Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

VergaderingVvE Zaken

De volmacht: hoe zit het ook alweer?

De volmacht hoe zit het ook al weer

Op grond van de wet hebben alle appartementseigenaars toegang tot de vergadering. Iedere eigenaar heeft een persoonlijke bevoegdheid om de vergadering bij te wonen en op die vergadering zijn stem uit te brengen. Een eigenaar kan ook per volmacht ter vergadering verschijnen volgens de modelsplitsingsreglementen (artikelen 35 MR 1973, 36 MR 1983 en 1992 en 49 MR 2006). In enkele oude(re) splitsingsreglementen komt het voor dat niet de mogelijkheid wordt gegeven om per volmacht op de vergadering te verschijnen. In dat geval kan een eigenaar slechts zelf in persoon de vergadering bijwonen en zijn stem uitbrengen.

In alle modelsplitsingsreglementen is bepaald dat een volmacht schriftelijk moet worden gegeven. In het modelsplitsingsreglement van 2006 is bovendien opgenomen dat geen volmacht kan worden verleend aan het bestuur. Naast de eis dat een volmacht schriftelijk moet worden gegeven, zijn er nog andere beperkingen denkbaar die in het splitsingsreglement kunnen worden geregeld. Denk bijvoorbeeld aan het aantal volmachten dat een eigenaar mee naar een vergadering mag nemen.

Als niet aan de  vormvereisten wordt voldaan, is de door de gevolmachtigde ter vergadering uitgebrachte stem nietig. De stem van de volmachtgever wordt geacht niet te zijn uitgebracht. Dit heeft echter niet tot gevolg dat het besluit van de vergadering zonder meer nietig is of niet bestaat. Dat hangt van de stemuitslag af.

Een veel gestelde vraag is of een volmacht ook digitaal afgegeven kan worden. De modelsplitsingsreglementen laten de mogelijkheid van een digitale schriftelijke volmacht wel open. Denk bijvoorbeeld  aan de mogelijkheid om de getekende volmacht als ingescand bestand per e-mail toe te zenden. Een dergelijk bestand kan als schriftelijk document worden gezien. Het verdient aanbeveling om indien gewenst het gebruik van een digitale volmacht nader in het huishoudelijk reglement te regelen.

Kortom, het is van belang om altijd in het splitsingsreglement na te gaan of de volmachtverlening daarin is geregeld en om daarnaast ook na te gaan of de afgegeven volmachten aan de vormvereisten voldoen.

Mocht u specifieke vragen over dit onderwerp hebben dan kunt u deze vraag hier aan haar stellen of neem direct contact op met Chantal Rohaan via www.rijssenbeek.nl.

 

Gerelateerde artikelen
FundamentGeen categorieRenovatieVvE Rechtspraak - Onderhoud & MJOP

Reparatie kelder lekkage voor rekening van VvE

VvE Rechtspraak - Besluitvorming

Wat zijn de gevolgen van ontbreken vereiste meerderheid?

KozijnenVvE Rechtspraak - Besluitvorming

Specifieke instructie machtiging zorgt voor vernietiging besluit VvE

LiftInstallatiesVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

Kun je het gebruik van een privé lift als buur afdwingen?

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.