Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

VergaderingVvE Zaken

Kan een agendapunt tijdens de vergadering worden toegevoegd?

Het komt regelmatig voor dat tijdens de vergadering een onderwerp ter sprake komt dat niet op de agenda staat vermeld en waarover toch een besluit wordt genomen. De reden daarvoor is meestal: onderwerpen waar niet tijdig aan is gedacht, of welke eerst ter vergadering pas naar voren komen. De vraag is thans of het mogelijk is agendapunten toe te voegen tijdens de vergadering. Het antwoord daarop is ja.

In de Modelreglementen is bepaald, dat de oproeping voor de vergadering onder meer de opgave van de onderwerpen van de agenda moet bevatten. In beginsel is er geen rechtsregel die zich verzet tegen het besluiten over een niet-geagendeerd onderwerp. De bepaling van de Modelreglementen regelt immers niet, dat alle onderwerpen exclusief op de agenda moeten staan. De tekst van dit bedoeld artikel laat voldoende ruimte over voor de door de praktijk gewenste ruime uitleg.

Uit de rechtspraak volgt dat het enkele feit dat een onderwerp niet is geagendeerd, niet zonder meer een vernietiging van het betreffende besluit oplevert. De eigenaar die vernietiging van een besluit verzoekt wegens het feit dat dit besluit niet was geagendeerd, zal aanvullend een redelijk belang moeten stellen en bewijzen. Vorenstaande betekent evenwel niet, dat over alle niet op de agenda staande onderwerpen altijd door de vergadering een besluit kan worden genomen. Zo zal het vaststellen c.q. goedkeuren van de exploitatierekening, welke pas tijdens de vergadering onder de leden wordt verspreid, bij menig eigenaar terecht problemen opleveren. De eigenaren zullen immers vooraf de mogelijkheid moeten hebben een en ander zorgvuldig te bestuderen en zich daarover zo nodig door een adviseur te laten adviseren. Hetzelfde geldt voor belangrijke besluiten die groot onderhoud als onderwerp hebben of waar grote uitgaven mee zijn gemoeid. Of besluiten waarbij (grote) persoonlijke belangen aan de orde zijn. In die gevallen kan het raadzaam zijn het besluit te agenderen voor een volgende vergadering.

In het Modelreglement 2006 is verder nog bepaald dat iedere eigenaar het recht heeft tot uiterlijk zeven dagen voor de vergadering bij schriftelijke kennisgeving aan het bestuur onderwerpen op de agenda te laten plaatsen. Het bestuur is vervolgens ook verplicht de overige eigenaars daarvan op de hoogte te brengen. Ondanks deze regel blijft het echter mogelijk nog tijdens de vergadering onderwerpen aan te dragen. Indien dat gebeurt, bepaalt uiteindelijk de vergadering zelf, of die onderwerpen al dan niet worden behandeld.

Het bestuur is op grond van het vorenstaande dus altijd verplicht een verzoek van eigenaar om een agendapunt aan de agenda toe te voegen, op te volgen. Ook in het geval tijdens een eerdere vergadering datzelfde onderwerp reeds (uitvoerig) is besproken en daarover een besluit is genomen. Let wel; ook hier is het de vergadering die besluit of dat onderwerp ook daadwerk (opnieuw) wordt besproken. Het staat de vergadering vrij te besluiten het onderwerp niet te behandelen.

advertentie Rijssenbeek Advocaten

Mocht u specifieke vragen over dit onderwerp hebben dan kunt u deze vraag hier aan haar stellen of neem direct contact met mr. Anne Vermeulen-Jonkers op via www.rijssenbeek.nl.

Over de auteur

Expertise Anne Vermeulen adviseert aan en procedeert voor onder meer (besturen van) VvE’s en hun beheerders, recreatieparken en particuliere opdrachtgevers. Zij is specialist op het gebied van appartementsrecht en bouwrecht. Wist u dat? Anne Vermeulen regelmatig optreedt als docent en spreker tijdens cursussen voor professionele vastgoedbeheerders en (besturen van) VvE’s.
Gerelateerde artikelen
Nieuws

Noodwetgeving functioneren van VvE’s verlengd

VvE ZakenGemeenschap & CommunicatieVergadering van Eigenaars

De positie van een Commissie binnen de VvE?

Vergadering van Eigenaars

Geen vergadering door Corona? Wat kun je doen.

VvE Rechtspraak - Besluitvorming

Besluiten nemen met een verkeerde stemverhouding in de VvE. Oeps

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.