Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

FinancieelKascommissie

Digitale kascontrole, mag dat?

Ditigale kascommissie, mag dat?

Steeds meer zaken worden digitaal geregeld. Ook binnen VvE’s. Zo zijn er steeds meer VvE’s die overstappen op een systeem dat op zich digitale kascontrole mogelijk maakt. In verband hiermee werd de vraag voorgelegd of een digitale kascontrole wel rechtmatig is.  Het antwoord op deze vraag is ja, mits aan de kascommissie de informatie beschikbaar wordt gesteld die zij op grond van de wet mag verwachten.

Uit de wet volgt dat de kascommissie tot taak heeft het onderzoeken van de balans en de staat van baten en lasten met toelichting. Van dit onderzoek moet de kascommissie verslag uitbrengen aan de vergadering. Uit de wet (art. 2:48 BW) volgt dat de kascommissie de volgende dingen van het bestuur mag verwachten:

  • Verstrekken van door de kascommissie gevraagde inlichtingen;
  • Tonen van de kas en de waarden
  • Voor raadpleging beschikbaar stellen van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging.

Ook in geval sprake is van een digitale kascontrole moet de informatie als bedoeld in de drie hiervoor genoemde punten aan de kascommissie worden verstrekt. Als niet alle hiervoor bedoelde informatie digitaal voorhanden is, kan dit betekenen dat deze bescheiden op verzoek van de kascommissie alsnog door het bestuur op papier ter beschikking moeten worden gesteld.

Kortom, als bij een digitale kascontrole dezelfde bescheiden aan de kascommissie beschikbaar worden gesteld als die bij een “ouderwetse” kascontrole ter beschikking worden gesteld, kan ook een  digitale kascontrole rechtmatig zijn. Er is dan immers feitelijk geen verschil tussen de beide wijzen waarop een kascontrole kan worden uitgevoerd.

 

 

Gerelateerde artikelen
Nieuws

VvE’s onbewust financier van “VvE Beheerder vertrekt naar Spanje”

FinancieelKascommissie

Wie mag een controleverklaring afgeven?

NieuwsFraude

Piraterij op bankrekening Rijswijkse VvE kon waarschijnlijk jaren lang doorgaan

VvE Rechtspraak - GeldzakenVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

Wijziging van de splitsingsakte kan niet via de rechter

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.