaarrekening opmaken, als dezelfde accountant de jaarrekening ook nog controleert dan keurt de slager eigenlijk zijn eigen vlees. En wat is dan de taak nog van de kascommissie? Het controleren van “de boekhouding” is iets anders dan het controleren van “de jaarrekening” – heeft het bestuur daar wel bij stil gestaan?

Spreek je bij een VvE over individuele opbouw van reserves?

De reserves van de VvE zijn van de VvE. Niet van de individuele eigenaars. Een uitsplitsing van reserves naar individuele eigenaars heeft dan ook geen zin, het suggereert dat elke eigenaar een “eigen stukje” van de reserve heeft, maar die suggestie is dus ten onrechte.

Het is de ledenvergadering (vergadering van eigenaars) die beslissingen neemt over kwesties als waarvoor, wanneer en voor welke bedragen de reserve zal worden gebruikt. Als individuele eigenaar kunt u natuurlijk meepraten en meestemmen in de ledenvergadering, maar u heeft bijv. geen vetorecht voor “uw deel” van de reserve – u heeft namelijk persoonlijk geen deel.

Belangrijk is dat de totale reserve correct in de balans is opgenomen. Elke VvE is verplicht een reserve groot onderhoud te hebben en daarnaast is het handig om ook een algemene reserve te hebben voor eventualiteiten en voor het opvangen van schommelingen in de jaarlijkse exploitatiesaldi. De reserve groot onderhoud kan wel worden gesplitst in bijv. een reserve voor groot onderhoud van het dak, een reserve voor groot onderhoud van de lift enz.

Dus een correctie van de uitsplitsing is niet nodig: de uitsplitsing hoeft in de toekomst gewoon niet in de jaarrekening vermeld te worden.

En misschien kunt u de accountant, de penningmeester en de kascommissie attenderen op het boekje Financiën van de VvE, gids voor bestuurders en appartementseigenaren? – daarin staat het een en ander over het onderwerp “reserves” uitgelegd.

Gerelateerde artikelen
BelastingFinancieelNieuws

Eigenaars appartement geen extra vrijstelling voor aandeel reservefonds VvE

Onderhoud

WET VERBETERING FUNCTIONEREN VvE per 1 januari 2018 in werking

ModelreglementNieuws

Het Modelreglement 2017, de interessante aanvullingen

FinancieelVvE ZakenWettelijke verplichtingen

Een VvE oprichten, hoe zit het met de jaarrekening?

Het laatste nieuws wekelijks in je mailbox!

5 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.