Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

FinancieelKascommissie

Is de kascommissie nodig na controle van de jaarrekening door een accountant?

De financiële aspecten van een Vereniging van Eigenaars zorgen voor veel onduidelijkheid en discussies. Zo ook de volgende lezersvraag die gaat over het wel of juist niet nodig zijn van een kascommissie na de controle van de jaarrekening door een accountantskantoor. De onderstaande vraag heeft VvE Centraal voorgelegd aan drs. Maarten den Ouden, auteur van het boek Financiën van de VvE, gids voor VvE-bestuurders en appartementseigenaren.

Vraag

Indien de jaarrekening van de VvE anders dan in voorgaande jaren ineens naar een accountantskantoor gaat,is het dan juist of dat de kascommissie bestaande uit eigen leden niet meer noodzakelijk is. zoals onze penningmeester aangeeft. Het accountantskantoor geeft in de jaarrekening aan, alleen verantwoordelijk te zijn voor het aangeleverde door de penningsmeester.
Ik stel deze vraag daar al jaren de splitsingsakte en daaraan verbonden service kosten naar breukdelen niet juist toegepast is, het geen onopgemerkt blijft door de accountant. En de jaarrekening maar telkens goedgekeurd is, ondanks opmerkingen mijnerzijds en het weigeren om decharge te verlenen.

Controle van de jaarrekening van een VvE

Als het accountantskantoor stelt dat men zich baseert op de door de penningmeester aangeleverde informatie, geeft het accountantskantoor geen controleverklaring, maar een samenstellingsverklaring” (op één van de eerste pagina’s van de jaarrekening zal dat ook duidelijk vermeld staan).

In dat geval moet er een kascommissie zijn die de jaarlijkse controle van de jaarrekening uitvoert (zie artikel 48 lid 2 Burgerlijk Wetboek, maar bijv. ook artikel 12 lid 2 van het Modelreglement 2006).

Alleen als een accountant een controleverklaring geeft, is een kascommissie niet noodzakelijk.

Ter toelichting: artikel 48 lid 2 BW spreekt over een verklaring van een accountant over de getrouwheid van de jaarrekening. In de tekst van de samenstellingsverklaring staat als het goed is een zin als De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Nogal ingewikkeld geformuleerd, maar het komt erop neer dat de accountant de jaarrekening heeft opgesteld op basis van door de penningmeester aangeleverde informatie en verder niet heeft gecontroleerd.

Die controle zal dus moeten gebeuren door de kascommissie!

Op pagina’s 106 en 107 van de gids Financiën van de VvE staat dit verder uitgelegd.

U mag overigens van de accountant verwachten dat deze de penningmeester kan vertellen hoe de wettelijke regels (en de regels in splitsingsakte en modelreglement) moeten worden uitgelegd!

Onjuist berekenen van de maandelijkse voorschotbijdrage

Wat betreft uw vraag over het onjuist berekenen van servicekosten: u heeft diverse mogelijkheden om dit aan de orde te stellen:

 1. bij het VvE-bestuur
 2. in de ALV
 3. bij de kascommissie
 4. bij de accountant.

Als u daarbij sterker in uw schoenen wilt staan, zou u een onafhankelijke financieel deskundige kunnen vragen om zijn oordeel op schrift te stellen. Indien u daarmee bij de vier genoemde organen / personen onverhoopt geen resultaat kunt bereiken, is er altijd de mogelijkheid om via de kantonrechter het VvE-bestuur tot de orde te roepen.

Over de auteur

Deze artikelen zijn door de redactie van VvE Centraal gepubliceerd.
  Gerelateerde artikelen
  Nieuws

  VvE’s onbewust financier van “VvE Beheerder vertrekt naar Spanje”

  FinancieelKascommissie

  Wie mag een controleverklaring afgeven?

  NieuwsFraude

  Piraterij op bankrekening Rijswijkse VvE kon waarschijnlijk jaren lang doorgaan

  VvE Rechtspraak - GeldzakenVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

  Wijziging van de splitsingsakte kan niet via de rechter

  Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

  1 Reactie

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Interessant om te lezen
  Wie mag een controleverklaring afgeven?
  Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
  Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

  Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

  Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.