Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

JurisprudentieVvE Zaken

Een appartement in de nalatenschap, een extra zorg?

Een appartement in het nalatenschap, een extra zorg

Soms wordt je geconfronteerd met het overlijden van een naaste en moet de erfgenaam besluiten of de erfenis wordt aanvaard of niet. Wanneer er in de erfenis ook nog eens een appartement zit, wat moet dan? Dat is de vraag die ik recent kreeg voorgelegd.
Dit artikel gaat hier op in bevat een aantal tips om ervoor te zorgen dat u als erfgenaam over de juiste informatie beschikbaar om een besluit te kunnen nemen. Dat kan bij een appartement erg belangrijk zijn bij een appartement in de erfenis.

Nalatenschap

Officieel hebben we het dan over  een nalatenschap. Ondanks dat het een groot verlies is en je graag met rust gelaten wenst te worden is het wel zaak om je ervan bewust te zijn dat niet alles zomaar kan. De nalatenschap is het geheel van de bezittingen en schulden die iemand heeft op het moment dat hij overlijdt en wordt in boek 4 van het Burgerlijk Wetboek behandeld.

Het gaat om zowel de bezittingen als de schulden en dus is het zaak om na te gaan wat er exact in de erfenis zit. Hoe u omgaat met de erfenis is cruciaal voor de afwikkeling van deze erfenis.

U heeft drie opties

Zuiver aanvaarden

Bij een zuivere aanvaarding worden zowel de bezittingen als de schulden aanvaard zonder voorbehoud. Dit kan doordat de erfgenaam nadrukkelijk aangeeft de erfenis te aanvaarden. Echter ook wanneer de erfgenaam handelt alsof delen van de erfenis van hem zijn leidt tot een zuivere aanvaarding. Denk bijvoorbeeld aan het meenemen familie sieraden of het gebruiken van een auto. Op dat moment zijn zowel de bezittingen als de schulden zuiver aanvaard en moet de erfgenaam ook opdraaien voor eventuele schulden.

Beneficiair aanvaarden

Bij een beneficiaire aanvaarding geeft de erfgenaam aan dat hij eerst inzage wenst in de zowel de bezittingen als de schulden. Alleen wanneer er een positief saldo verwacht wordt zal hij de erfenis accepteren. Voor deze beneficiaire aanvaarding is een akte door de griffie worden opgemaakt. Deze akte wordt ingeschreven in het boedelregister, zodat deze voor schuldeisers van de erflater kenbaar is.

Verwerpen

Bij een verwerping van de nalatenschap geeft de erfgenaam aan volledig af te zien van de erfenis. Ook hiervoor dient een akte door de griffie te worden opgemaakt. Wanneer een erfgenaam verwerpt wordt zijn of haar zoon of dochter erfgenaam. Ook zij moeten bij verwerping naar de rechtbank om dit vast te leggen.

Wat als de nalatenschap een appartement bevat?

Het is dus zaak om goed na te gaan wat de schulden en de bezittingen zijn. Wanneer er een appartement in de nalatenschap zit is het goed om extra informatie in te winnen. Wat is een appartementsrecht eigenlijk, dat kun u hier lezen!

Natuurlijk kijkt u als eerste naar de staat van onderhoud van het appartement. Moet hier veel aan vernieuwd worden, dan vraagt dit extra investeringen, maar dat is te overzien.

Huidige baten & schulden

Ook het opvragen van eventuele achterstanden is gemakkelijk te realiseren en over het algemeen is de penningmeester in staat om u een overzicht te verschaffen van het eventueel openstaand saldo. Echter vergeten veel mensen te kijken naar de toekomstige kosten die gekoppeld zijn aan het appartementsrecht.

Veel woningen en appartementen die uit een nalatenschap verkocht worden staan vaak relatief lang te koop. Vaak is het onderhoud van het appartement zelf achter gebleven en ziet de aankleding er traditioneel of oubollig uit. Doordat er niemand meer in de woning leeft gaat de algemene staat van de woning ook achter uit. Al die tijd dient u wel de maandelijkse voorschotbijdrage te voldoen. Ook dat is nog te overzien.

Toekomstige baten & uitgaven

Maar hoe zit het met het geplande onderhoud. Komen er op korte termijn extra (onverwachte) kosten aan. Moet een lift vervangen worden of is het dak aan de beurt. Is hier een reserve voor aanwezig?

Het Meer Jaren Onderhoud Plan (MJOP) is een veel gebruikt middel om onderhoud in te plannen en reserveringen op te bouwen. Toch zie ik bij VvE Centraal vaak dat dit niet gebeurt. Te vaak wordt er helemaal niet gespaard en is onderling afgesproken dat de portemonnee getrokken wordt wanneer het feit zich voor doet. Of is er tien jaar geleden een planning gemaakt en zijn de bedragen niet aangepast aan de huidige kostprijs. En helaas te vaak zien we ook dat er een MJOP is opgesteld, bijgewerkt, maar dat er een onderdeel is vergeten.

Wanneer er op termijn additionele uitgaven verwacht worden dient u deze wel mee te nemen in uw afweging wat te doen met de nalatenschap.

Checklist voor de VvE

Gebruik de onderstaande checklist om ook meer inzicht te krijgen in wat een appartement voor een invloed heeft op uw erfenis.

 • Zijn de contactgegevens van het bestuur bekend?
 • Zijn alle periodieke voorschotbijdragen voldaan?
 • Is er een teruggave te verwachten?
 • Hoeveel van de voorschotbijdragen is voor toekomstig onderhoud?
 • Is er een MJOP?
 • Wanneer het MJOP opgesteld?
 • Bevat het MJOP alle te verwachten uitgaven?
 • Zijn er reserveringen gemaakt op basis van het MJOP?
 • Zijn er additionele bijdragen te verwachten?
Over de auteur

Deze artikelen zijn door de redactie van VvE Centraal gepubliceerd.
  Gerelateerde artikelen
  Risico & VeiligheidRisico's beperken

  Het Calamiteitenplan van de VvE. Onze Checklist.

  Documenten

  Checklist zelf staat onderhoud VvE bepalen

  Onderhoud

  Technische checklist voor een dakterras

  VvE Centraal

  Zelf de kwaliteit van uw VvE beoordelen

  Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
  Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

  Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

  Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.