Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

VvE Rechtspraak - GeldzakenServicekostenVvE Zaken

Borrelen op kosten van de VvE?

Borrelen op kosten van de VvE

Rond kerst of aan het begin van het nieuwe jaar worden door VvE’s nog al eens borrels georganiseerd, of in de zomer: een barbecue. Vaak vanuit de gedachte om de bewoners van het complex te betrekken bij het reilen en zeilen van de VvE en uiteraard vanwege de gezelligheid. Een sympathiek initiatief, maar in sommige gevallen heeft niet iedereen daar interesse in.

Een terugkomende vraag is dan ook, of de kosten van zulke bijeenkomsten tot de gemeenschappelijke schulden en kosten van de VvE moeten worden gerekend. Meestal wordt de discussie daaromtrent in de vergadering beslecht, maar het is een enkele keer voorgekomen dat de rechter zich hierover heeft moeten uitspreken.

Rechtspraak

Uit de – deels niet gepubliceerde – rechtspraak over dit onderwerp blijkt dat rechters niet eenduidig in hun oordeel zijn. Zo overwoog de Rechtbank Amsterdam bijvoorbeeld dat kosten voor een gezamenlijke barbecue niet onder de gemeenschappelijke schulden en kosten van de VvE vallen, en oordeelde daarom dat het betreffende besluit nietig was. De Rechtbank voegde toe dat alleszins begrijpelijk is dat het bestuur zich inzet voor het betrekken van de bewoners bij het beheer van het gebouw en het aanhalen van de onderlinge banden, maar dat het behartigen van die immateriële belangen niet onder de in het splitsingsreglement geformuleerde doelstelling van de VvE valt.

Een ander voorbeeld. De Rechtbank Haarlem heeft geoordeeld dat een besluit tot het houden van een nieuwjaarsbijeenkomst op democratische wijze en met inachtneming van de geldende regels was genomen, en derhalve niet strijdig was met de redelijkheid en billijkheid. Van belang is te vermelden dat de Rechtbank in deze zaak overwoog dat hier sprake was van een besluit betreffende “buiten het gewone onderhoud vallende uitgaven” en dat daarom een gekwalificeerde meerderheid van stemmen noodzakelijk was.

Advies

Gezien deze – en andere niet gepubliceerde – uitspraken kan op voorhand niet zonder meer gezegd worden dat een besluit, om op kosten van de VvE een bijeenkomst te organiseren, bij de rechter stand zal houden. Mocht uw VvE overwegen om toch iets dergelijks te gaan organiseren, houdt dan in ieder geval rekening met de in uw splitsingsreglement opgenomen bepalingen omtrent besluitvorming; in het bijzonder omtrent besluitvorming over “buiten het gewone onderhoud vallende uitgaven”. Daarmee wordt voorkomen dat het besluit op zo’n formeel punt kan stranden.

En als op voorhand blijkt dat bepaalde appartementseigenaren “fel tegen zijn”, dan kan het – om elk risico uit te sluiten – verstandig zijn de bijeenkomst met andere middelen dan die van de VvE te financieren.  

advertentie Rijssenbeek Advocaten

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. A. Mol.

 

 

Gerelateerde artikelen
Financieel

Mini-cursus Boekhouden voor VvE-leden (Deel 1: Kosten & Uitgaven)

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.