Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

VerhurenVvE Beheer

Ik zeg mijn VvE lidmaatschap op

Het komt wel eens voor dat wij een e-mail van deze strekking ontvangen. Maar opzeggen van het VvE lidmaatschap is niet mogelijk. Aan het kopen van een appartement is het lidmaatschap van de VvE (Vereniging van Eigenaren) onlosmakelijk verbonden. Het lidmaatschap houdt van rechtswege pas op bij verkoop van het appartement.

Aanpassingen aan een appartement

Bij appartementseigenaren ontbreekt veelal kennis over de regelgeving m.b.t. het appartementsrecht. Het komt voor dat een appartementseigenaar aanpassingen doet aan zijn/haar appartement zonder daarvoor toestemming te vragen aan de VvE. Hierbij kunt u denken aan het plaatsen van een extra (dak)raam. Een eigenaar van een woning ( niet zijnde appartement ) kan zonder overleg met derden wijzigingen in zijn/haar woning doorvoeren. Hooguit is een vergunning nodig. Maar bij aanpassingen aan een appartement kan daarnaast ook sprake zijn van toestemmingsvereiste van de VvE. De benodigde toestemming dient verleend te worden door de vergadering van eigenaars. De meeste VvE’s houden één keer per jaar een vergadering van eigenaars. Hierdoor kan het dus best even duren voordat er een besluit is genomen over een toestemmingsaanvraag. Regelmatig krijgen wij dan ook de vraag: ‘Kan dat niet anders’? Moet er perse gewacht worden op de jaarlijkse vergadering? De mogelijkheid bestaat om schriftelijk toestemming te vragen aan alle eigenaren. Dan geldt de bepaling dat 100% van alle eigenaren daar schriftelijk mee moet instemmen. In de praktijk is dat niet eenvoudig te realiseren.

Verhuren van een appartement

De verhuur van een appartement komt ook voor. Bij de meeste VvE’s geldt dat verhuur is toegestaan mits de huurder een zogenaamde gebruikersverklaring ondertekend. Middels dit document verklaart de huurder op de hoogte te zijn van alle regelgeving binnen de VvE en deze te zullen naleven. Een door de huurder getekende verklaring dient aan het bestuur van de VvE afgegeven te worden. Veel appartementseigenaren zijn niet op de hoogte van deze regelgeving. Waardoor het voorkomt dat een huurder het appartement betrekt zonder een gebruikersverklaring te hebben getekend. Het gevolg is dat een huurder niet op de hoogte is van regelgeving en huisregels binnen het appartementencomplex. Dit kan problemen veroorzaken tussen de bewoners van het complex.

Sparen voor het onderhoudsfonds van de VvE

Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor VvE’s. Zowel op het gebied van regelgeving als op het gebied van het functioneren van VvE’s. In 2012 is op verzoek van de Tweede Kamer een onderzoeksrapport over het functioneren van VvE’s verschenen. Naar aanleiding daarvan worden er verschillende maatregelen getroffen. Eén daarvan is de minimale vulling van het VvE onderhoudsfonds. Dit onderhoudsfonds is bedoeld om toekomstig groot onderhoud te kunnen financieren. Sinds 2005 (met een overgangsperiode van 3 jaar) was het reeds voor VvE’s verplicht om te sparen. Echter was er nog geen nadere invulling gegeven aan hoeveel er gespaard moet worden. Naar verwachting wordt medio 2017 besloten dat er jaarlijks 0,5% van de herbouwaarde van het appartementencomplex gespaard moet worden in het onderhoudsfonds. Een alternatief is om te sparen op basis van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Een MJOP geeft voor een periode van 10 jaar of langer weer welk onderhoud nodig is met de bijbehorende kosten. Dit alternatief verdient aanbeveling. VvE Belang maakt zich hard voor de belangen van appartementseigenaren en houdt zich actief bezig met deze onderwerpen.

Lenen en subsidie

Actueel op dit moment zijn de leen– en subsidiemogelijkheden voor verduurzaming van appartementencomplexen. Het is erg interessant voor een VvE om hiervan gebruik te maken. Ook een combinatie kan worden gemaakt tussen enerzijds financiering middels subsidie en anderzijds middels het afsluiten van een lening. U kunt zich hierbij laten begeleiden. Waarbij ook subsidiemogelijkheden zijn voor de begeleidingskosten. Met de veranderende wetgeving en de leen- en subsidiemogelijkheden kan er een combinatie gemaakt worden. In een MJOP kunnen, naast noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, ook duurzaamheidsmaatregelen opgenomen worden. Waarbij het ook gunstig kan zijn om beide met elkaar te combineren. Een VvE-specialist maakt het plaatje compleet met de financierings- en subsidiemogelijkheden.

Kortom, het opzeggen van het VVE lidmaatschap is niet mogelijk zoals uit bovenstaande blijkt. Binnen een VvE komen veel aspecten aan de orde, een gedegen partner op het gebied van VvE management is aan te raden. Graag gaat REBO VVE Management met u in gesprek.

Dit is een bijdrage van 

Gerelateerde artikelen
NieuwsEnergiebesparingLeningen & Subsidies

Sluiting eLoket voor VvE's door zeer veel subsidieaanvragen

VvE Rechtspraak - Besluitvorming

Besluiten nemen met een verkeerde stemverhouding in de VvE. Oeps

NieuwsFinancieelLiveRenovatieVerbouwen

Vergroot je appartement met subsidie in Rotterdam

VvE BeheerProfessioneel Beheer

VvE bestuur en beheerder niet op een lijn.

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

VvE Centraal stopt!Op 15 maart
Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.