Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

Jurisprudentie

VvE Rechtspraak Delen van adresgegevens leden Vereniging van Eigenaars

VvE Rechtspraak Delen van contactgegevens leden Vereniging van Eigenaars

Uitspraak vonnis in kort geding in de zaak van

[eisende partij] wonende te [woonplaats] eisende partij gemachtigde [naam gemachtigde]

tegen

de vereniging [VvEgevestigd te [vestigingsplaats] gedaagde partijgemachtigde mr. N.L.J.M. Rijssenbeek

Partijen worden hierna [eisende partij] en de VvE genoemd.

De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

– het tussenvonnis d.d. 31 mei 2017

– de akte van de gemachtigde van de VvE d.d. 7 juni 2016.

1.2. Ten slotte is op heden vonnis bepaald.

De verdere beoordeling van het geschil

2.1. Volhard wordt bij hetgeen bij tussenvonnis van 31 mei 2017 is overwogen en beslist.

2.2. Uit het door de VvE bij akte van 7 juni 2017 in het geding gebrachte afschrift van de brief van 7 juni 2017 blijkt dat de VvE, onder verwijzing naar het tussenvonnis van 31 mei 2017, de namen- en adressenlijst van de leden van de VvE aan de gemachtigde van [eisende partij] heeft toegezonden. Gelet daarop, hoeft op vorderingen als geformuleerd onder a en b van de inleidende dagvaarding niet te worden beslist.

2.3. Ten aanzien van de gevorderde kostenveroordeling wordt als volgt overwogen.

Nu de VvE eerst na het in dit kort geding gewezen tussenvonnis is overgegaan tot afgifte c.q. toezending aan [eisende partij] van de namen- en adressenlijst van de VvE, bestaat aanleiding de VvE te veroordelen in de proceskosten. De gevorderde nakosten zullen eveneens worden toegewezen. De nakosten zullen worden begroot op een bedrag van € 100,- zijnde een half punt van het toe te wijzen salaris van de gemachtigde met een maximum van € 100,00, te vermeerderen met de explootkosten van betekening van dit vonnis, indien die betekening heeft plaatsgevonden.

De beslissing

De kantonrechter

rechtdoende als voorzieningenrechter

3.1. veroordeelt de VvE in de proceskosten tot aan deze uitspraak aan de zijde van [eisende partij] begroot op € 97,31 kosten dagvaarding, € 78,- griffierecht en € 400,- salaris gemachtigde te vermeerderen met de nakosten ten bedrage van € 100,- en met de explootkosten van betekening van dit vonnis, indien die betekening heeft plaatsgevonden;

3.2. verklaart deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Bron: Rechtspraak.nl

Over de auteur

Deze artikelen zijn door de redactie van VvE Centraal gepubliceerd.
  Gerelateerde artikelen
  VvE Rechtspraak - SplitsingsreglementSplitsingsakte

  Is deel dakterras prive of gemeenschappelijk

  VvE Rechtspraak - Beheer van de VvEVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

  Geen rechtsgeldige opzegging beheersovereenkomst?

  GeschillenHuishoudelijk reglementVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

  Mag een PVC vloer bij verbod in het Huishoudelijk Reglement?

  GeschillenOverlastVvE Rechtspraak - Overig

  VvE Rechtspraak geurhinder

  Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
  Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

  Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

  Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.