Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

Duurzame EnergieEnergiebesparing

Groot dak zoekt zon, het minder energie plan.

Groot dak zoekt zon, het minder energie plan.

In het vorige artikel ging het naast een MOP (meerjaren-onderhoud-plan) vooral over een MEP (minder-energie-plan) door slim te kijken naar je verbruik. Het verbruik dat dan nog overblijft wil je het liefst verduurzamen en dan niet alleen met groene stroom van de eigen leverancier. Je wilt het liefst de voordelen van zelf opwekken op je eigen (zeer geschikte) platte dak! En als er ruimte genoeg is op het dak willen je leden wellicht ook privé hun verbruik salderen met zelf opgewekte stroom? Dat blijkt voor een VvE nog niet zo eenvoudig omdat het dak gezamenlijk eigendom is en er bepaalde rechten en plichten aan zijn verbonden.

De opzet om alle informatie met maar 1 VvE (en alleen) uit te gaan zoeken blijkt in de praktijk te ingewikkeld. Het is verstandig om te beginnen met een werkgroep met een paar leden of om het nog breder te trekken en meer VvE’s uit de buurt uit te nodigen. Uiteindelijk bleken er in Voordorp al 14 VvE’s met vergelijkbare ideeën rond te lopen. Vervolgens blijkt dat ook in andere buurten en wijken in Utrecht men met dezelfde materie bezig is. Dan lijkt het verstandig om de krachten te gaan bundelen. ACTIE : roep iedereen in je buurt op om te laten weten waar ze mee bezig zijn op het vlak van duurzaamheid!

NOOT : Laat het duidelijk zijn dat er een belangrijke rol is voor de overheid/gemeente/professionals om een leidende rol te nemen bij begeleiding van VvE’s. Neem VvE’s aan de hand mee om tot een resultaat te komen! Alleen gaat (bijna) niemand het redden het is daarvoor te ingewikkeld en mensen verliezen de aandacht en/of kracht om de eindstreep te halen. En dat is bijzonder jammer zijn want er liggen geweldige kansen.

Bij het ‘EnergieAdvies op Maat’ door professionals met ondersteuning van de gemeente was een voorstel opgenomen om de gemeenschappelijke stroom van ons gebouw te gaan verduurzamen. Vervolgens hebben wij een lokale installateur een inschatting laten maken. Globaal komt dat neer op 16.000 kWh op te wekken met 1 installatie met 75 zonnepanelen voor circa € 30.000 met een terugverdientermijn van minder dan 10 jaar (met de huidige regelgeving. LET OP : in 2017 gaan de regels voor saldering mogelijk aangepast worden die vanaf 2020 effectief gaan worden). Tevens hebben we laten onderzoeken hoeveel extra panelen er geplaatst konden worden om aan te sluiten op de centrale meter van de VvE. Dan blijkt dat beperking van je aansluitcapaciteit gevolgen heeft voor het maximum aantal panelen. Hoe hoger de waarde hoe meer panelen; bij 3×50 Amp = 155 panelen, bij 3×63 Amp = 180 panelen en bij 3×80 Amp = 225 panelen. En wij denken dat er op het dak mogelijk nog meer panelen zouden passen (waarschijnlijk zo’n 350 stuks). Hierdoor zal het uiteindelijk handiger zijn om een gedeelte van de panelen aan te gaan sluiten op individuele meters in de meterkast bij leden. Dat heeft tevens als voordeel dat je mag salderen tegen het hoogste tarief wat meestal gunstiger is dan bij ‘grootverbruikers’ als een VvE. De energiebelasting is namelijk gestaffeld minder dan 10.000 kWh, een middengebied en meer dan 50.000 kWh en neemt af naarmate je meer verbruikt (privé zit je altijd in de laagste categorie en de VvE vaak in het midden of in de hoogste en dan krijg je privé dus het meeste terug per kWh).

Waarschijnlijk is ons dak uiteindelijk niet groot genoeg om het volledige verbruik van gemeenschappelijk en privé te kunnen opvangen. Er zal dan naar verhouding gesaldeerd moeten gaan worden (bijvoorbeeld per lid of naar investering).

Hoe bereid je de leden in je VvE voor op de vraag : Gaan we voor zonnepanelen?

Zelf had ik toen nog weinig kennis van zaken en nog niet voldoende kijk op welke (on)mogelijkheden er zijn. Tevens was er ook niet echt een bestuur dat het belang/nut voor de VvE er van inzag (we hebben toch stroom?)! En ook geen beheerder met visie en kennis van zaken op dit terrein.

