Modelreglement

Het in rechte afdwingen van toegang tot een privé gedeelte

Het in rechte afdwingen van toegang tot een privé gedeelte

Op 5 juli 2017 is een uitspraak gepubliceerd waarin de kortgedingrechter een appartementseigenaar veroordeelde om toegang tot het appartement te verschaffen aan zowel een aannemer als aan het bestuur van de VvE. De juridische mogelijkheid om een dergelijke veroordeling gedaan te krijgen blijkt in de praktijk een belangrijke.

In sommige situaties is toegang tot een privé gedeelte noodzakelijk om werkzaamheden aan een gemeenschappelijke zaak te kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het herstellen van een dakconstructie waarvoor toegang tot een onder dat dak gelegen appartement is vereist.

Dat appartementseigenaren onder bepaalde omstandigheden verplicht zijn toegang te verschaffen tot hun privé gedeelte volgt uit een bepaling zoals opgenomen in de Modelreglementen. Zie daaromtrent artikel 10 lid 3 van Modelreglement 1973, artikel 17 lid 3 van Modelreglement 1983, artikel 18 lid 3 van Modelreglement 1992 en artikel 28 lid 3 van het Modelreglement 2006.

Medewerking van de appartementseigenaar

In de meeste gevallen zijn appartementseigenaars bereid hun medewerking te verlenen, maar soms komt het voor dat een eigenaar die medewerking niet verleent. In dat geval staat het VvE-bestuur voor een lastige opgave. Zeker als met de uitvoering van de werkzaamheden haast is geboden.

Als de inzet van de nodige overredingskracht en ook het versturen van één of meerdere sommatiebrieven door het bestuur geen resultaat geeft, dan resteert slechts het aanhangig maken van een gerechtelijke procedure. Het bestuur is immers niet gerechtigd zich eigenhandig toegang tot het betreffende appartement te verschaffen en bij de politie kan men voor dit soort gevallen niet terecht.

Gerechtelijke procedure

Om op korte termijn medewerking af te dwingen kan de VvE om een voorlopige voorziening verzoeken bij de kortgedingrechter. Daartoe is wel een spoedeisend belang vereist, hetgeen door de kortgedingrechter getoetst wordt. Als geen sprake is van tijdsdruk kan ook bij de gewone rechter een procedure aanhangig worden gemaakt om toegang tot een privé gedeelte af te dwingen. In dat geval hoeft geen spoedeisend belang aanwezig te zijn, maar een procesbesluit van de vergadering van eigenaars is dan wel vereist.

In genoemde uitspraak was het spoedeisend belang gegeven omdat sprake was van lekkages in het dak. Die lekkages moesten begrijpelijkerwijs snel worden verholpen. De kortgedingrechter kon vervolgens overgaan tot de inhoudelijke behandeling van het verzoek en oordeelde onder meer dat de betreffende appartementseigenaar toegang moest verschaffen tot zijn privé gedeelte aan zowel een aannemer als aan het bestuur van de VvE. Dit op straffe van een dwangsom per dag. Deze uitspraak bood vervolgens een sterke juridische grondslag waarmee de medewerking van de appartementseigenaar aan de geplande werkzaamheden kon worden afgedwongen.

Conclusie

Het aanhangig maken van een gerechtelijke procedure om een appartementseigenaar te dwingen toegang tot diens privé gedeelte te verschaffen, kost tijd, geld en moeite, maar in sommige gevallen – als ook een sommatiebrief door het bestuur van de VvE niet het gewenste effect sorteert – resteert geen andere mogelijkheid. In de praktijk blijkt dat met behulp van die juridische mogelijkheid wel het gewenste resultaat bereikt kan worden.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. A. Mol.

Author: Bram Mol

Gerelateerde artikelen
OnderhoudVvE Rechtspraak - Onderhoud & MJOPVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

Wie draagt de kosten voor het bereikbaar maken van een gemeenschappelijk gedeelte?

VvE Rechtspraak - Onderhoud & MJOPVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

VvE Rechtspraak: Vordering tot medewerking uitvoering reparatiewerkzaamheden

ModelreglementVvE Centraal

Hoe om te gaan met een oplaadpunt binnen de VvE?

Het laatste nieuws wekelijks in je mailbox!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.