Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

FinancieelVvE ZakenWettelijke verplichtingen

Een VvE oprichten, hoe zit het met de jaarrekening?

Het aantal VvE’s groeit jaarlijks nog steeds en zo’n nieuwe VvE roept natuurlijk ook vragen op. De groei wordt op twee manieren veroorzaakt. Zo worden er steeds meer gebouwen gesplitst en groeit het aantal VvE’s door nieuwbouw.

Recent kregen we een vraag die gerelateerd was aan de jaarrekening bij een nieuwe VvE waarbij nog niet alles was opgeleverd.

De vraag luide als volgt:

“Ik ben betrokken bij een VvE in de opstartfase. dat wil zeggen, eind dit jaar zullen de gemeenschappelijke delen nog niet zijn opgeleverd. VvE is opgericht begin 2017, moet ik wel een apart jaarverslag/jaarrekening opstellen. Of kan ik dit doorschuiven naar volgend jaar, 2018? Er zijn wel voorschot VvE-bedragen ontvangen en al enkele uitgaven geweest! “

Deze vraag hebben we voorgelegd aan Maarten den Ouden auteur van onder andere het boek Financiën van de VvE.

Zodra de VvE is opgericht, gelden alle wettelijke bepalingen voor het jaarverslag en de jaarrekening. Onder andere artikel 10 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek, dat voorschrijft dat “het bestuur verplicht (is) jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar” de jaarrekening op te maken. En artikel 48, waarin bepaald is dat eveneens binnen zes maanden een algemene vergadering moet worden gehouden waarin het jaarverslag en de jaarrekening op de agenda staan.

Het boekjaar van de meeste VvE’s loopt van 1 januari t/m 31 december, dus –aannemende dat dat bij uw VvE ook het geval is– moet u het jaarverslag en de jaarrekening 2017 uiterlijk eind juli 2018 in een ledenvergadering hebben besproken. Alle baten en lasten van 2017 zullen in de exploitatierekening moeten zijn opgenomen. Houdt u goed rekening met het verschil tussen “baten en lasten” en “ontvangsten en uitgaven”? – in het boek Financiën van de VvE leg ik het verschil uit. En in dit boek staan nog veel meer zaken waarvan het zeer nuttig is om daar al in de opstartfase van de VvE rekening mee te houden!

Het is dus vanaf het moment dat een VvE is opgericht verplicht om aan alle voorwaarden en wettelijke verplichtingen te voldoen die gelden voor alle VvE’s ook wanneer het complex nog niet geheel is opgeleverd.

Over de auteur

Deze artikelen zijn door de redactie van VvE Centraal gepubliceerd.
  Gerelateerde artikelen
  Financieel

  Uitsplitsing van de reserves van de VvE naar appartementsrecht

  FinancieelKascommissie

  Wat als er plotseling geen kascommissieleden meer zijn?

  VvE Rechtspraak - RecreatieparkenVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

  VvE Rechtspraak: Kettingbeding en parkbijdrage voor gebruik algemene delen.

  Financieel

  Voldoet de jaarrekening van uw VvE aan de wettelijke eisen?

  Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
  Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

  Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

  Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.