Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

Energiebesparing

Verduurzaming van VvE’s: Wat is de juiste vraag?

Verduurzaming van VvE’s is een complex thema dat hoog op de agenda staat bij verschillende gemeenten en andere betrokken partijen. Sinds krap drie weken geldt dit ook voor mij persoonlijk. Het duurzame renovatieproces van koopwoningen behorende tot een vereniging van eigenaren (VvE) is het thema van mijn scriptie.

Groot potentieel energiebesparing

Dat energetische renovatie van de bestaande gebouwde omgeving essentieel is voor het beperken van de negatieve effecten op het klimaat mag duidelijk zijn. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland komt in haar rapport ‘Monitor Energiebesparing Gebouwde Omgeving 2014’ tot de conclusie dat 34% van het energiegebruik in Nederland is toe te schrijven aan deze gebouwde omgeving. Genoeg potentieel om te besparen!

In het aanpakken van de gebouwde omgeving – met name van woningen – zijn in de afgelopen jaren grote stappen gemaakt met succesvolle projecten van onder meer de Stroomversnelling. Op het gebied van VvE’s worden eveneens stappen gemaakt, maar het beeld is dat de uitvoering stroef verloopt. Veel verschillende redenen kunnen hiervoor worden aangevoerd, zoals ‘slapende VvE’s’, complexiteit van financiering of een kritische minderheid van eigenaren die plannen tegenhoudt voor het hele complex.

Behoefte aan welke kennis?

Met mijn scriptie wil ik graag een bijdrage leveren aan het verhogen van het aantal succesvolle en duurzame renovaties van VvE’s. De afgelopen periode heb ik mij via rapporten, korte casestudies en wetenschappelijke artikelen ingelezen. De conclusie is dat één scriptie niet voldoende is om de verschillende ‘knowledge gaps’ te kunnen beantwoorden. Ik vraag mij af aan welke informatie – met name in de praktijk – behoefte is?

Is er behoefte aan een nadere inventarisatie van do’s en don’ts op basis van geleerde lessen? De rapporten van Meer met Minder ‘Kansrijke aanpakken in gebouwgebonden energiebesparing’ uit 2010 en van Energiesprong ‘Samen onder één dak: VvE’s renoveren duurzaam’ uit 2012 hebben hiermee een start gemaakt, maar verder aanvulling is mogelijk.

Verder lijkt er behoefte aan evaluatie van instrumenten op nationaal en gemeentelijk niveau. Dit om de effectiviteit van maatregelen te bepalen. En wat kunnen nieuwe mogelijkheden voor de verduurzaming van VvE’s betekenen? Enerzijds gaat het om de wens van minister Blok om VvE’s een verplicht bedrag te laten sparen voor regulier onderhoud en anderzijds gaat het om het instrument van stedelijke herverkaveling dat in 2018 in de nieuwe Omgevingswet beschikbaar komt.

Tot slot is er in de literatuur aandacht voor verschillende vormen van opschaling. Ten eerste het opschalen van kleine VvE’s tot grotere (blok)vereniging om met meer slagkracht renovaties in te zetten. Ten tweede het combineren van een stimulans voor renovaties van VvE’s met een wijkaanpak. Door het vergroten van het probleem ontstaan soms juist meer mogelijke oplossingen. Tot slot kan de vraag worden gesteld of de aanpak van de Stroomversnelling in gemengde complexen een doorbraak kan geven?

Reacties vanuit de praktijk

In de komende periode wordt duidelijk waar mijn scriptie zich op gaat richten. Wat is de juiste vraag? Aanvullingen vanuit de praktijk zijn van harte welkom. Deze kunnen in de huidige fase eenvoudig worden meegenomen in de afweging. De komende maanden schrijf ik met enige regelmaat een artikel over mijn scriptie die wordt uitgevoerd bij de TU Delft en de gemeente Rotterdam.

REFERENTIES

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2015). Monitor Energiebesparing Gebouwde Omgeving 2014. http://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/12/monitor%20energiebesparing%20gebouwde%20omgeving%202014%20definitief.pdf

Meer met Minder (2010). Kansrijke aanpakken in gebouwgebonden energiebesparing. http://www.spaarhetklimaat.nl/Nieuws/documents/EindrapportMMMkansrijkeaanpakken.pdf

Energiesprong (2012). Samen onder één dak: VvE’s renoveren duurzaam. http://energiesprong.nl/wp-content/uploads/downloads/2013/02/Samen-onder-een-dak-vves-renoveren-duurzaam.pdf

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

8 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.