Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

Servicekosten

Wanneer moet de bijdrage op de rekening van de VvE staan?

Wanneer moet de bijdrage op de rekening van de VvE staan?

Veel problemen binnen de VvE zijn direct of indirect te relateren aan het betalen van de voorschotbijdrage. Soms betreft het een (notoire) wanbetaler waarbij de achterstand kan oplopen tot vele jaren en soms wordt het niet betalen van de bijdrage gebruikt om een meningsverschil binnen de Vereniging van Eigenaren meer gewicht te geven. Maar wanneer moet de maandelijkse bijdrage op de rekening van de VvE zijn bijgeschreven?

Het probleem is dat bij het aankopen van de VvE automatisch ingestemd wordt met het voldoen aan de verplichting om deze voorschotbijdrage te betalen. Daar hoeft door de VvE niet om gevraagd te worden. Om aan de verplichting te voldoen is het handig om te weten wanneer het geld op de rekening van de VvE moet staan.

Wat zeggen de modelreglementen

Uw eigen splitsingsreglement bepaalt in uw specifieke situatie wanneer uw bijdrage bijgeschreven moet zijn op de rekening van de VvE. In us reglement staat een verwijzing naar een modelreglement of is het modelreglement als geheel opgenomen in uw splitsingsakte. In het laatste geval kunt u hier onder lezen wat voor u van toepassing is. Het vergelijk van de overige onderdelen van de verschillende splitsingsakten leest u in de transponeringstabel.

Tevens staat ook in de modelreglementen vermeld wanneer de betalingen verricht moeten zijn link naar transponeringstabel

Modelreglement van 1973

Met ingang van een nader in de akte te bepalen datum zal door de eigenaars ten behoeve van de vereniging bij wijze van voorschot-bijdragen maandelijks aan de administrateur worden overgemaakt. Hierbij is de exacte dag niet bepaalt, het dient echter maandelijks over gemaakt te worden.

Modelreglement van 1983

De eigenaars zijn verplicht met ingang van een door het bestuur te bepalen datum maandelijks één/twaalfde van het bedoelde aandeel aan de vereniging te voldoen.Hierbij is de exacte dag niet bepaalt, het dient echter maandelijks over gemaakt te worden.

Modelreglement van 1992

De eigenaars zijn verplicht met ingang van een door het bestuur te bepalen datum maandelijks één/twaalfde van het bedoelde aandeel aan de vereniging te voldoen. Hierbij is de exacte dag niet bepaalt, het dient echter maandelijks over gemaakt te worden.

Modelreglement van 2006

De eigenaars zijn verplicht met ingang van de eerste maand van het desbetreffende boekjaar maandelijks bij vooruitbetaling één/twaalfde van het bedoelde aandeel aan de vereniging te voldoen, tenzij de vergadering anders besluit. De betaling van de verschuldigde voorschotbijdrage kan niet worden verrekend of opgeschort in verband met een (vermeende) vordering op de vereniging of de gezamenlijke eigenaars. Zolang door de vergadering niet de voorschotbijdrage voor een boekjaar is vastgesteld, moetende eigenaars de laatstelijk vastgestelde voorschotbijdragen voldoen. Deze voorschotbijdragen worden verrekend met de door de vergadering krachtens het tweedelidvan dit artikel vastgestelde voorschotbijdragen. Een overschot zal aan de eigenaars worden gerestitueerd, een tekort dient binnen één maand te worden aangezuiverd. In het modelreglement van 2006 is dus bepaalt dat de betaling dient te geschieden voor de eerste dag van iedere maand. Daarnaast is ook bepaalt hoe je als eigenaar moet handelen in verschillende situaties.

Wat te doen bij te late betaling.

Ondanks dat ieder lid verplicht is om zijn bijdrage te betalen moet er soms actie ondernomen worden om de bijdrage te innen. De eerste stap is dan aanmanen. Als dat niet helpt kan de VvE de vordering uit handen geven aan een incassobureau of een gerechtsdeurwaarder.

Voordat deze stap genomen kan worden is toestemming van de Vergadering van Eigenaars noodzakelijk. Dit noemt men het incassobesluit. Het is raadzaam om dit besluit jaarlijks op de agenda te zetten en zo te verlengen.

Het hebben van een incassobesluit is de eerste vereiste waar iedere externe incasseerder naar zal vragen. Zonder dit besluit is er geen rechtsgeldigheid.

Download de Checklist Incasso.

Over de auteur

Deze artikelen zijn door de redactie van VvE Centraal gepubliceerd.
  Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
  Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

  Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

  Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.