Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

FinancieelKascommissie

Wat als er plotseling geen kascommissieleden meer zijn?

Wat als er plotseling geen kascommissieleden meer zijn

Iedere maand besteden we extra aandacht aan een specifiek onderwerp wat grote invloed heeft op het functioneren van de Vereniging van Eigenaars. In de  maand fabruari staat de Vergadering van Eigenaars samen met de kascontrole centraal. Wat nu als er niet geen kascommissieleden meer zijn?

Wij ontvingen de volgende vraag van een van onze leden

In het huishoudelijk reglement van onze VvE staat over de kascommissieleden “ dat geen bestuursleden of anderen, die op de financiële gang van zaken invloed hebben, zitting nemen.” Onze situatie is nu zo dat een ex.penningmeester als “ervaringsdeskundige” wordt ingeschakeld en over de schouder van de huidige penningmeester meekijkt en invloed heeft op het financiële beleid ook de kas gaat controleren. Een tweede kascie lid is inmiddels overleden. Het bestuur is van plan om op de volgende vergadering een tweede lid te benoemen. Maar dan staat ook de goedkeuring van de jaarrekening op de agenda.

Kunt u mij adviseren hoe te handelen mocht u ook van mening zijn dat dit niet kan?

Deze vraag hebben we voorgelegd aan Maarten den Ouden, bedrijfseconoom en controlespecialist, auteur van o.a. De Kascommissiegids voor de VvE, beantwoordt hieronder de vraag:

De wet over kascommissieleden

De wet bepaalt (artikel 48 boek 2 Burgerlijk Wetboek) dat de kascommissie bestaat uit ten minste twee leden (daarmee wordt bedoeld: leden van de VvE) die geen lid mogen zijn van het bestuur. Dit is een bepaling van dwingend recht, dat wil zeggen dat in de splitsingsakte maar ook in het huishoudelijk reglement aanvullende bepalingen mogen worden opgenomen.

Bijv. een bepaling dat in een bepaalde VvE de kascommissie altijd uit 3 personen bestaat. Een bepaling dat de kascommissie in een bepaalde VvE uit één persoon bestaat, is niet toegestaan omdat dat strijdig is met artikel 48.

Een aanvullende bepaling in het huishoudelijk reglement dat “anderen, die op de financiële gang van zaken invloed hebben” geen zitting mogen nemen in de kascommissie komt heel weinig voor. Ik vind het ook een bijzondere bepaling – want eigenlijk heeft elk lid van de VvE “invloed” op de financiële gang van zaken, immers elk lid heeft stemrecht tijdens de ledenvergaderingen.

Kascommissie benoemen door bestuur?

Ik vind het opvallend dat u schrijft dat het bestuur van plan is om op de volgende ledenvergadering een tweede lid te benoemen. Het bestuur kan geen kascommissieleden benoemen, het zijn de leden die tijdens de ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemen!

Het staat de leden vrij om een ex-penningmeester benoemen als kascommissielid. Ik kan me ook voorstellen dat dat vaak een goede keuze is: de ex-penningmeester weet –als het goed is- van de hoed en de rand met betrekking tot de financiële zaken en is wat dat betreft dus bij uitstek geschikt als kascommissielid!

Wat te doen wanneer een lid wegvalt.

Als u om wat voor reden dan ook bezwaren heeft tegen de benoeming van de ex-penningmeester, kunt u uw argumenten in de ledenvergadering naar voren brengen. Het is vervolgens de ledenvergadering die (bij gewone meerderheid van stemmen) beslist.

Als de kascommissie niet meer compleet is door het overlijden van één van de leden, is er geen commissie meer die aan de wettelijke eis voldoet (“ten minste twee leden”) en krijgt de ledenvergadering dus geen “verslag van bevindingen”. Zonder een verslag van bevindingen kan de vergadering de jaarrekening niet goedkeuren.

Er zal dus eerst een nieuw kascommissielid moeten worden gekozen, waarna de weer voltallige commissie de jaarrekening moet controleren.

Gerelateerde artikelen
Nieuws

VvE’s onbewust financier van “VvE Beheerder vertrekt naar Spanje”

FinancieelKascommissie

Wie mag een controleverklaring afgeven?

NieuwsFraude

Piraterij op bankrekening Rijswijkse VvE kon waarschijnlijk jaren lang doorgaan

VvE Rechtspraak - GeldzakenVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

Wijziging van de splitsingsakte kan niet via de rechter

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

VvE Centraal stopt!Op 15 maart
Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.