Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

EnergiebesparingOnderhoudVvE Centraal

Veel onderhouds-en energieproblemen samengebald in oudere flatgebouwen

Veel onderhouds-en energieproblemen samengebald in oudere flatgebouwen

Vroeger deed de overheid systematisch onderzoek naar de kwaliteit van de woningvoorraad in Nederland. Dat gebeurde door middel van de zogenaamde Kwalitatieve Woningregistratie (KWR). In 2000 is de overheid daarmee gestopt. En sindsdien weten we niet goed hoe onze woningvoorraad er voor staat. En dat geldt zeker voor de particuliere woningvoorraad. Dat zou ons wel eens kunnen opbreken.

Veel oudere particuliere woningen, met name vroeg-naoorlogse flats verkeren in de gevarenzone: Vaak gaat het om woningen waarbij sprake is van achterstallig onderhoud, die slecht geïsoleerd zijn en die vanwege de crisis in de laatste jaren onder water zijn komen te staan. Dat wil zeggen dat deze woningen in waarde zijn gedaald waardoor de waarde onder de hypotheekschuld is komen te liggen. Met als gevolg dat er geen geld is voor investeringen in achterstallig onderhoud of in maatregelen ten behoeve van energiebesparing.

Eind 2014 is in samenwerking met de Opleiding Bestuurskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen een enquête gehouden onder Nederlandse gemeenten of er in bepaalde buurten sprake is van een concentratie van woningen die slecht onderhouden en/of geïsoleerd zijn. Veel gemeenten hebben meegedaan aan het onderzoek (circa 140 van de 400 gemeenten) en de antwoorden waren opmerkelijk:

In 25 % van de gemeenten is in de particuliere woningvoorraad sprake van concentraties van onderhoudsproblemen in bepaalde flatgebouwen, complexen of buurten. En in 58% van de gemeenten is sprake van flatgebouwen, complexen of buurten met veel woningen die in een slechte energetische staat verkeren.

Uiteraard betreft het meestal vooroorlogse en/of vroeg naoorlogse woningen. Volgens opgave van gemeenten kan het dan bijvoorbeeld gaan om vooroorlogse complexen in de oude stadswijken in de grote(re) steden (bijvoorbeeld Rotterdam, Amsterdam, Rijswijk, Hilversum, Haarlem), oude lint- en/of vooroorlogse bebouwing in kleinere dorpen en kernen (bijvoorbeeld het Bildt, Zuidhorn, Vlagtwedde, Someren, Sliedrecht), vroeg naoorlogse wijken met portiekflats en/of kleine eengezinswoningen (bijvoorbeeld Dongen, Brunssum, Weert, Delfzijl, Vianen, Veere, Neder Betuwe, Haarlem), bloemkoolwijken (bv Haarlemmermeer, Schijndel), voormalige huurwoningen (Appingedam, Noordenveld, Middelburg), etc. In een aantal gevallen hebbende probleemplukken te maken met specifieke problematiek: bijvoorbeeld in sommige steden in het westen van het land waar clusters woningen kampen met funderingsproblematiek (bijvoorbeeld Gouda, Zaanstad)  of in andere steden in woningcomplexen met kleine VVE’s (Leidschendam-Voorburg), die nauwelijks in staat zijn om voldoende te reserveren voor grotere ingrepen.

Eigenaren zijn en blijven natuurlijk zelf verantwoordelijk voor hun woningen, maar als sprake is van probleemcomplexen liggen leefbaarheidsproblemen op de loer en moeten gemeenten soms een helpende hand toesteken. Veel gemeenten doen dat ook. Veel gemeenten informeren eigenaren over het belang van investeringen, ze hebben bijvoorbeeld een VVE-balie (Den Haag) of een energieloket (Staphorst). Maar er zijn ook gemeenten die helpen bij het financieren van noodzakelijke maatregelen. Zij bieden bijvoorbeeld subsidie aan voor isolatie (Heemstede) of goedkope leningen in verband met verduurzaming (Veere). Tenslotte zijn er ook gemeenten die activeren: Ze benaderen eigenaren bijvoorbeeld actief met concrete verbeteradviezen (Beesel) of schrijven eigenaren actief aan (Amsterdam, Gouda). Er valt veel te leren van elkaar hoe om te gaan met probleemcomplexen. Het onderzoeksrapport ‘Aanpak particuliere Woningvoorraad, een onderzoek naar probleemplukken in Nederlandse gemeenten’ kan daaraan wellicht een bijdrage leveren en is door middel van het onderstaande contactformulier op te vragen.

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.