Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

NieuwsBestuurWettelijke verplichtingen

De VvE en het Nederlandse UBO-register

De VvE en het Nederlandse UBO-register

VvE-bestuurders en appartementseigenaren komen in het ‘rijkenregister’

Op 26 juni jl. is de Vierde Europese Antiwitwasrichtlijn in werking getreden. De richtlijn verplicht Nederland om een zgn. ubo-register in te stellen, een register van ‘uiteindelijk belanghebbenden’. In de publiciteit wordt ten onrechte gesuggereerd dat dit een ‘rijkenregister’ zou zijn. In werkelijkheid komen alle belanghebbenden bij rechtspersonen in dit register, ook als ze niet rijk zijn.
Nederland moet de nieuwe regels nog in de wet vastleggen. Volgens de huidige Nederlandse plannen wordt het ubo-register openbaar toegankelijk en wordt het gehouden door de Kamer van Koophandel.

Appartementseigenaar als ubo

De nieuwe regels zullen voor VvE’s gevolgen hebben, aangezien een appartementseigenaar als uiteindelijk belanghebbende (ubo) wordt aangemerkt, als het belang van de eigenaar in de VvE 25% of groter is. Dat kan het geval zijn bij kleine VvE’s, zoals in onder andere Amsterdam en Rotterdam veel voorkomen, waarbij er vier of minder appartementen per VvE zijn. Voorts kan het aan de orde zijn bij grote VvE’s waarbij 25% of meer van de appartementen van één appartementseigenaar zijn.
De omvang van het vermogen van de VvE speelt geen rol. Dus ook een VvE met vier appartementseigenaren met een spaarpot van EUR 20.000 valt onder de wet.

VvE bestuurder als ubo

Als er geen appartementseigenaren zijn die als ubo kwalificeren, schrijven de nieuwe regels voor dat de bestuurders van de VvE als ubo worden aangemerkt. Tot nu toe is nog door niemand uitgelegd waarom bestuurders van verenigingen en stichtingen als ubo moeten worden aangemerkt. Noch de Europese regelgevers, noch de Nederlandse regelgever hebben tot nu toe enige uitleg geven over de redenen.

Eigen verplichtingen voor de VvE

De nieuwe regels hebben niet alleen tot gevolg dat de ubo’s in het ubo-register moeten worden ingeschreven. Een ander gevolg is dat het VvE bestuur verplicht is om allerlei vertrouwelijke persoonsgegevens van de VvE-ubo’s in de administratie op te nemen en actueel te houden en deze gegevens zorgvuldig te beveiligen, want de Wet bescherming persoonsgegevens is onverkort van toepassing. De nieuwe regels leveren veel bureaucratie en veiligheidsrisico’s op.

Waarom dan?

De vraag is natuurlijk waarom de regels voor VvE’s moeten gelden. Tenslotte zijn de gegevens van alle appartementseigenaren bij het kadaster geregistreerd en zijn de bestuurders van VvE’s veelal bekend via het handelsregister. Verder is onaannemelijk dat VvE’s een hoog risico zijn op het gebied van financieel-economische criminaliteit, die de Antiwitwasrichtlijn beoogt te bestrijden.

Nederlandse uitwerking van de regels

Tot nu toe is niet bekend hoe Nederland met de VvE’s zal omgaan. De Nederlandse overheid moet de nieuwe Europese regels vastleggen in Nederlandse regelgeving. Hoewel er twee wetgevingsconsultaties zijn geweest, houdt de rijksoverheid ‘onder de pet’ hoe er concreet met de ubo bij allerlei Nederlandse rechtsvormen zal worden omgegaan.

Het valt te hopen dat VvE’s van de ubo-verplichtingen worden uitgezonderd, allereerst omdat de overheid via andere wegen al voldoende informatie over de VvE-bestuurders en appartementseigenaren heeft en voorts omdat VvE’s een laag witwasrisico vormen.

Gerelateerde artikelen
BestuurBestuurstaken

De bestuurder van de VvE inschrijven bij de KvK

VvE ZakenBeheerBestuurBestuurstakenDocumentenHuishoudelijk reglement

Organen, Functies en Commissies, de hiërarchie van de VvE

BeheerBestuurWettelijke verplichtingen

Waarom is de VvE inschrijven noodzakelijk?

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.