Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

Energie

Vier VVE’s en coöperaties beginnen met experimenteren

UTRECHT (Energeia) – Vier energiecoöperaties en verenigingen van eigenaren (VVE’s) hebben in de eerste ronde van de Experimenteerregeling een ontheffing op de Elektriciteitswet gekregen, waardoor zij straks zelf opgewekte stroom mogen leveren aan hun leden. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt de regeling binnenkort opnieuw open, in de hoop meer gegadigden te vinden.

De Experimenteerregeling (voluit Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking) is een regeling die in het leven is geroepen om te onderzoeken wat ‘buitenwettelijke speelruimte’ bij kan dragen aan de energietransitie. De regeling biedt energiecoöperaties en verenigingen van eigenaren die zelf stroom willen opwekken namelijk de mogelijkheid om met een ontheffing af te wijken van de huidige Elektriciteitswet. Zij konden vorig jaar voor het eerst bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zo’n ontheffing van de wettelijke regels aanvragen. Met die ontheffing op zak mogen coöperaties en VVE’s niet alleen zelf opwekken, maar ook zelf rechtstreeks leveren aan hun leden. Ook mogen ze eventueel het netbeheer voor hun rekening nemen en zelf hun nettarieven bepalen.

Het is schuren langs de vangrailWido van Heemstra, RVODe regeling, die voor vier jaar in het leven is geroepen, staat jaarlijks maximaal tien grote en maximaal tien kleine projecten een ontheffing toe. Uiteindelijk kwamen er in 2015 zes aanvragen binnen, zo vertelde RVO-projectmanager Wido van Heemstra donderdag tijdens een informatiebijeenkomst over de regeling. Van die zes aanvragen werden er twee afgewezen omdat ze niet aan de voorwaarden voldeden, en werden vier ontheffingsaanvragen gehonoreerd.

Kwartet
Het gaat om aanvragen van energiecoöperatie Green Parq, VVE Black Jack, Collegepark Zwijsen Veghel en Energiecoöperatie Endona. Bij Green Parq gaat het om de ontwikkeling van een recreatiepark in Reeuwijk, waar er onder andere via zonnepanelen stroom opgewekt moet gaan worden voor de huisjeseigenaren op het park. Black Jack moet een woonwerkcomplex in Amsterdam worden, met een warmte/koude-opslag en zonnestroomopwek ten behoeve van de lokale energievraag. In een voormalig schoolgebouw in Veghel dat tot appartementencomplex wordt omgebouwd, is het ook de bedoeling om met zonnestroom in de energievraag van toekomstige bewoners te voorzien. Bij Endona tenslotte wil een energiecoöperatie middels lokale opwek voorzien in de energievraag van bewoners uit  het Overijsselse Heeten en omgeving.

Dit zijn projecten die zich nog in verschillende stadia van voorbereiding bevinden, maar waarvan de initiatiefnemers wel denken dat hun leden in de toekomst baat kunnen hebben bij de extra speelruimte die de coöperatie of VVE zo heeft (een verleende ontheffing blijft vijf jaar na aanvraag van kracht, en kent als deze daadwerkelijk wordt benut een looptijd van vijftien jaar). “Het doel van de regeling is het uitvinden van nieuwe rollen in een nieuwe orde. Het is een middel om de energietransitie dichter bij de samenleving te brengen”, aldus Van Heemstra.

Het experimentele karakter maakt dat het voor VVE’s en energiecoöperaties lastig grip krijgen is op de vraag wat het voordeel is van de extra rechten die ze met een ontheffing op zak verkrijgen. “Dat je een leveringsvergunning krijgt, zorgt dat je met de elektriciteit die je opwekt, zelf je leden mag beleveren. Hoe leuk dat speeltje is, moet blijken. Word je er blijer van?”, aldus Van Heemstra. Want het betekent ook meer eigen regelwerk, dat normaal door een bestaande leverancier en netbeheerder waar mee wordt samengewerkt wordt betrokken. Dat gaandeweg onderzoeken, aftasten en ontdekken vat Van Heemstra samen met “schuren langs de vangrail”.

Ontheffingshouder energiecoöperatie Endona bestaat alleen nog als rechtspersoon op papier. Toch zag mede-initiatiefnemer Peter Stam wel al heil in het aanvragen van een ontheffing die hij dus kreeg afgelopen jaar. Om het eigen gebruik van de toekomstige leden af te dekken, ziet hij de coöperatie graag “zelf leverancier spelen” en zo alles zoveel mogelijk in eigen hand houden.

‘Handig of niet?’
Pieter Siekema van de Huissense energiecoöperatie Lingewaard was bij de bijeenkomst om te kijken of een dergelijke ontheffing iets voor zijn organisatie is. Lingewaard wil drijvende zonnepanelen realiseren op een bestaande gietwaterplas van tuinderscollectief Bergerden in Huissen. De bouw- en omgevingsvergunning voor dit project zijn op zak, de SDE+-beschikking vorige week aangevraagd.  “Is het nou handig of niet als we een eigen leveringsvergunning zouden hebben? Dan heb je geen energieleverancier meer nodig, maar er komen wel weer andere taken op je af”, aldus een hardop peinzende Siekema.

RVO-man Van Heemstra is hoopvol dat er in de ronde van dit jaar zich meer gegadigden aanmelden voor een ontheffing. Volgens hem zijn er onder de VVE’s en coöperaties die tot nu toe belangstelling tonen, ook nieuwe partijen die vorig jaar nog niet op informatiebijeenkomsten afkwamen. De tweede ronde wordt op 2 mei opengesteld, en duurt tot 8 september.

Onder de nieuwe energiewetgeving (de eerder afgeschoten wet Stroom, waarvoor minister Henk Kamp in september verwacht met een nieuw voorstel naar de Tweede Kamer te komen), moet de experimenteerruimte uitgebreid worden. “Deze Experimenteerregeling is erg gefocust op lokaal en duurzaam”, aldus senior beleidsmedewerker Jan Luuk de Ridder van het ministerie van Economische Zaken. De aangepaste Stroom-wetgeving zal het mogelijk maken om via algemene maatregelen van bestuur (AMVB’s, zoals de Experimenteerregeling ook is) ook te experimenteren met andere zaken als “energiebesparing en nieuwe marktmodellen”, aldus De Ridder.

Bron: energeia.nl

Over de auteur

Deze artikelen zijn door de redactie van VvE Centraal gepubliceerd.
  Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
  Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

  Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

  Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.