Het zal duidelijk zijn dat niet alle leden er op dezelfde manier in zullen staan. De vraag is of het ze niet direct iets uitmaakt of dat ze echt TEGEN het initiatief zullen zijn. De algehele opinie is wel duidelijk aan het veranderen en men staat positiever tegenover dit soort duurzame investeringen en oplossingen. Toch blijkt in de praktijk dat mensen afhaken bij veel  of ingewikkelde informatie en zeker als de echte ‘winst’ pas over lange tijd zichtbaar zal zijn (wellicht als zij al lang ergens anders naar toe zijn verhuisd).

Welke zaken moeten uitgezocht worden (op 1 van de gebieden Informatie/Bewustwording/Besluitvorming/Technisch/Juridisch/Financieel):

 • Hebben alle leden van de VvE vergelijkbare rechten? In ons gebouw heeft de begane grond een afwijkende bepaling dat zij niet mee betalen aan de algemene stroom, schoonmaak en de liften. Hierdoor moet bij de introductie van zonnepanelen gezocht worden naar een oplossing die wel zorgt voor gelijke verdeling van kosten en baten.
 • Welke verzekeringen moeten aangepast of afgesloten worden als er zonnepanelen aan het gebouw worden toegevoegd?
 • Wie is eigenaar van de zonnepanelen als er een energievereniging opgericht gaat worden en er geld geleend of ingelegd gaat worden? Moeten hier nog afspraken over worden gemaakt en juridisch vastgelegd? Bijvoorbeeld voor een bepaalde periode of tot een bepaald bedrag. Kan het eigendom worden overgedragen bij nieuwe bewoners.
 • Is het voordeliger (of beter haalbaar) gemeenschappelijke stroom te salderen dan privé stroom of juist andersom?
 • Hoe komen de leidingen het beste in de centrale meterkast of in de privé meterkast? Hebben we een betrouwbare installateur die een degelijke veilige installatie neerzet (want je zit er wel bijna 25 jaar aan vast)?
 • Wat is een acceptabel (marktconform) rekentarief voor stroom over de tijd?
 • Welk modelreglement (van onze VvE akte van splitsing op 21 juni 1991 en reglement van 1983) is van toepassing en wat voor gevolgen heeft dit voor stemverhoudingen (voor onze VvE geldt 2/3 van de leden aanwezig en 3/4 moet voor het initiatief stemmen) en gemeenschappelijke gedeelten (het dak valt daar in ieder geval onder)?
 • Welke invloed heeft de warmtewet van 1 januari 2014 voor de exploitatie?
 • Binnen onze VvE zijn redelijk wat woningen in onderverhuur, waardoor betrokkenheid van bewoners relatief laag is. Hetzelfde geldt een beetje voor ‘starters’ die ook relatief kort blijven wonen in ons complex, want met kinderen is het snel te klein. Ook zijn er behoorlijk wat mensen die juist een appartement nemen om niet teveel na te hoeven denken over onderhoud en andere zaken (omdat dit gezamenlijk/centraal geregeld is). Uit ervaring blijkt dat eerste bewoners loyaler zijn richting een VvE dan als er al veel verhuizingen zijn geweest. Zelfs de moeite nemen om 1x per jaar op een ALV te verschijnen is vaak nog te veel gevraagd. Hierdoor is het nemen van een geldig besluit uitermate lastig.
 • Heeft de VvE voldoende geld in kas of gereserveerd via het onderhoudsfonds? Zo niet dan zal geld geleend moeten worden of moet het uit privé investeringen komen die op termijn verrekend gaan worden. Uitgangspunt is vaak dat kosten voor leden niet of nauwelijks moeten stijgen. Dat maakt acceptatie het eenvoudigst.
 • Veranderingen zijn in principe voor iedereen ‘eng’. Je weet namelijk wat je hebt en niet precies wat je krijgt. Het gaat toch over flinke bedragen en lange tijd dus toch wel wat onzekerheid in de juiste voorspellingen voor de toekomst. Het moet uiteindelijk wel een goed gevoel gaan geven om mee te gaan doen.
 • Het goede nieuws is dat onze VvE binnenkort 25 jaar bestaat. Reden om dat met iets feestelijks te omlijsten en het vraagstuk over zonnepanelen weer onder de aandacht te brengen. Wellicht met een hapje en een drankje. Want verandering moet ook leuk zijn!

Alle antwoorden hebben we nog niet, maar we zijn druk bezig om deze stuk voor stuk duidelijk te krijgen! Op 2 september vertellen we in Voordorp weer meer! Ondertussen ben ik wel bezig om een stuk voor te bereiden voor onze ALV 2016.

 

Gerelateerde artikelen
BeheerMeerjarenonderhoudplanMJOPOnderhoudVvE Centraal

MOP, MJOP, MOB, MJOB?

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
 • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.