Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

Nieuws

Amsterdam voert eeuwigdurende erfpacht in.

Amsterdam voert eeuwigdurende erfpacht in. Hiermee krijgen erfpachters zekerheid over hun erfpachtkosten. Het concept Startdocument met plan van aanpak en uitgangspunten voor het vernieuwen van het erfpachtstelsel is goedgekeurd door het college van B&W.

Concept Startdocument Eeuwigdurende erfpacht

Planning Vernieuwing Erfpachtstelsel

Na 100 jaar voortdurende erfpacht voert Amsterdam eeuwigdurende erfpacht in. Een grote verandering die erfpachters zekerheid over hun erfpachtkosten geeft, nu en in de toekomst. Bij eeuwigdurende erfpacht wordt nog maar één keer een berekening gemaakt: als grond van de gemeente voor het eerst in gebruik wordt genomen of bij overstap naar het nieuwe stelsel. Erfpachters hebben hierdoor voor altijd duidelijkheid over het erfpachtbedrag.

In Amsterdam staat een groot deel van de woningen en bedrijven op gemeentegrond. De eigenaren betalen de gemeente een canonvergoeding voor het gebruik van die grond. De gemeente gebruikt dit geld om de ontwikkeling van de stad en voorzieningen voor haar inwoners van te betalen.

Duidelijk

Nu maken de gemeente en de erfpachter (de eigenaar van een bedrijf, organisatie of woning) ieder tijdvak (van 50 of 75 jaar) nieuwe afspraken over de erfpacht. Dit wordt een voortdurend erfpachtstelsel genoemd. Veel erfpachters, maar ook banken en makelaars, vinden dit erfpachtstelsel ingewikkeld en onduidelijk. Als de waarde van de grond is gestegen, is de nieuwe erfpachtvergoeding voor het volgende tijdvak vaak een stuk hoger dan de vorige. Met eeuwigdurende erfpacht kiest de gemeente Amsterdam voor een systeem dat duidelijker is voor de erfpachter. Deze krijgt dan niet langer te maken met de lastig voorspelbare canonstijging in de toekomst.

Voorspelbaar

Bij eeuwigdurende erfpacht wordt de hoogte van de erfpachtvergoeding maar één keer bepaald. Dit gebeurt als iemand als eerste een stuk grond van de gemeente in gebruik neemt (bijvoorbeeld bij nieuwbouwprojecten), of als een erfpachter overstapt. Erfpachters kunnen het bedrag in één keer voor altijd afkopen of jaarlijks de erfpachtcanon betalen. Deze erfpachtcanon stijgt daarna alleen nog mee volgens een nog te bepalen index, bijvoorbeeld de inflatie. Verder verandert de gemeente, bij onveranderd gebruik, nooit meer iets aan de hoogte van het bedrag en de overige afspraken. Dit geeft duidelijkheid en zekerheid voor erfpachters, kopers, verkopers en hypotheekverstrekkers.

Vrijwillige overstap

Het nieuwe stelsel geldt voor alle erfpachters en alle bestemmingen, behalve voor woningbouwverenigingen en Havenbedrijf Amsterdam. Als het tijdvak van het huidige erfpachtcontract afloopt, dan doet de gemeente vanaf de invoering van het nieuwe stelsel altijd een aanbieding voor een nieuw, eeuwigdurend contract. Wie wil, kan al eerder vrijwillig overstappen naar het nieuwe stelsel, ook al is het tijdvak nog niet afgelopen.

Onafhankelijke deskundigen

Een onafhankelijke commissie van externe deskundigen adviseert de gemeente over manier waarop de waarde van de eeuwigdurende erfpacht kan worden bepaald. Deze grondwaardecommissie gaat ook adviseren hoe de huidige erfpachters kunnen overstappen. Met een rekenmodule krijgen erfpachters individueel op een eenvoudige manier inzicht in de gevolgen van overstappen naar het nieuwe erfpachtstelsel.

Veel meedenkers

De gemeente wil een uitvoerbaar en duidelijk erfpachtstelsel voor nu en in de toekomst. Zij vraagt daarom notarissen, banken en makelaars om mee te denken over onderdelen, de uitvoerbaarheid van het nieuwe stelsel en de overstapregeling. Ook andere belanghebbenden worden tijdens de voorbereidingen gevraagd mee te denken. Onder andere via het klantenpanel van Bureau Erfpacht, door overleg met belangenverenigingen zoals de Stichting Erfpachters Belang Amsterdam en de Vereniging Eigen Huis, en inspraak.

Planning

Het plan voor het nieuwe eeuwigdurende erfpachtstelsel wordt in de eerste helft van 2015 uitgewerkt. De inspraak wordt begin oktober 2015 verwacht, waarna de gemeenteraad dan voor de zomer van 2016 een besluit neemt over de invoering van het nieuwe stelsel. Dit zou betekenen dat in de zomer van 2016 de eerste contracten volgens het eeuwigdurende erfpachtstelsel worden afgesloten.

Bron: www.amsterdam.nl

Over de auteur

Deze artikelen zijn door de redactie van VvE Centraal gepubliceerd.
  Gerelateerde artikelen
  NieuwsOverheidVerhuren

  Verhuurverbod op nieuwbouw koopappartementenen, gaat dat er komen?

  EnergiebesparingLeningen & Subsidies

  Af van gas! € 5.000,- tot € 8.000,- subsidie in Amsterdam

  VvE Rechtspraak - Overig

  VvE Rechtspraak: Bezonning in het geding door nieuwbouw

  Bijeenkomsten

  Informatiemarkt eeuwigdurende erfpacht op 18 november

  Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
  Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

  Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

  Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.