Kennis van VvE Zaken

VergaderingVvE Zaken

De volmacht: hoe zit het ook alweer?

De volmacht hoe zit het ook al weer

Op grond van de wet hebben alle appartementseigenaars toegang tot de vergadering. Iedere eigenaar heeft een persoonlijke bevoegdheid om de vergadering bij te wonen en op die vergadering zijn stem uit te brengen. Een eigenaar kan ook per volmacht ter vergadering verschijnen volgens de modelsplitsingsreglementen (artikelen 35 MR 1973, 36 MR 1983 en 1992 en 49 MR 2006). In enkele oude(re) splitsingsreglementen komt het voor dat niet de mogelijkheid wordt gegeven om per volmacht op de vergadering te verschijnen. In dat geval kan een eigenaar slechts zelf in persoon de vergadering bijwonen en zijn stem uitbrengen.

In alle modelsplitsingsreglementen is bepaald dat een volmacht schriftelijk moet worden gegeven. In het modelsplitsingsreglement van 2006 is bovendien opgenomen dat geen volmacht kan worden verleend aan het bestuur. Naast de eis dat een volmacht schriftelijk moet worden gegeven, zijn er nog andere beperkingen denkbaar die in het splitsingsreglement kunnen worden geregeld. Denk bijvoorbeeld aan het aantal volmachten dat een eigenaar mee naar een vergadering mag nemen.

Als niet aan de  vormvereisten wordt voldaan, is de door de gevolmachtigde ter vergadering uitgebrachte stem nietig. De stem van de volmachtgever wordt geacht niet te zijn uitgebracht. Dit heeft echter niet tot gevolg dat het besluit van de vergadering zonder meer nietig is of niet bestaat. Dat hangt van de stemuitslag af.

Een veel gestelde vraag is of een volmacht ook digitaal afgegeven kan worden. De modelsplitsingsreglementen laten de mogelijkheid van een digitale schriftelijke volmacht wel open. Denk bijvoorbeeld  aan de mogelijkheid om de getekende volmacht als ingescand bestand per e-mail toe te zenden. Een dergelijk bestand kan als schriftelijk document worden gezien. Het verdient aanbeveling om indien gewenst het gebruik van een digitale volmacht nader in het huishoudelijk reglement te regelen.

Kortom, het is van belang om altijd in het splitsingsreglement na te gaan of de volmachtverlening daarin is geregeld en om daarnaast ook na te gaan of de afgegeven volmachten aan de vormvereisten voldoen.

Mocht u specifieke vragen over dit onderwerp hebben dan kunt u deze vraag hier aan haar stellen of neem direct contact op met Chantal Rohaan via www.rijssenbeek.nl.

 

Gerelateerde artikelen
VvE Rechtspraak - BesluitvormingVvE Rechtspraak - Onderhoud & MJOP

Moet je bij het opstellen van een MJOP rekening houden met de verdeelsleutel voor de verdeling van de kosten?

Huishoudelijk reglementOverlastVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

Moet eigenaar zijn laminaatvloer verwijderen terwijl andere leden dat niet moeten?

VvE Rechtspraak - BesluitvormingVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

VvE Rechtspraak: Conclusie Cassatie HR Besluit van VvE Nietig?

SplitsingsakteVvE Rechtspraak - SplitsingsreglementVvE Rechtspraak - Vergadering van Eigenaars

VvE Rechtspraak: Beschikking weigeren aanpassing dakterras

Het laatste nieuws wekelijks in je mailbox!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.