Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

BelastingNieuws

Aangiftehulp inkomstenbelasting 2016 voor appartementenseigenaren.

Aangiftehulp inkomstenbelasting 2016 voor appartementenseigenaren.

De belastingdienst weet al heel veel van iedereen. Dus ook van u.

Als u in loondienst werkt of een uitkering heeft, staat al voor u ingevuld hoeveel u heeft ontvangen. Als u een hypotheek heeft, staan het leningsbedrag en de betaalde rente eveneens al vermeld. De WOZ-waarde van uw huis is bekend, evenals de saldi van uw bankrekeningen.

Maar de belastingdienst weet nog niet wat uw aandeel is in het vermogen van de Vereniging van Eigenaars. Het vermogen van uw VvE verandert immers elk jaar én uw VvE doet zelf geen opgave aan de belastingdienst. Die informatie moet u dus nog zelf invullen in het aangifteprogramma.

Misschien hoeft u wel niets in te vullen!

Als uw vermogen op 1 januari 2016 niet groter was dan het “heffingsvrij vermogen”, hoeft u geen bedrag op te geven.
Uw “vermogen” bestaat uit de tegoeden bij uw bank (lopende rekening, spaarrekening e.d.) en andere bezittingen. De waarde van uw appartement moet u hierbij niet meerekenen en de waarde van uw aandeel in het eigen vermogen van de VvE wél.

Het heffingsvrij vermogen is:
– € 24.437 als u geen fiscale partner heeft;
– € 48.874 als u heel 2016 een fiscale partner had.
In 2015 en eerder kon het heffingsvrij vermogen aanzienlijk groter zijn als u AOW-gerechtigd was, maar deze uitzondering is vervallen.

Als uw vermogen kleiner is dat het heffingsvrij vermogen, beantwoordt u de vraag Waren deze bezittingen op 1 januari 2016 in totaal meer waard dan € …” met nee – het programma stelt dan geen vervolgvragen meer over dit onderwerp!
(Leest u zo nodig hieronder hoe u bij deze vraag komt.)

Dat is dus makkelijk!

Als u wel vervolgvragen krijgt…

Als uw vermogen groter is dan het heffingsvrij vermogen, moet u dus wél uw aandeel in het VvE-vermogen opgeven.

In het aangifteprogramma staat aan de linkerkant een rijtje onderwerpen, die u bij uw aangifte moet langs lopen. Dit rijtje begint met introductie, persoonlijke gegevens, vooraf ingevulde gegevens en verderop in deze rij vindt u Bankrekeningen en andere bezittingen.

Als u daarop klikt, komt u in het scherm Bankrekeningen en andere bezittingen. Onder het kopje Overige bezittingen, zoals staat als tweede punt uw aandeel in het vermogen van een Vereniging van Eigenaren (VvE).

U vinkt het hokje bij Overige bezittingen, zoals aan en komt dan in het scherm Overige bezittingen. NB Soms zult u éérst andere vragen (bijv. over uw banktegoeden) moeten invullen voordat u bij het scherm Overige bezittingen kunt komen.
Achter Overige bezittingen op 1 januari 2016 vult u in het witte veld achter het euroteken uw aandeel in het VvE-vermogen in.

Hoe groot is uw aandeel in het VvE-vermogen?

Vaak verstrekt de VvE-beheerder of de VvE-penningmeester een opgave.

Als die echter geen opgave verstrekt (of als u die opgave wilt controleren), kunt u uw aandeel ook zelf berekenen aan de hand van de balans van de VvE. Voor de aangifte 2016 die u vóór 1 mei 2017 moet doen, heeft u dan de balans van 31 december 2015 nodig.

U moet niet naar de debetkant (linkerkant) van de balans kijken, u kijkt alleen naar de creditkant (rechterkant). Daarop staat het eigen vermogen van de VvE. Vaak is dat alleen het reservefonds groot onderhoud, maar als uw VvE andere reserves heeft, moet u die ook meetellen.
Vervolgens berekent u uw aandeel in het eigen vermogen van de VvE met behulp van het aantal breukdelen.
Als u bijvoorbeeld één breukdeel heeft van de 25 breukdelen en het eigen vermogen van de VvE is € 50.000, is uw aandeel 1/25 x € 50.000 = € 2.000.

Misverstanden

De drie meest voorkomende misverstanden zijn:

 1. Men denkt dat het alleen gaat om het aandeel in het onderhoudsreservefonds. Dit is echter een onjuiste gedachte: het gaat om uw aandeel in het eigen vermogen. Als uw VvE ook andere reserves heeft, moet u die meerekenen: u telt dus alle reserves op.
  U kunt het eigen vermogen van uw VvE ook berekenen door het totaal vermogen (dit is de optelsom van alle posten op de balans, dus het totaalbedrag dat zowel links als rechts staat vermeld) te verminderen met de schulden (bijv. leningen, crediteuren, nog te betalen bedragen, vooruit ontvangen bedragen) van de VvE.
 2. Men denkt dat het spaargeld en andere banktegoeden van de VvE moeten worden opgegeven. De belastingdienst is in deze banktegoeden echter niet geïnteresseerd; u heeft voor uw aangifte alleen te maken met de creditkant (rechterkant) van de balans, niet met de debetkant (linkerkant) waarop de banktegoeden staan.
 3. Men gaat uit van de verkeerde datum.
  De belastingdienst wil uw aandeel in het vermogen per 1 januari 2016 weten. Let wel! Omdat uw VvE geen balans per 1 januari opstelt, moet u gebruik maken van de balans per 31 december van het jaar 2015.
  Dus u gaat uit van het eigen vermogen van de VvE dat in de balans per 31 december 2015 is vermeld!

Heeft u uw aangifte al ingediend?

Misschien heeft u uw aangifte al ingediend. Hopelijk concludeert u na het lezen van dit artikel dat u dat goed heeft gedaan.
Als u echter vergeten bent om uw aandeel in het VvE-vermogen op te geven of als u een verkeerd bedrag heeft opgegeven, kunt u gewoon uw aangifte opnieuw indienen zo lang u nog geen aanslagbiljet heeft ontvangen.

Vergeet de belastingdienst uw VvE-aandeel te controleren?

Dat zou je haast denken als je kijkt naar de checklist die op de website van de belastingdienst staat!
Volgens deze checklist hebben woningeigenaren voor hun aangifte de WOZ-waarde nodig en de jaaropgave van de hypotheek – met geen woord wordt gerept over een berekening van het aandeel in het vermogen van de VvE.
Een beetje slordig van de belastingvrienden!

Na enig zoeken vindt u hier wel enige informatie op de website van de belastingdienst.

Auteur: drs. Maarten den Ouden, auteur van het boek Financiën van de VvE, gids voor bestuurders en appartementseigenaren. In dit boek vindt u onder andere:

 • diverse tips om belasting te besparen
 • diverse tips om fraude binnen uw VvE te voorkomen – dat kan u nog véél meer geld besparen dan deze belastingtips!
 • aan welke eisen de jaarrekening van uw VvE moet voldoen
 • hoe het bestuur en de kascommissie tot een betere samenwerking kunnen komen.

En nog veel meer!

Gerelateerde artikelen
Nieuws

VvE’s onbewust financier van “VvE Beheerder vertrekt naar Spanje”

FinancieelKascommissie

Wie mag een controleverklaring afgeven?

NieuwsFraude

Piraterij op bankrekening Rijswijkse VvE kon waarschijnlijk jaren lang doorgaan

VvE Rechtspraak - GeldzakenVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

Wijziging van de splitsingsakte kan niet via de rechter

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
 • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.