Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

Beheer

Professionalisering van de rol van Eigenaar / Vertegenwoordiger

Professionalisering van de rol van EigenaarVertegenwoordiger

Veranderingen in wet- en regelgeving leiden tot hernieuwde aandacht binnen woningcorporaties voor de rol van de Eigenaar/Vertegenwoordiger. In de bestaande praktijk wordt het  VvE Beheer vaak ‘erbij gedaan’ door de woonconsulent. Soms gaat dat goed, maar vaak komt het VvE Beheer onvoldoende uit de verf. Een adequaat VvE Beheer vraagt om het expliciet beleggen van de rol van Eigenaar/Vertegenwoordiger en verankering van diens manoeuvreerruimte in beleid.

Toename risico’s in gemengd bezit

De Eigenaar/Vertegenwoordiger treedt namens de organisatie op als groot eigenaar binnen een VvE om de belangen van de woningcorporatie te behartigen. In de bestaande praktijk zien we nogal eens dat deze rol niet goed uit de verf komt. De medewerker die deze taak op zich heeft, heeft veelal niet de bevoegdheid om besluiten te nemen namens de organisatie of is onvoldoende ingebed in de bedrijfsstrategie om de juiste besluiten te kunnen nemen. Dat leidt tot onaanvaardbare risico’s. Dit is meer dan ooit een hot item, want er kan ook sprake zijn daeb (diensten van algemeen economisch belang) en niet – daeb bezit in 1 complex. Gemengd bezit krijgt dan in het kader van de Woningwet een nieuwe betekenis. Professionalisering van de rol van Eigenaar/Vertegenwoordiger is noodzakelijk.

Zet de rol van Eigenaar/Vertegenwoordiger op de kaart in uw organisatie

Het professionaliseren en herpositioneren van de rol van Eigenaar/Vertegenwoordig start met het beschrijven van de huidige situatie. Daarbij kunnen de volgende vragen behulpzaam zijn:

 • Wie fungeert momenteel als Eigenaar/Vertegenwoordiger?
 • Welke voor– en nadelen levert dit op?
 • Is er een eenduidig beleid en mandaat ten aanzien van besluitvorming tijdens ALV’s?
 • Is het nodig om naar elke ALV toe te gaan?
 • Welke interne richtlijnen/procedures worden er nu gevolgd?

Door deze informatie op te halen uit de organisatie komt het debat in de organisatie over nut en noodzaak van professionalisering van het beheer van gemengd bezit op gang.

Uniform beleid als onderlegger voor professioneel VvE Beheer

Als de noodzaak tot professionalisering met de organisatie in kaart is gebracht, is het van belang om de rol van de Eigenaar/Vertegenwoordiger te verankeren in beleid. Hierin worden de belangen van de corporatie binnen VvE’s vastgelegd alsmede de manoeuvreerruimte van de Eigenaar/Vertegenwoordiger. Deze kapstok helpt bij besluitvorming, intern of tijdens de ALV. De Eigenaar/Vertegenwoordiger fungeert als spin in het web en bewaakt de uitvoering van het beleid. De volgende onderwerpen verdienen een plek:

 • Algemene Ledenvergadering
 • Besluitvorming en mandaat
 • Huurdersparticipatie
 • Dagelijks beheer
 • Contract huismeester
 • Bestuur van de VvE
 • Onderhoud
 • Planmatig onderhoud
 • Niet planmatig onderhoud
 • Financiën
 • Maandelijkse voorschot bijdrage
 • Extra bijdrage

Met de expliciete afbakening van speelveld en spelregels kunnen de belangen van de corporatie binnen VvE’s ook onder het regime van de nieuwe Woningwet weer adequaat worden behartigd.

Gerelateerde artikelen
BeheerMJOPVvE CentraalVvE Zaken

Wie heeft er een flatwoning van een corporatie gekocht?

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
 • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.