Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

Geschillen

Verzoekschrift tot het vernietigen van een besluit

Het functioneren van een VvE is afhankelijk van hoe en of er besluiten genomen worden door de Vergadering van Eigenaars. Niet altijd worden deze besluiten op een correcte wijze genomen. Vaak worden deze beslissingen tijdig gecorrigeerd en is er geen man over boord. Soms kan dit niet en dan is er een altijd de stap naar de rechter. Het betreft hier een vernietigbaar besluit. (lees meer over nietigheid en vernietigbaarheid) Dit kan omdat artikel 5:130 Burgerlijk Wetboek de mogelijkheid biedt om dit besluit ter vernietiging aan de kantonrechter voor te leggen.

Termijn

In dit artikel gaan we in op hoe u een Verzoekschrift tot ontbinden van een besluit kunt opstellen om het proces tot ontbinding in gang te zetten. Het is belangrijk dat u deze procedure opstart binnen een maand nadat u van het besluit op de hoogte had kunnen zijn. Is deze termijn (fatale termijn) verstreken, dan is het niet meer mogelijk om het besluit te ontbinden. Als u bij de vergadering aanwezig was (persoonlijk of door middel van een machtiging) dan gaat deze periode in op het moment dat het besluit is genomen. In de andere gevallen op het moment dat u van het besluit op de hoogte kon zijn.

Uitzondering

Er is een uitzondering gemaakt qua termijn voor een besluit tot wijziging van de splitsingsakte. Hier geldt op grond van artikel 5:140b Burgerlijk Wetboek een  termijn van drie maanden om vernietiging van het betreffende besluit te vorderen. Qua ingangsdatum geld in tegenstelling tot andere besluiten altijd de de dag nadat het besluit door de vergadering van eigenaars is genomen. Deze periode is  vastgelegd in artikel 5:140a Burgerlijk Wetboek.

Het verzoekschrift

Wat moet er minimaal in het verzoekschrift zijn opgenomen:

 • uw voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats
 • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de andere partij(en)
 • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de eventuele belanghebbende(n)
 • wat u vraagt en waarom (verzoek en gronden)
 • naam, adres en telefoonnummer van uw eventuele advocaat of andere gemachtigde

U kunt ook de data vermelden waarop u en de andere partij niet naar de zitting kunnen komen. U dateert en ondertekent het verzoekschrift. Als u een advocaat heeft dan doet hij dit. Wanneer het verzoekschrift niet binnen de gestelde termijn is ingediend, dan zal deze niet ontvankelijk worden verklaard. Na het verstrijken van de termijn dient het besluit te worden uitgevoerd.

Bewijsstukken

Maak kopieën van bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen. Nummer deze en voeg ze bij. Bijvoorbeeld brieven of overeenkomsten. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).

Verzoekschrift opsturen

U stuurt het verzoekschrift, met bijlagen, in drievoud naar de rechtbank (team kanton, afdeling griffie). U kunt de stukken ook afgeven bij de centrale balie van de rechtbank.

Welke kantonrechter

Hoofdregel is dat de zaak wordt behandeld door de rechtbank die de woon- of vestigingsplaats van de verzoeker in het werkgebied heeft. Afhankelijk van het onderwerp van de procedure geeft de wet uitzonderingen op deze regel. Deze vindt u in de beschrijving van de procedure.

Over de auteur

Deze artikelen zijn door de redactie van VvE Centraal gepubliceerd.
  Gerelateerde artikelen
  VvE Rechtspraak - Besluitvorming

  Overtredingen van de Akte van Splitsing en het Huishoudelijk Reglement

  VvE Rechtspraak - Besluitvorming

  Besluiten nemen met een verkeerde stemverhouding in de VvE. Oeps

  VvE Rechtspraak - BesluitvormingVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

  Pilot Rotterdamse regelrechter. Wijzigingen dakterras.

  KozijnenVvE Rechtspraak - Besluitvorming

  Specifieke instructie machtiging zorgt voor vernietiging besluit VvE

  Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

  1 Reactie

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Interessant om te lezen
  VvE Rechtspraak: Nietige besluiten en eigenmachtige aanschaf tuinset
  Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
  Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

  Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

  Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.