Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

We hebben dit jaar nog tot 11 september om een verschil te maken en mee te doen met het experiment om zelf als netbeheerder van elektriciteit te gaan fungeren voor uw Vereniging van Eigenaars.

Het klink raar, maar het is toch echt mogelijk. In het artikel Laatste kans voor aanvragen ontheffing lokale energie experimenten! berichten we al over de deadline voor dit jaar. Het is een mooi initiatief dat vraagt om pioniers die hun stempel willen drukken op de richting die Nederland uit gaat als het gaat om nieuwe lokale energie initiatieven.

Dit experiment biedt de mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen op de elektriciteitswet van 1998, maar wat houdt deze wet in. Er zijn drie hoofdthema’s die in de meer dan 100 artikelen bevattende wet zijn beschreven en waar dit experiment op ingrijpt te weten;

  1. Verantwoordelijkheden van de netbeheerder.
  2. Beschrijving van plichten en taken van de netbeheerder, om zo de consument te beschermen.
  3. Scheiding van opwekking en “distributie” van elektriciteit, immers de netbeheerder is een natuurlijk monopolist.

Dit alles staat onder toezicht van de ACM (Autoriteit Consument & Markt) die controleert of alle regels worden gevolgd, dat de kosten beperkt worden en dat het onderhoud van het net wordt uitgevoerd.

De ontheffing die verleent kan worden voor de juiste lokale projecten past in het rijtje van mogelijkheden die een VvE heeft.

Rijtje van interessante opties voor een VvE

Wat houdt het experiment in?

Normaliter is er een strikte scheiding tussen de distributie en de productie van elektriciteit. De netbeheerder mag niet produceren en er mag geen andere partij zijn die de diensten van de netbeheerder mag uitvoeren. Door dit experiment wordt voor projecten die aan specifieke eisen voldoen ontheffing verleend en mag één partij wel de productie, het leveren en het beheer van een net op zich nemen. Het gaat hier dan wel om projecten van bescheiden lokale omvang, en het doel is om een transitie te realiseren die voor een betere energievoorziening zorgt.

Voordelen voor een VvE.

Er zijn twee typen bepaald die in aanmerking kunnen komen voor het experiment:

  • ‘groot’ experiment: dit wordt uitgevoerd in het net van een regionale netbeheerder en heeft maximaal 10.000 afnemers, voornamelijk consumenten. In een ‘groot’ experiment mogen productie, levering en “system operations” van het netbeheer worden gecombineerd. De regionale netbeheerder blijft bij ‘grote’ experimenten de overige onafhankelijke wettelijke taken met betrekking tot netbeheer vervullen.
  • projectnet: een gezamenlijk net van maximaal 500 afnemers met slechts één aansluiting op het net van een netbeheerder. In een projectnet mogen productie, levering en netbeheer worden gecombineerd.

De tweede variant is voor een Vereniging van Eigenaars waarschijnlijk het meest interessant en de voordelen worden met name gezien in de mogelijkheid om als VvE én de opwekking én de levering én het lokale netgebruik gemakkelijk samen kunnen worden gebracht. Een vergunning voor deze groep is minder streng doordat er een afgebakende groep te definiëren is en gemakkelijker te toetsen is door de ACM. Als ” VvE Netbeheerder” heb je de vrijheid om zelf tarieven te bepalen voor een aansluiting, het transport en dergelijke. Bij deze optie is het hele net echt in beheer van de initiatiefnemer. Wel kan een net worden geleased van een aanbieder, maar dit heeft geen consequenties voor de verantwoordelijkheden.

Het “groot” experiment kan vanaf 1 tot max 10.000 afnemers worden aangevraagd en het grote verschil is dat het net in beheer blijft van de netbeheerder en dat de aanvrager het geheel gaat organiseren met als doel om het gebruik van elektriciteit zo veel mogelijk te egaliseren. Denk bv aan het opladen van elektrische auto’s e.d. Belangrijk is dat ze ‘s ochtends allemaal opgeladen zijn en niet dat ze voor het diner allemaal aan de oplader zitten.

Het doel van dit experiment is om te achterhalen of er door het op deze manier organiseren van elektra opwekken en verbruik er minder transport nodig is tussen lokaal en landelijk net met als gevolg minder weerstandsverlies en minder transport verlies.

Dit experiment is interessant  voor een pionierende VvE die wil participeren in de transitie van de huidige situatie naar een verdeling van verantwoordelijkheden en een stap maken in zelfvoorziening. achten initiatieven zoals de postcoderoos of gemeenschappelijk verbruik u niet genoeg dan kan dit experiment voor u wellicht wel helpen.

Wilt u meer weten dan kunt u hier contact opnemen met Wido van Heemstra op 06-20204963 of stuur en berichtje middels het onderstaande contactformulier.

 

Gerelateerde artikelen
Nieuws

Motie behoud salderingsregeling aangenomen

Nieuws

Ontheffing voor 5 nieuwe energie-experimenten

Energiebesparing

Zonnepanelen collectief beheren, individueel salderen (video)

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.