Op zoek naar kennis van VvE Zaken?

Nieuws

Minister Opstelten geeft startsein voor eerste Nationale Inbraakpreventie Weken

Slachtoffers van een inbraak houden hier vaak langdurig psychische en lichamelijke klachten aan over. Van de mensen die in de afgelopen vijf jaar te maken kregen met een inbraak in hun huis had een groot deel in de eerste weken na de inbraak moeite met in slaap komen, onrustig slapen of last van nachtmerries. Ook worden concentratieproblemen veelvuldig genoemd en geeft men aan vaker boos, neerslachtig of gespannen te zijn. Bijna 40% zegt het gevoel van veiligheid in hun eigen huis kwijt te zijn. Van de ondervraagden verwacht een vijfde zelfs zijn leven lang last te houden van de gevolgen van een inbraak. Dit blijkt uit onderzoek onder 500 respondenten, uitgevoerd in opdracht van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW).

Het onderzoek is gedaan in het kader van de eerste Nationale Inbraakpreventie Weken waarvoor minister Opstelten vandaag 3 november het startsein gaf. De stichting NIPW is een publiek private samenwerking die als doel heeft Minister Opstelten met voorzitter NIPW Coen Staalinbraakpreventie hoger op de agenda te krijgen bij woningbezitters. De stichting wil bijdragen aan het verlagen van het aantal inbraken en inbraakpogingen, dat nu nog op 87.500 per jaar ligt, naar 65.000 in 2017. In de stichting zijn verschillende partijen vertegenwoordigd waaronder het ministerie van Veiligheid en Justitie, het Verbond van Verzekeraars en een aantal bedrijven. Eerder ondertekenden alle deelnemers een zogenaamde Safety Deal met het Verbond van Verzekeraars waarin zij beloven zich hard te maken voor diverse maatregelen en initiatieven die inbraakpreventie bevorderen.

Inbraak kan slachtoffer een levenlang blijven achtervolgen
De cijfers liegen er niet om. Gemiddeld wordt er 240 keer per dag een poging tot inbraak gedaan. Zo’n 160 keer per dag lukt het nog ook. Uit het onderzoek blijkt dat de geleden financiële schade gemiddeld 2800 euro bedraagt, dit bedrag is inclusief schade- en herstelkosten. Echter, dit staat nog los van de vaak emotionele schade die vele malen groter is. Een inbraak heeft enorme impact op de slachtoffers.

Uit het onderzoek blijkt dat een inbraak vaak (langdurige) psychische en lichamelijke gevolgen heeft.Driekwart van de ondervraagden met klachten geeft aan tot maximaal een jaar last gehad te hebben van de gevolgen van de inbraak. De rest geeft aan langer dan een jaar last te hebben gehad, waarvan bijna een vijfde zelfs denkt dat de inbraak voor altijd een negatief effect op hen zal blijven hebben.

Veiligheidsgevoel in huis keldert na inbraak
Respondenten die in de afgelopen vijf jaar zelf een inbraak meemaakten, werd gevraagd een cijfer te geven aan hun veiligheidsgevoel in huis vóór en ná de inbraak. Hoe hoger het cijfer, hoe veiliger ze zich voelen. Waar het cijfer vóór de inbraak uitkomt op een gemiddelde van 8,1 bedraagt dit na de inbraak nog maar een 5,9. Dezelfde vraag werd ook gesteld aan personen die niet zelf slachtoffer werden, maar waarvan wel directe buren of familie te maken kregen met een inbraak. Zelfs dan voelen mensen zich aangetast in hun veiligheidsgevoel; cijfer vóór de inbraak een 8,1 vs. na de inbraak een 6,9.

Inwoners Flevoland voelen zich het onveiligst
Opvallend is dat het veiligheidsgevoel van met name inwoners van Flevoland na een inbraak naar beneden keldert. Vóór de inbraak was dit nog een 8,3. Na de inbraak een 4,9. Inwoners van de provincie Gelderland voelen zich na een inbraak, in vergelijking met andere provincies, met een 6,7 relatief het meest veilig (cijfer vóór de inbraak 8,4)

Mannen vaker last van nachtmerries
De klachten die mensen ervaren na een inbraak variëren. Meest genoemde klacht door zowel mannen als vrouwen is onrustig slapen. Er is een aantal opmerkelijke verschillen tussen mannen en vrouwen. Mannen voelen zich meer dan vrouwen verdrietig of neerslachtig na een inbraak (21% vs. 12%) en hebben meer dan vrouwen te kampen met gevoelens van boosheid of irritatie (19% vs. 4%). Vrouwen daarentegen hebben vaker te maken met slaapproblemen: ze hebben meer moeite om in slaap te komen, slapen onrustiger en worden vaker bij ieder geluidje in huis wakker. Toch hebben mannen iets vaker dan vrouwen last van nare dromen of nachtmerries in de eerste weken na een inbraak (15% vs. 10%).

Maatregelen na een inbraak
Slachtoffers van een inbraak worden na de inbraak alerter en controleren de veiligheid van het huis beter en vaker. Van de ondervraagden geeft 85% aan maatregelen te hebben genomen. Er komt beter hang- en sluitwerk op de deuren en ramen en voordat men het huis verlaat, wordt beter gecontroleerd of lle ramen en deuren dicht zijn. Een enkeling zegt zelfs verhuisd te zijn vanwege de inbraak.

Over de auteur

Deze artikelen zijn door de redactie van VvE Centraal gepubliceerd.
  Kennis van VvE Zaken, direct in je mailbox!

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Wekelijkse NieuwbriefMeld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
  • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
  Weten hoe het zit met die VvE?Dat kan met onze kennis van VvE Zaken<

  Krijg gratis onze laatste kennis direct als nieuwsbrief in je mailbox.

  Of sluit je aan als lid en krijg toegang tot nog meer kennis om de waarde van je appartement te verhogen.