Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

Productinformatie

AVG startpakket voor VvE Beheerders

Op 25 mei 2018 zal de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingaan. Deze zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen. Vergeleken met de Wbp zal de AVG uitgebreider en strenger zijn. Zo wordt de positie versterkt van mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Deze betrokkenen krijgen nieuwe rechten en hun bestaande rechten worden uitgebreid.

De organisaties die persoonsgegevens verwerken, krijgen meer verantwoordelijkheden en dienen in sommige gevallen zelfs actief aan te tonen dat zij zich aan de regels houden. Bij niet of onjuist naleven van deze regels, riskeren organisaties een boete van maximaal 20 miljoen euro of 4 % van de jaaromzet.

Wanneer organisaties – zoals onder meer de VvE-beheerders – al dan niet in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van de VvE persoonsgegevens verwerken, dienen zij zich te houden aan de regels van de AVG. Sterker nog, de VvE-beheerders zullen als verwerker van persoonsgegevens, anders dan bij Wbp, rechtstreeks worden gehouden aan meerdere bepalingen uit de AVG. Denk hierbij onder meer aan de plicht om verwerking van persoonsgegevens beter te beveiligen, een meldplicht bij datalekken en in sommige gevallen zelfs een plicht om een register bij te houden.

Daarnaast is, anders dan bij Wbp, de VvE-beheerder náást de verwerkersverantwoordelijke (de VvE) gehouden de verwerking van persoonsgegevens in een overeenkomst of een andere verbintenis op te nemen waarin onder meer de rechten en plichten van de verwerker en verwerkingsverantwoordelijke alsmede de duur, aard en het doel van verwerking dienen te worden vastgelegd.

Aangezien het niet naleven van de voornoemde verplichtingen nadelige gevolgen met zich mee brengen en wij de zorgen van VvE-beheerders willen wegnemen, bieden wij een AVG/Privacy-startpakket aan.

Het AVG/Privacy-startpakket bevat een:

  • Stappenplan AVG voor VvE-beheerders
  • Voorbeeld verwerkersovereenkomst die tussen de beheerder en de VvE zal gelden
  • Voorbeeldtekst ten behoeve van algemene voorwaarden van de VvE-beheerder
  • Stroomschema voor het verwerken van persoonsgegevens met toelichting

Klik hier en meld u nu aan!

Voor vragen over dit pakket kunt u contact opnemen met Arzu Ilbay-Korkmaz via [email protected]

Gerelateerde artikelen
VvE Rechtspraak - Beheer van de VvE

Ontevreden over VvE Beheerder? Daar is wat aan te doen

VvE ZakenWettelijke verplichtingen

De AVG en de VvE, wat mag wel en wat mag niet!

VerhurenVvE Beheer

Ik zeg mijn VvE lidmaatschap op

Verzekeringen

VvE beheerder vergunningplichtig voor verzekeringen?

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.