Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

Onderhoud

Onderhoud aan het dak vraagt om verwijdering dakterras; wie betaalt?

In het kader van onderhoud heeft de vergadering van eigenaars besloten tot vervanging van de dakbedekking van de gemeenschappelijke daken over te gaan. Het bestuur geeft aan dat het noodzakelijk is het door mij aangelegde dakterras (binnen de begrenzing van mijn privégedeelte) te verwijderen en dat de kosten daarvan voor mijn rekening en risico komen. Is dit juist?

Onderhoud aan dak

In een vergelijkbare zaak is reeds in 2006 door de rechtbank Den Haag geoordeeld dat een eigenaar, indien de bereikbaar van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken onvoldoende blijkt, voor eigen rekening zaken van het dak diende verwijderen, zodat het dak goed bereikbaar voor het noodzakelijke onderzoek zou worden. De in die zaak door de eigenaar gestelde voorwaarde dat de kosten daarvan voor rekening en risico van de VvE zouden moeten komen, achtte de rechtbank niet redelijk.

Eveneens oordeelde de rechtbank hier dat geen sprake was van schade als bedoeld in art. 18 lid 3 MR 1992. Dat artikel bepaalt dat indien voor het verrichten van een handeling met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten of zaken de toegang tot het privégedeelte noodzakelijk is, de eigenaar verplicht is toestemming en medewerking te verlenen. Eventuele schade die daaruit voortvloeit, wordt door de vereniging vergoed. De rechtbank Den Haag oordeelt dat bij die schade moet worden gedacht aan de noodzaak tot hakken en breken in een privégedeelte. Bijvoorbeeld om bij gemeenschappelijke leidingen te komen of aan de situatie dat een eigenaar ten gevolge van werkzaamheden geheel of ten dele het gebruik van zijn privégedeelte moet ontberen.

Bepalingen modelreglement

Het Modelreglement 2006 voorziet in deze situatie. Aldaar is in artikel 28 lid 3 bepaald dat indien wordt besloten tot vervanging of tot herstel van dakbedekking onder de privé terrassen, de eigenaar het daarop aanwezige beloopbaar oppervlak voor eigen rekening en risico te verwijderen en te herstellen.

Indien een eigenaar ter afwerking of verfraaiing tegels of bijvoorbeeld kunstgras aanbrengt, en onderhoud aan de daaronder gelegen gemeenschappelijke zaken nodig is komen de kosten voor verwijdering van die afwerklagen op grond van het bovenstaande dus voor rekening en risico van de betreffende eigenaar.

Wijzigingen gemeenschappelijke gedeelten

Ter aanvulling is het van belang dat een eigenaar slechts wijzigingen mag aanbrengen in gemeenschappelijke gedeelten en/of zaken, met toestemming van de vergadering van eigenaars. Indien een eigenaar een afwerklaag ter bescherming c.q. verfraaiing aanbrengt op een terras en deze niet zonder schade verwijderd kan worden, impliceert dat dus dat die afwerklaag op enige wijze is verbonden met de daaronder gemeenschappelijke dakbedekking c.q. constructievloer. Daarvoor dient toestemming te worden verzocht aan de vergadering van eigenaars. In dat kader is het raadzaam enkel toestemming te verlenen onder de voorwaarde dat eventuele kosten van verwijdering in verband met noodzakelijk onderhoud geheel voor rekening en risico van de verzoekende eigenaar en diens rechtsopvolgers komen.

Gebruiksovereenkomst

Eveneens is het raadzaam aan die toestemming de voorwaarde te verbinden dat een zogeheten gebruiksovereenkomst tussen de verzoekende eigenaar en de VvE wordt gesloten op kosten van de eigenaar. In die overeenkomst kunnen dan zaken als aansprakelijkheid, onderhoudskosten en het overdragen van de in die overeenkomst genoemde verplichtingen aan rechtsopvolgers worden geregeld.

advertentie Rijssenbeek Advocaten

Mocht u specifieke vragen over dit onderwerp hebben dan kunt u deze vraag hier aan haar stellen of neem direct contact met mr. Anne Vermeulen-Jonkers op via www.rijssenbeek.nl.

Over de auteur

Expertise Anne Vermeulen adviseert aan en procedeert voor onder meer (besturen van) VvE’s en hun beheerders, recreatieparken en particuliere opdrachtgevers. Zij is specialist op het gebied van appartementsrecht en bouwrecht. Wist u dat? Anne Vermeulen regelmatig optreedt als docent en spreker tijdens cursussen voor professionele vastgoedbeheerders en (besturen van) VvE’s.
Gerelateerde artikelen
Nieuws

Noodwetgeving functioneren van VvE’s verlengd

VvE Rechtspraak - SplitsingsreglementSplitsingsakte

Is deel dakterras prive of gemeenschappelijk

VvE ZakenGemeenschap & CommunicatieVergadering van Eigenaars

De positie van een Commissie binnen de VvE?

VvE Rechtspraak - BesluitvormingVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

Vernietining arbitraal vonnis, kan dat?

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

1 Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.