Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

JurisprudentieVergadering

De termijn voor de oproeping van de vergadering van eigenaars is niet in acht genomen.

De termijn voor de oproeping van de vergadering van eigenaars is niet in acht genomen. Wat zijn hiervan de consequenties

De modelreglementen bepalen de oproepingstermijn van de vergadering van eigenaars. Het modelreglement 2006 (MR), meer specifiek artikel 45 lid 8 bepaalt dat de oproeping ter vergadering met een termijn van tenminste 15 dagen moet geschieden, de dag van oproeping en van de vergadering daaronder niet gerekend. Deze bepaling is voorts gelijk aan artikel 33 lid 8 MR 1992. Artikel 33 lid 8 MR 1983 en artikel 32 lid 6 MR 1973 bepalen daarentegen, dat de oproepingstermijn respectievelijk acht dagen (de dag van de oproeping en de dag van de vergadering daaronder niet begrepen) en “acht vrije dagen” is. Wat precies onder het in MR 1973 genoemde begrip “vrije dagen” moet worden verstaan, is niet geheel duidelijk. In het algemeen moet worden aangenomen dat onder die dagen alle dagen worden verstaan, uitgezonderd de dag van de vergadering en de dag van de oproeping. De “vrije” dagen zijn dan de dagen, die daartussen liggen, met inbegrip van de zaterdagen en de zon- en feestdagen.

Wat nu in het geval de hiervoor genoemde termijn niet is gehanteerd en de vergadering van eigenaars toch wordt gehouden en aldaar besluiten worden genomen? In dat geval is sprake van een gebrek in de totstandkoming van de besluiten die op die vergadering zijn genomen waardoor die besluiten vernietigbaar zijn.

Vernietiging komt echter pas aan de orde, op het moment dat de betreffende eigenaar daarbij een redelijk (eigen) belang heeft, aldus Rechtbank Dordrecht, sector kanton op 12 augustus 2008 (VvE Willenbosch; ECLI:NL:RBDOR:2008:BD994) in een zaak, waar de oproepingstermijn één dag tekort bleek te zijn.

In een zaak waarbij sprake was van een slapende VvE met twee leden waartussen de onderlinge verhoudingen ernstig waren verstoord, overwoog het Hof De Haag op 16 mei 1993 (VvE Nieuwe Parklaan; ECLI:NL:GHSGR:2003:AL8357), “dat in casu voor een functionerende VvE meer nodig was dan een oproeping voor een eerste vergadering met uitgebreide agenda en dat dan ook niet gezegd kan worden dat x voldoende tijd heeft gehad om zich op die vergadering voor de bereiden.”

In deze zaak was het bijkomend belang dus dat de eigenaar zich niet voldoende had kunnen voorbereiden waardoor hij in zijn belangen werd geschaad.

In het geval de vergadering van eigenaars in afwijking met de daarvoor voorgeschreven oproepingstermijn is uitgeschreven, kan dus van de aldaar genomen besluiten vernietiging worden verzocht míts de betreffende eigenaar daarbij een belang heeft.

advertentie Rijssenbeek Advocaten

Mocht u specifieke vragen over dit onderwerp hebben dan kunt u deze vraag hier aan haar stellen of neem direct contact met Anne Vermeulen op via www.rijssenbeek.nl.

Over de auteur

Expertise Anne Vermeulen adviseert aan en procedeert voor onder meer (besturen van) VvE’s en hun beheerders, recreatieparken en particuliere opdrachtgevers. Zij is specialist op het gebied van appartementsrecht en bouwrecht. Wist u dat? Anne Vermeulen regelmatig optreedt als docent en spreker tijdens cursussen voor professionele vastgoedbeheerders en (besturen van) VvE’s.
Gerelateerde artikelen
VvE CentraalHuishoudelijk reglementModelreglement

Het reglement van splitsing

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.