Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

GeschillenNieuws

Wet aanpak woonoverlast en de Vereniging van Eigenaars

Wet aanpak woonoverlast voor de VvE

Sinds 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast ofwel de “aso-wet” ingegaan, maar wat betekend dit voor de Vereniging van Eigenaars. Te vaak krijgen wij verhalen te horen van overlast die een bewoner van een appartement ervaart en de vraag is: Helpt deze “aso-wet” om dit aan te pakken?

De VvE heeft al een aantal mogelijkheden om eigenaar of huurders die overlast veroorzaken aan te pakken. Deze nieuwe wet zorgt voor een extra mogelijkheid die ingezet kan worden.

Wat is de wet aanpak woonoverlast?

Gemeenten hebben sinds 1 juli een extra mogelijkheid gekregen om woonoverlast aan te pakken. Voorheen konden ze een waarschuwing afgeven aan overlastplegers, of ze konden deze uit huis plaatsen. Vooral de laatste was een zwaar middel. Nu is daar de mogelijkheid bij gekomen om de overlastplegers een bindende aanwijzing te geven over dit gedrag. Mocht deze gedragsaanwijzing niet werken dan kan daarna alsnog overgegaan worden tot uitzetting.

De wet is vastgelegd in de Gemeentewet en gedeelte van de aanpak van woonoverlast is te vinden in artikel Artikel 151d Gemeentewet.

[kleo_button title=”Lees artikel 151d van de Gemeentewet” href=”http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2017-07-01#TiteldeelIII_HoofdstukIX_Artikel151d” style=”highlight” size=”” ]

Wie is bevoegd.

In deze wet is bepaald dat de burgermeester bevoegd is om een gedragsaanwijzing te geven. Al zijn er wel voorwaarden aan verbonden. De aanwijzing kan pas gegeven worden wanneer andere middelen zoals een waarschuwing, buurtbemiddeling, of mediation niet het gewenste resultaat hebben.

De bevoegdheid wordt gegeven door de gemeenteraad aan de burgermeester. Die kan een opdracht geven aan de persoon die  de ernstige hinder of overlast veroorzaakt. Het kan zowel een bestuurlijke dwang zijn bepaalde handelingen juist wel of juist niet te doen. Tevens kan de burgermeester hier een boete aan koppelen.

Diegene, die een last onder bestuursdwang mag opleggen, is op grond van artikel 5:32 van de AWB immers ook bevoegd om een last onder dwangsom op te leggen. Daarmee is een sterker instrument geïntroduceerd dan de aanwijzing en een minder zwaar instrument dan de sluiting van een woning.

Toepassing van de “Aso-wet”

Dit nieuwe artikel is erop gericht om vooral de veel voorkomende onderwerpen van burenruzie aan te pakken. Denk hierbij aan geluidsoverlast, vervuiling of intimidatie. Het nieuwe artikel kan ook gebruikt worden voor het tegengaan van overlast vanuit woningen die aan toeristen verhuurd worden via websites zoals Airbnb. Wanneer de gasten voor overlast zorgen, biedt de wet de mogelijkheid om de verhuurder aan te pakken.

Deze wet is er van toepassing op overlast die vanuit een woonhuis wordt veroorzaakt. Overlast gepleegd vanuit een café of een bedrijfspand valt hier niet onder.

Stappenplan “Aso-Wet”

U kunt niet voor iedere burenruzie bij de burger vader aankloppen. Daar is meer voor nodig. Hieronder een beknopt stappenplan om te toetsen of u aanspraak kunt maken op inmenging van de burgermeester van uw gemeente.

  1. Controleer of de gemeenteraad een verordening heeft aangenomen waarin staat dat een bewoner geen ernstige hinder mag veroorzaken. Hierin kunnen concrete gevallen beschreven worden waarin de burgermeester de last kan opleggen.
  2. Toon aan dat u er alles aan gedaan heeft om de overlastpleger te motiveren om het gedrag te veranderen. Denk hierbij aan waarschuwingen, buurtbemiddeling of mediation. Pas als dit niet tot een verandering heeft geleidt kunt u aanspraak maken op de wet aanpak woonoverlast
  3. Leg uw situatie voor aan de burgermeester zodat hij uw individuele geval kan onderzoeken of er sprake is van ernstige en herhaaldelijke hinder die niet op een andere manier is tegen te gaan.
  4. Wanneer uw situatie voldoet dan kan de burgermeester een gedragsaanwijzing geven. Tevens bevat dit de consequentie wanneer geen gehoor gegeven wordt aan de aanwijzing.

Meer informatie kunt u vinden op het CCV

 

Gerelateerde artikelen
VerhurenNieuws

Nieuw model huurovereenkomst woonruimte 2017

Nieuws

Conflict binnen de VvE door jonge comazuipers

JurisprudentieOverlast

Besluit ontzegging gebruik appartement door eigenaar.

Nieuws

Burenoverlast kan sneller worden aangepakt

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.