Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

Nieuws

Formele vrijstelling Wtt vergunningsplicht voor VvE beheerders een feit

Een vrijstelling, in het kader van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt), van de vergunningsplicht voor professionele VvE beheerders die zich in hoofdzaak of uitsluitend met VvE beheer bezighouden is gepubliceerd in de Staatscourant. Wij zijn verheugd dat de inzet van VGM NL tot deze formele vrijstelling heeft geleid.

Medio 2013 rapporteerde meerdere VGM NL leden dat zij geconfronteerd werden met banken die stelden dat professionele beheerders en/of bestuurders van een VvE in het bezit dienen te zijn van een vergunning in het kader van de Wtt. Naar aanleiding van deze berichten is het VGM NL bestuur in contact getreden met De Nederlandsche Bank (DNB), het ministerie van Financiën en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat de specialisten binnen de DNB en de ministeries een vrijstellingsbesluit aan de minister en de ministerraad hebben voorgelegd.

Het is van groot belang dat nu ook formeel is vastgelegd dat beheer en bestuur van VvE’s niet binnen de reikwijdte van de Wtt valt.’, aldus René Brinkhuijsen, bestuurslid VGM NL. ‘Doordat we uitgebreid hebben toegelicht hoe externe bestuurders en beheerders van VvE’s werken, ontstond er begrip bij de specialisten binnen de DNB en de ministeries. De ministerraad heeft nu ingestemd met het voorgestelde vrijstellingsbesluit.’

Aan de Wet toezicht trustkantoren is een artikel 3c toegevoegd met onderstaande tekst:

“Artikel 3c
Vrijstelling van het artikel 2. eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren genoemde verbod wordt verleend aan rechtspersonen, vennootschappen of natuurlijke personen die in hoofdzaak of uitsluitend diensten, genoemd in artikel 1, onderdeel d, van de Wet toezicht trustkantoren, verlenen aan verenigingen van eigenaars als bedoeld in Boek 5, titel 9, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek.”

De publicatie in de Staatscourant download u hier.

Over de auteur

Deze artikelen zijn door de redactie van VvE Centraal gepubliceerd.
  Gerelateerde artikelen
  Nieuws

  Pascal Elshof en Willemijn Brand in bestuur VGM NL

  VvE Rechtspraak - Beheer van de VvE

  Ontevreden over VvE Beheerder? Daar is wat aan te doen

  Productinformatie

  AVG startpakket voor VvE Beheerders

  VerhurenVvE Beheer

  Ik zeg mijn VvE lidmaatschap op

  Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
  Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

  Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

  Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.