Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

BeheerMJOPVvE CentraalVvE Zaken

Wie heeft er een flatwoning van een corporatie gekocht?

Wie heeft er een flatwoning van een corporatie gekocht

Wie heeft er een flatwoning van een corporatie gekochtIn Nederland zijn in het verleden veel appartementsgebouwen door woningcorporaties gebouwd. Veel corporaties willen nu flatwoningen verkopen. Dat kan verschillende redenen hebben en het is lang niet altijd zo dat de woningcorporatie haar ‘slechtste’ woningen kwijt wil. 

Wel is het zo dat de corporatie vóórdat ze verkoopt er voor moet zorgen dat de het gebouw kadastraal gesplitst is en dat er een VvE is opgericht. Maar welke rol krijgt dan de corporatie, wat betekent dat voor de  huurders van woningen die (nog) niet verkocht en wat zijn de gevolgen voor u als koper?

Uiteraard is het zaak dat u zich ervan vergewist dat de te kopen flatwoning geen achterstallig onderhoud heeft én dat de statuten van de VVE  voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Maar u mag van de corporatie ook verwachten dat ze verder goede voorwaarden creëert voor een gezonde toekomst van het appartementengebouw. Dat betekent dat er op z’n minst een MeerJarenOndehoudsPlan ligt en dat de VVE een bruidsschat meekrijgt waaruit noodzakelijke investeringen aan de buitenkant (dak, gevels, kozijnen, gemeenschappelijke leidingen, etc.) betaald kunnen worden. Sterker nog, misschien mag u van een corporatie wel verwachten dat die bruidsschat zodanig is dat er ook nog isolatiemaatregelen en/of ander duurzaamheidsmaatregelen uit betaald kunnen worden.

De vraag is natuurlijk ook welke rol de corporatie nog in de VvE speelt. Zolang nog geen 50 % van de woningen is verkocht heeft de corporatie als grooteigenaar een meerderheidspositie. Het kan echter niet de bedoeling zijn dat de corporatie hier misbruik van maakt. Als de voorwaarden die ze gecreëerd heeft goed zijn (zie boven), mag je er van uitgaan dat de corporatie zich ook in de toekomst verantwoordelijk opstelt. Het is in ieder geval belangrijk dat de corporatie van het begin af aan in goed overleg treedt met de nieuwe eigenaren en dat de nieuwe eigenaren daadwerkelijk de kans krijgen om in het bestuur vertegenwoordigd te zijn.

Het is geen uitgemaakte zaak dat de corporatie het beheer van de VvE voor haar rekening neemt. Commerciële partijen kunnen dat vaak veel beter en efficiënter. Als nieuwe eigenaar wilt u natuurlijk weten of er een externe partij is die het beheer doet en hoe beheercontract eruit ziet. En als u nog de kans krijgt om invloed uit te oefenen: laat verschillende aanbiedingen door verschillende partijen maken en zorg dat de VvE het contract ordentelijk kan opzeggen.

Dan is er nog de kwestie van de huurders. Wat hebben die nog te vertellen als het flatgebouw gesplitst is en een VvE verantwoordelijk is geworden voor het beheer. Hoewel huurders geen eigenaren zijn wonen ze ook in het appartementengebouw, betalen ze –weliswaar in de vorm van huurpenningen- daar ook voor en zijn ze –  zeker in het begin – nog in de meerderheid ook. Het is alleen maar goed als bij belangrijke besluiten ook de huurders betrokken worden. In verschillende ‘gemengde’ complexen wordt geëxperimenteerd met vormen van inspraak. En ik weet zeker dat als u daarover belt met bijvoorbeeld corporaties als Woonbron (Rotterdan), Ymere (Amsterdam), Talis (Nijmegen) dan hoort u dat er verschillende vormen zijn waarin de inspraak van huurders is geregeld zonder dat dit schade toebrengt aan de positie van u als nieuwe eigenaar.

Gerelateerde artikelen
Beheer

Professionalisering van de rol van Eigenaar / Vertegenwoordiger

VvE Zaken

9 Knelpunten voor woningcorporaties bij gemengde VvE’s

Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

VvE Centraal stopt!Op 15 maart
Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.