Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

De bankrekening van de VvE op VvE Centraal

Regelmatig krijgen wij vragen die gerelateerd zijn aan de bankrekening van de VvE. Denk hierbij aan op welke naam de rekening dient te staan, hoeveel geld mag er op staan, wie krijgen er allemaal toegang tot de bankrekening of de strategieën die een VvE tot haar beschikking heeft wanneer zij over een grote financiële reserve beschikt.

Dit is teveel om allemaal in een enkel artikel te behandelen en in deze eerste post van een reeks gaan we het hebben over de hoogte van de financiële reserve en het risico wat een VvE loopt samen met mogelijke strategieën om de gelden van de VvE goed te verdelen. In dit artikel beperkt zich tot de bankrekeningen. Overige financiële strategieën worden hier niet behandeld.

Sparen bij de VvE

Het vanuit een praktisch oogpunt al verstandig om een goede buffer aan te leggen om daarmee gepland en ongepland onderhoud voor een deel of geheel te kunnen betalen. Daarnaast is het verplicht om een voorziening aan te leggen, al zijn er nogal wat verschillende denkwijzen over de hoogte van deze buffer. En recent zijn de eerste berichten al verschenen dat Minister Blok ook de hoogte van deze reserves wil gaan vastleggen. Reden temeer om als VvE goed te kijken naar de bankrekening of rekeningen van de VvE.

Sparen wordt hot, maar wat als de VvE over een grote hoeveelheid geld beschikt wat geparkeerd staat op één bankrekening. Denk even terug aan de ellende die het gevolg was van wat er op 6 oktober 2008 met Icesave gebeurde, dan is het dus zaak om juist bij de reserves van de Vereniging van Eigenaars goed op te letten op de hoogte van het saldo. Immers deze kunnen bij een grotere VvE snel oplopen.

Wat wanneer je meer dan € 100.000 op één rekening hebt staan?

Zolang het saldo van de VvE per Nederlandse bank niet boven de € 100.000 uit komt is er weinig aan de hand. (Het is natuurlijk wel zaak dat het op een rekening op naam van de VvE staat) Alle banken die een vergunning hebben van De Nederlandse Bank vallen onder het depositogarantiestelsel. (Controleer hier of uw bank daadwerkelijk onder het depositogarantiestelsel val) Simpel gezegd, het depositogarantiestelsel staat garant dat bepaalde tegoeden van rekeninghouders van een bank die haar verplichtingen niet meer kan nakomen tot een maximum vergoedt krijgen, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

De voorwaarden zijn als volgt:

 • u bent een rekeninghouder die aanspraak kan maken op een vergoeding uit hoofde van het depositogarantiestelsel;
 • uw bank neemt deel aan het depositogarantiestelsel;
 • het product valt onder het depositogarantiestelsel.

Het depositogarantiestelsel vergoedt een maximum bedrag van € 100.000 per rekeninghouder per bank.

Wat valt onder het depositogarantiestelsel?

Over het algemeen vallen alle onderstaande producten onder het depositogarantiestelsel.

 • Lopende rekeningen
 • Betaalrekeningen
 • Spaarrekeningen
 • Termijn deposito’s

Mogelijk heeft de VvE een tegoed op een zogenoemde ‘derdenrekening’. Dit is een rekening die een rekeninghouder aanhoudt voor u (en anderen), de derde(n). Een voorbeeld van een derdenrekening is een kwaliteitsrekening van een gerechtsdeurwaarder. Het saldo op een dergelijke rekening komt onder omstandigheden voor een vergoeding onder het depositogarantiestelsel in aanmerking.

Bij sommige VvE’s staat de rekening helaas niet op naam van de VvE, maar op naam van één of meerdere personen. Dan wordt dit saldo voor een gelijk deel bij het prive saldo opgenomen en niet als een aparte entiteit behandeld.

Depositogarantiestelsel en de VvE

Wat kan de VvE doen als ze meer dan € 100.000 op een rekening heeft staan? DNB nadrukt dat de VvE een eigen vorderingsrecht heeft.

Een Vereniging van Eigenaren (“VvE”) heeft doorgaans een zelfstandig vorderingsrecht onder het depositogarantiestelsel. Indien u een aandeel heeft in een VvE, dan heeft u ten aanzien van dit aandeel geen zelfstandig vorderingsrecht onder het depositogarantiestelsel.

Dan is de vraag wat moet een VvE wanneer ze meer dan € 100.000 bij één bank heeft ondergebracht.

We hebben deze vraag voorgelegd aan Maarten den Ouden en hij gaf ons het volgende antwoord.

Ik kan toch drie suggesties doen die tegemoet komen aan uw probleem:

 1. Spreid het vermogen van uw VvE over zoveel banken als mogelijk. Nederland heeft een groter aantal banken dan de meeste mensen vermoeden. Zie hier informatie van DNB over alle Nederlandse banken. Gaat u wel altijd via het register van DNB na of de betreffende bank onder het depositogarantiestelsel valt.
 2. Plaatst u eventueel gelden bij Nederlandse vestigingen van buitenlandse banken. Daarvoor geldt niet het garantiestelsel van DNB, maar wel het garantiestelsel van het betreffende land. Dit geldt voor banken die de zogenaamde EER vormen (Europese Economische Ruimte: banken die gevestigd zijn in de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein). Zie de bij punt 1 genoemde informatie van DNB.
 3. Probeert u het groot onderhoud zoveel mogelijk in de tijd te spreiden, uiteraard rekening houdend met efficiencyvoordelen door veel onderhoud aaneensluitend of tegelijk te doen en rekening houdend met technische levensduur. Daardoor kan het door uw VvE voor groot onderhoud te reserveren bedrag lager zijn dan wanneer uw VvE “alles tegelijk” laat uitvoeren.

Meer informatie kunt u vinden op de website van DNB.

Gerelateerde artikelen
Financieel

Uitsplitsing van de reserves van de VvE naar appartementsrecht

NieuwsFinancieelOnderhoud

Wetsvoorstel over functioneren Verenigingen van Eigenaren door Eerste Kamer

FinancieelVvE Centraal

Inkomsten uit een antenne, hoe ga ik daar me om?

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
 • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
De waarde van je appartement verhogen?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken

Krijg gratis onze laatste kennis direct in je mailbox.

Of sluit je aan en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.

Premium lid worden