Kennis van VvE Zaken

BesparingEnergiebesparingLeningen & SubsidiesNieuws

Subsidie onderzoek energiebesparing woningen met een VvE in Gelderland

Wilt u als Vereniging van Eigenaars een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor energiebesparing? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor het laten uitvoeren van een onderzoek naar een Nul op de Meter (NOM)-ready aanpak. Deze aanpak houdt in dat de woning direct verbeterd wordt en verantwoord voorbereid is op een volledig energieneutraal functioneren met behulp van latere ingrepen. Uit het onderzoek dient een advies te volgen over de te nemen maatregelen. Het onderzoek moet verder duidelijk maken welke stappen een verbetering van het energielabel (een  ‘energielabelsprong’) haalbaar maken en hoe dit kan worden aangepakt.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 3.4 Scan Vereniging van eigenaars.

Paragraaf 3.4 Scan VvE

Artikel 3.4.1 Subsidiabele activiteit

Subsidie als bedoeld in artikel 11 van de AsG kan worden verstrekt voor het laten uitvoeren van een scan.

Artikel 3.4.2 Criteria

De scan dient ten minste inzicht te geven in:

a.de financiële positie van de VvE;
b.de bouwkundige staat van het gebouw;
c.het organiserend vermogen van de VvE;
d.de bouwkundige en technische maatregelen die genomen kunnen worden om een energielabelsprong te bewerkstelligen;
e.de bouwkundige en technische maatregelen die nodig zijn voor NOM-renovatie;
f.een indicatie van de kosten van de maatregelen als bedoeld onder d en e;
g.een beschrijving van de haalbaarheid van NOM in één keer of in stappen, waarbij de organisatorische en juridische bevindingen op basis van de splitsingsakte worden meegenomen;
h.een beschrijving van het proces dat nodig is om de maatregelen onder e toe te passen of te implementeren;
i.de energetische effecten door het uitvoeren van de maatregelen als bedoeld onder d en e;
j.het effect van de maatregelen als bedoeld onder d en e op de financiële positie van de VvE.

Artikel 3.4.3 Aanvrager

Subsidie wordt verstrekt aan een VvE.

Artikel 3.4.4 Weigeringsgronden

1.Subsidie wordt alleen verstrekt aan indien de VvE ten minste 15 wooneenheden omvat.
2.Subsidie wordt alleen verstrekt indien het gebouw waarvoor de scan wordt gemaakt is gebouwd en opgeleverd voor 1990.
3.Subsidie wordt alleen verstrekt indien de VvE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 3.4.5 Aanvraag

Onverminderd artikel 1.2.3 worden bij de aanvraag in elk geval de volgende gegevens verstrekt:

a.een bewijs van inschrijving van de VvE bij de Kamer van Koophandel;
b.een afschrift van het besluit van ledenvergadering van de VvE op grond waarvan de aanvraag kan worden ingediend;
c.documenten waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de criteria als bedoeld in artikel 3.4.2;
d.het aantal wooneenheden dat de VvE omvat; en
e.een bewijs dat het gebouw is opgeleverd vóór 1990.

Artikel 3.4.6 Subsidiabele kosten

Voor subsidie komen in aanmerking de kosten van de inhuur van de deskundige die de scan uitvoert.

Artikel 3.4.7 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt ten hoogste €4.000.

Let op:

U kunt alleen een subsidie aanvragen als u een Vereniging van Eigenaars bent die minimaal 15 wooneenheden omvat.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Het juiste aanvraagformulier vindt u onder de aanvraagtitel “paragraaf 3.4 Scan Vereniging van eigenaars”.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2017. Er is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld voor deze subsidie. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.

Gerelateerde artikelen
FinancieelLiveNieuwsRenovatieVerbouwen

Vergroot je appartement met subsidie in Rotterdam

BijeenkomstenNieuws

10 Oktober: Dag van de Duurzaamheid!

EnergieLeningen & SubsidiesNieuws

120 miljoen euro voor ‘proeftuinen’ aardgasvrije wijken. Zit uw wijk er bij?

Leningen & SubsidiesNieuwsRenovatieVerduurzaming

De voordelen van een waterbuffer op het dak

Het laatste nieuws wekelijks in je mailbox!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.