Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

Onderhoud

Hoe veilige zijn uw rookgasafvoerkanalen?

Hoe veilige zijn uw rookgasafvoerkanalen

Deze bewering krijgt handen en voeten als tijdens een inspectie en renovatie (vervanging) werkzaamheden van deze systemen het bewijs te voorschijn komt. Voor de bewoners van VvE Novesium in Terneuzen wordt het dan echt “pakbaar” als ze in levenden lijve kunnen aanschouwen hoe het er met hun veiligheid voorstond.Rookgasafvoerkanalen voor (oude) open CV toestellen in combinatie met mechanische ventilatie (VMC kanalen) zijn niet veilig voor hun omgeving.

Een compliment is op zijn plaats voor VvE Novesium. Zij namen de volle verantwoordelijkheid jegens hun leden en initieerden een inspectie van de (VMC) kanalen in hun complex.Tijdens deze inspectie werd al duidelijk hoe het er voor stond. Maar de werkelijkheid bleek nog dramatischer toen dit zichtbaar werd tijdens de renovatie door de immense gaten die waren ontstaan in de rookgasafvoerbuizen (zie foto hiernaast).

Uitleg VMC kanalen

dak vmc vveVentilation Mécanique Contrôlée (VMC) systemen, in Nederland ook wel MVS systemen genoemd zijn in de jaren 1970 tot 1995 is in midden-hoogbouw veel toegepast. Dit zijn systemen van centrale mechanische ventilatie in combinatie met rookgasafvoer. De afvoerkanalen zijn veelal gemaakt van  spiraalgefelste, verzinkte stalen buizen. Deze afvoersystemen zijn destijds ontworpen voor conventionele CV ketels waarvan de rookgassen een hoge temperatuur hebben en die zelf geen ventilator hebben. Een centrale ventilator op het dak zuigt de rookgassen en tevens de ventilatielucht af. Bij storing van deze ventilator schakelt een verplicht aanwezige beveiliging als het goed is alle CV ketels uit.

De verantwoordelijkheid die de VvE nam kwam voort uit het feit dat de plaatselijke overheid de publicatie van het VROM kenbaar maakte aan alle gebouweigenaren in hun gebied.

Standpunt centrale overheid

De centrale overheid had dit ook al voorzien na signalen uit de markt. In oktober 2009 publiceerde het toenmalige VROM de “Handreiking Vervanging openverbrandingstoestellen voor corporaties en andere professionele verhuurders”. In oktober 2010 volgde de publicatie “Inspectiesignaal Gecombineerde afvoersystemen voor ventilatie en rookgas

Beide publicaties bevatten zeer waardevolle informatie hoe hiermee om te gaan. Eén van de voor mij meest aansprekende aspecten was de wettelijke onderbouwing. Die zag er samengevat als volgt uit:

 • Volgens de Woningwet, artikel 1a draagt een ieder die een bouwwerk in eigendom heeft, gebruikt of laat gebruiken er zorg voor dat als gevolg van de staat van dat bouwwerk geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat. Deze zorgplicht geldt dus zowel voor de  Verenigingen van Eigenaars (ten aanzien van de gemeenschappelijke onderdelen), eigenaar-bewoners als voor verhuurders.
 •  Volgens de Woningwet, artikel 100 heeft de gemeente de taak toe te zien op de naleving van de Woningwet. In een situatie die niet voldoet aan het Bouwbesluit en/of een situatie die gevaarlijk is voor de gezondheid of veiligheid moet de gemeente handhavend optreden. Zij kan de eigenaar aanschrijven om maatregelen te treffen en kan een stookverbod opleggen.

De gerenoveerde (vervangen) rookgasafvoerkanalen van VVE Novesium zijn nu zeer veilig voor de bewoners.

Zou de VvE niet op tijd gekozen hebben voor de juiste richting dan was het niet onvoorstelbaar geweest dat er grote rookgasafvoer lekkages waren ontstaan in de schacht. Uiteindelijk kan dan bij falen van de ventilatoren (op het dak) dit leiden tot terugstroming van rookgassen in de woningen met als gevolg klachten als hoofdpijn en “licht in het hoofd” met uiteindelijk de mogelijkheid op CO vergiftiging.

Deze twee bovengenoemde artikelen betekenen nogal wat als het gaat om wat de wet van ons vraagt! Denk hier niet te licht over, u wilt hier toch  niet als bestuurder op aansprakelijk worden gesteld. Heeft uw complex ook dit soort kanalen en bent u benieuwd naar uw veiligheid, neem actie en laat een specialist uw kanalen onderzoeken

Over de auteur

Jan Mondria. Als directeur van Breman Schoorsteentechniek ben ik faciliterend aan een stel geweldig getalenteerde collega's/medewerkers die dit vak (Schoorsteentechniek) willen "vermarkten" met een zorg als was het van hen zelf. Ik (en met mij alle medewerkers) wil graag zaken doen op een integere manier, waarbij een goede relatie en wederzijds respect een cruciaal deel uit maken van die samenwerking.
  Gerelateerde artikelen
  OnderhoudBesparing

  Ventilatiesystemen binnen een VvE falen regelmatig

  VvE Rechtspraak - Vergadering van EigenaarsOnderhoudVvE Rechtspraak - Onderhoud & MJOPVvE Rechtspraak - Risico's beperken

  VvE Rechtspraak: Vervangende toestemming onderhoudswerkzaamheden

  Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
  Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

  Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

  Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.