FinancieelServicekosten

Kostenverdeling binnen de VvE.

Kostenverdeling binnen de VvE.

In de wet staat beschreven hoe om gegaan moet worden met de kosten en opbrengsten van de Vereniging van Eigenaren. Dit is te vinden in artikel 5:113 Burgerlijk Wetboek (BW).

Artikel 5:113 lid 1 Burgerlijk Wetboek luidt;
De aandelen die door de splitsing in appartementsrechten ontstaan, zijn gelijk, tenzij bij de akte van splitsing een andere verhouding is bepaald. In het laatste geval blijkt uit de akte op welke grondslag die verhouding berust.

Artikel 5:113 lid 2 Burgerlijk Wetboek luidt
In de schulden en kosten die ingevolge de wet of het reglement voor rekening van de gezamenlijke appartementseigenaars komen, moeten zij onderling en jegens de vereniging van eigenaars voor elk appartementsrecht een gelijk deel bijdragen, tenzij daarvoor bij het reglement een andere verhouding is bepaald.

Lid 1 en lid 2 behandelen twee volstrekt verschillende onderwerpen:
Lid 1 gaat over het (“eigendoms-“)aandeel dat een appartementsrecht heeft in de gemeenschap (dit is “het breukdeel” waarover men het gebruikelijk heeft).
Lid 2 gaat over de verhouding van schulden en kosten die eigenaars van appartementsrechten respectievelijk moeten bijdragen.

Het breukdeel (lid 1) kan in een appartementen-complex geheel anders zijn dan de verdeling van kosten en baten (lid 2) met betrekking tot verschillende onderwerpen/onderdelen van het complex.
Om duidelijkheid te geven wordt in het reglement van splitsing vaak exact beschreven wat het deel is van ieder appartementsrecht. Dit wordt ook wel breukdeel genoemd. Het komt wel vaak voor (vooral bij “standaard/geen maatwerk” splitsingen) dat het breukdeel eveneens geheel analoog wordt toegepast op de kostenverdeling, maar -zeker bij meer bijzondere complexen- worden in de splitsingsakte afwijkingen daarop gemaakt. Zeker voor liften wordt qua bijdragen en baten vaak afgeweken van de breukdeelverhouding. Het meest gebruikt voor de breukdeelverhouding is het vloeroppervlak van ieder appartement, maar dit is niet noodzakelijk. Er kan in de akte van afgeweken worden. Het breukdeel staat vast en hier kan niet van afgeweken worden.

Natuurlijk wordt de verdeling van de kosten en de baten jaarlijks gebruikt om de maandelijkse voorschotbijdrage te berekenen en deze per appartementsrecht te incasseren. Maar ook voor grote uitgaven die gepland of ongepland zijn geldt de verdeling die in het reglement is opgenomen. Het maakt niet uit of het nu om de vervanging van een dak, reparatie van een lift of renovatie van fundering gaat. Ook voor deze uitgaven geldt de verdeling.

Breukdeel of stem

In het splitsingsreglement wordt naast het breukdeel ook gesproken over een stem per appartementsrecht. Ook deze twee worden nog wel eens door elkaar gebruikt, maar zijn niet hetzelfde. Het kan heel goed dat het aandeel in de stemmen gelijk is terwijl het breukdeel verschilt.

Afwijken niet toegestaan

Vaak ontstaat er een discussie binnen een VvE omdat leden de verdeling niet “eerlijk”vinden. Zij willen dan een andere verdeling voorstellen. Dit is echter niet mogelijk en een dergelijk besluit is op basis van  artikel 5:129 BW en artikel 2:14 BW nietig en ongeldig en kan als niet genomen worden beschouwd.

Neem daarom nooit een besluit waarin een kostenverdeling afwijkt van het splitsingsreglement, dat kan altijd tegen u werken.

[kleo_button title=”Bekijk hoe het zit in de verschillende Modelreglementen” href=”https://vvecentraal.nl/wp-content/uploads/2013/06/Overzicht-overeenkomsten-en-verschillen-modelreglementen-1973-tot-2006-VvE-Centraal1-1.pdf” style=”highlight” size=”” ]

Dit artikel is mede tot stand gekomen door

banner ROGC

 

Over de auteur

Deze artikelen zijn door de redactie van VvE Centraal gepubliceerd.
  Gerelateerde artikelen
  VvE Rechtspraak - Onderhoud & MJOPVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

  VvE Rechtspraak: Is vloer begane grond gemeenschappelijk ivm houtrot en zwammen

  VvE Rechtspraak - BesluitvormingVvE Rechtspraak - GeldzakenVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

  VvE Rechtspraak: Afwijken van de verdeling van kosten binnen de VvE.

  VvE Rechtspraak - Beheer van de VvEVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

  VvE Rechtspraak: Kan een VvE een eigenaar gebruiksbeperkingen opleggen?

  VvE Rechtspraak - Besluitvorming

  VvE Rechtspraak: Overkapping op dakterras

  Het laatste nieuws wekelijks in je mailbox!

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.